družina
swět
království
letopisy
summa
nestvůrci
dodatky

Není těžké zabloudit ve Vukogvazdu! Nejeden poutník překročil bludný kořen a nevědomky sešel z cesty, načež byl rozsápán dravou zvěří, a nejeden hrdina byl zmámen a odlákán do vřesovišť tajemnými bludičkami, pročež jeho tělo nyní tlí na dně hlubokého močálu. Proto je zde nový rozcestník, který snad dobrodruhům pomůže nesejít z cesty a ve zdraví přečkat putování tímto nebezpečným územím...

Družina
Vše o tom, jak, kdy a proč vznikla Vukogvazdská družina, kdo ji založil a jak je možné, že za to nebyl potrestán... Veškeré údaje pro ty, kdo chtějí vědět vše, co se v družině šustne.
Vylíčení stavu současné Vukogvazdské družiny a krátké charakteristiky postav, které ji momentálně tvoří. Vše je doplněno seznamem a popisem bývalých družiníků, kteří dlí na hradě Vukogradě, ale dobrodružných úkolů se již nezúčastňují. Z této stránky vedou odkazy na samostatné stránky některých jednotlivých postav.
Po měsících vedený podrobný přehled toho co se událo v družině počínaje rokem 496 Nového věku až do současnosti.
Soupis všech dobrodružství Vukogvazdské družiny a jejich zápletek. Od těch prvních vedou odkazy na jednotlivé příběhy Letopisů...
Popis a povídání o vzniku a krátké historii hradu Vukogradu, nového to sídla družiny.
Popis a povídání o staré skalní pevnosti, kterou družiníci vybojovali roku 497 Nového věku na bandě lapky Striglava a ve které sídlili až do roku 504.
Popis a objasnění symboliky pečeti Vukogvazdské družiny.
Krátká úvaha na téma vůdcovství ve Vukogvazdské družině, následovaná seznamem a popisem všech hlasování o vůdci, jakož i zhodnocení působení jednotlivých vůdců.
Chmurné místo zaplněné hroby členů Vukogvazdské družiny, kteří zahynuli při plnění jejích úkolů či při různých dobrodružstvích. Z této stránky vedou odkazy na samostatné stránky některých jednotlivých postav.
Seznam a krátké charakteristiky těch, kteří zemřeli na výpravách s Vukogvazdskými, avšak nebyli členy družiny. Z této stránky vedou odkazy na samostatné stránky některých jednotlivých postav.
Seznam a krátké charakteristiky družiníků či adeptů na členství, kteří družinu opustili. Z této stránky vedou odkazy na samostatné stránky některých jednotlivých postav.
Vyčerpávající tabulka se seznamem všech postav, zobrazující datum jejich příchodu do družiny, jejich původ, počet absolvovaných tažení a další údaje. Z této stránky vedou odkazy na samostatné stránky některých jednotlivých postav.

Swět
Na úvod krátké objasnění toho, jak svět funguje a proč se počítání roků řídí dvěma letopočty. Ale to jen opravdu na úvod...
Mapa známých zemí světa Vukogvazdské družiny.
Povídání o rasách a stvořeních světa Vukogvazdu.
Pojednání o tom, jakými jazyky a proč se mluví v našem světě.
Přehled a ukázky nejužívanějších či nejzajímavějších grafických systémů našeho světa.
Krátká úvaha o podstatě duchovních bytostí našeho světa, doplněná o krátký seznam a charakteristiky nejvýznamnějších bohů. POZOR! Tato koncepce již byla opuštěna a pracuje se na nové verzi, zahrnující také dějiny náboženství našeho světa.
Krátká úvaha o podstatě a fungování magie v našem světě.
Sofistikovaná, flexibilní a dynamická prezentace několika fiskálních systémů našeho světa.
Pestrý seznam nejrůznějších profesních, zájmových či mocenských seskupení našeho světa obsahující i jejich více či méně stručné charakteristiky.
Co všechno se doneslo k uším Vukogvazdských je přehledně seřazeno zde od nejmladších zpráv po ty nejstarší.
Několik (převážně poljanských) pověstí, které v ústech lidu již po staletí kolují.
Tabulka obsahující výčet všech historických událostí zmíněných na našich stránkách. POZOR! V žádném případě se nejedná o souhrn historie našeho světa!
Kratičké pojednání o heraldice v našem světě doplněné o vyobrazení více než 60 znaků.

Království
Prastará mapa středových zemí umožňuje zvědavci navštívit nejrůznější končiny našeho světa, od pyšných sídelních měst lidských království až po zádumčivé pralesy obývané elfy.
Rozsáhlý popis toho, co je nám známo z historie tajemného Vlčího hvozdu, prokládaný citáty slavných učenců, cestovatelů a vladařů, kteří se o Vukogvazd zajímali.
Rozsáhlý popis historie, místopisu a uspořádání Poljanského vojvodství, včetně popisu jednotlivých korunních oblastí a jejich erbovních znamení.
Krátké pojednání o Lesovském knížectví.
Krátké pojednání o svobodném vévodství Krainu
Heslovitý přehled jednotlivých korunních zemí Adernašského císařství a jejich erbů, doplněno o tabulku nejvýznamnějších historických událostí. POZOR! Nová, podrobnější verze stránky se připravuje!
Popis historie, místopisu, uspořádání a obyvatelstva Kortrijckého království.
Popis historie, místopisu, uspořádání a obyvatelstva Drangenského vévodství (se zaměřením na jeho severní oblasti).
Popis historie, místopisu, uspořádání a obyvatelstva Čarohvozdu.
Vybrané citáty z 6. dílu Letopisů Vukogvazdské družiny charakterizující Orlohorské knížectví.
Krátká zmínka o horském trpasličím království Bundrus.
Rozsáhlý popis historie, místopisu, uspořádání a obyvatelstva divoké země Tristramu, doplněný o nejrůznější citáty.
Krátká zmínka o království trpaslíků a kudůků - Morúnii.
Krátká zmínka o Vandarionském hvozdě obývaném tajemnými elfy.
Krátká zmínka o tajemné, začarované elfí zemi Arhio.
Více než vyčerpávající přehled všeho o spojených království Horní a Dolní Bukoviny, doplněný o tabulku nejvýznamnějších historických událostí.
Pojednání o historické úloze knjažestva Bílé a Červené Zliče v dobách Starého i Nového věku, doplněné o charakteristiku a erby jeho tří hlavních oblastí.
Krátké povídání o tajemstvích a nebezpečích číhajících na poutníky v Černozliči, doplněné o pravdivé citáty jednoho z nich.
Krátká zpráva o Tauerském království, které cizincům příliš nehoví a jen svého si hledí.
Stručný popis historie, místopisu, uspořádání a obyvatelstva Jižní Podagy.
Stručný popis historie, místopisu, uspořádání a obyvatelstva Severní Podagy.
Krátký popis Goranského království.
Stručný popis historie, místopisu, uspořádání, obyvatelstva a náboženství Búriského knížectví.
Krátká zpráva o barbarských kmenech, žijících ve Skrundském pralese.
Popis historie osídlení a uspořádání pevností Věstulské marky, země "na udaru".
Krátká zpráva o tajemné zemi ovládané kněžími a přežívající ve stínu Dúanské říše.
Krátká zpráva o severské mocnosti, kruté a nájezdnické Dúanské říši.
Popis historie Spolku a podrobné charakteristiky jeho jednotlivých členů – měst Safteji, Asteru, Cearty, Steleji, Pruneji, Elienu, Navu a Katalu. Ze stránky vedou odkazy na samostatné stránky měst Asteru a Elienu.
Popis historie a uspořádání jezerního města Asteru.
Popis historie a uspořádání jezerního města Elienu.
Krátká zpráva o této tajemné a nepříliš probádané východní říši.

Letopisy
Co to vlastně jsou ty Letopisy, na které jejich příznivci čekají celé roky? Jak vypadají? Proč je tvoříme a proč se o ně dělíme?
I. díl Letopisů Vukogvazdské družiny.
II. díl Letopisů Vukogvazdské družiny.
III. díl Letopisů Vukogvazdské družiny.
IV. díl Letopisů Vukogvazdské družiny.
V. díl Letopisů Vukogvazdské družiny.
VI. díl Letopisů Vukogvazdské družiny.
VII. díl Letopisů Vukogvazdské družiny.
VIII. díl Letopisů Vukogvazdské družiny.
IX. díl Letopisů Vukogvazdské družiny.
X. díl Letopisů Vukogvazdské družiny.
Ukázky z chystaného XI. dílu Letopisů Vukogvazdské družiny.

Summa
Stavební kameny aneb více či méně pevné teoretické základy hraní a tvorby Vukogvazdské družiny. Povinná četba Pánů jeskyně pomýšlejících na kariéru v oboru.
Několik fundamentů hraní a tvorby Vukogvazdské družiny. Praktické zásady týkající se formování světa a přípravy a realizace dobrodružství.
Modifikace některých pravidel DrD, rozšířená tabulka zbraní, pravidla pro udělování zkušenosti, pravidla pro opilost a další lahůdky z kuchyňky Vukogvazdské družinky...
Základní pilíř kvalitního role-playingu, dotazník pro postavu, jehož vyplněním je hráč nucen připravit se co nejlépe na hru.
Rozsáhlá esej plná rad pro začínající Dějmistry neboli Pány jeskyně. Nepřipravujte dobrodružství dřív, než přečtete!
Seznam a recenze několika moudrých manuskriptů a foliantů, které nám pomohly při přípravě dobrodružství.
Upozornění na nedostatky a úskalí role-playingu při hraní fantastických ras, zahrnující doporučení a koncept pro tvorbu popisu ras.
Velmi obsáhlé a detailní pojednání o rase barbarů v našem světě, první část seriálu, v němž hodláme postupně podrobně představit všechny rasy našeho světa.
Úvaha o nestvůrách, potažmo prastarých národech našeho světa.
Představení jedné z nejtajemnějších, ale také nejvlivnějších ras našeho světa.
Kratší studie o příznacích zhoubné lykantropie a jejích obětech.

Nestvůrci
O historii a tvůrcích Vukogvazdské družiny v reálném světě. Jak šel čas a co odvál vítr (případně odplavila řeka). Nostalgická sekce spíše pro autory, než návštěvníky.
Ze sekce Netvoři a bestie omylem přeřazený portrét zakladatele Vukogvazdské družiny.
Portrét hráče, který odehrál a vypil všechno co se dalo.
Portrét jediné dívky, která vydržela v řadách družiny déle než dva měsíce.
Portrét extrovertně-introvertního tvůrce několika nezapomenutelných postav.
Portrét obávaného Dějmistra, jehož cizí postavy jsou schopny bavit se s vámi celé roky!
Portrét nejchytřejšího, nejvtipnějšího a nejkrásnějšího hráče Vukogvazdské družiny.
Portrét hráče, který může jediným kouzlem a bez mrknutí oka odčarovat celý tento web.
Seznam těch, kteří spoluvytvářeli atmosféru Vukogvazdu – někteří velmi významně.

Dodatky
Miscellanea aneb nezařaditelné. Několik věcí k pobavení, pár k zamyšlení, jiné k užitku a další jen tak, pro hobitího strýčka Příhodu.
Populární občerstvovací zařízení aneb soupis všech vtipných i rádoby vtipných hlášek vzniknuvších při hraní Dračího doupěte.
Rozsáhlý oddíl s fotografiemi (nejen) z herních seancí Vukogvazdské družiny. Opravdové portréty tvůrců. Vstup jen na vlastní nebezpečí!
Dva literární pokusy s tématikou našeho světa, se zaměřením na jeho skřetí populaci.
Ukázky těch nejpovzbudivějších dopisů, které jsme (alespoň zpočátku) dostávali.
Hojně navštěvované Scriptorium Vukogradiensis, které jistě čeká i na tvůj zápis.
Díky svému rozsahu hrozivě nepřehledná struktura těchto stránek.
Odkazy na několik kvalitních fantasy světů a objasnění proč na ně odkazujeme.
Několik animovaných i statických ikon pro ty, kteří by chtěli odkazovat na stránky Vukogvazdské družiny.

nahoru
© 1997–2011 Vukogvazdská družina. Veškerý obsah těchto stránek je chráněn mocnými zaklínadly a zlými duchy.