družina
swět
království
letopisy
summa
nestvůrci
dodatky

ELIEN

úřední název: Město Elien
panovník: purkmistr Jehorilan
hlavní město: -
správní rozdělení: 2 městské distrikty a venkov
další města: -
počet obyvatel:
vojsko:
komodity: není producentem, pouze distributorem
měna: bez vlastní ražby

VZNIK MĚSTA A JEHO HISTORIE

Město bylo původně založeno někdy v polovině druhého tisíciletí s.v. jako malé rybářské městečko. Žilo si stranou od ostatních až přibližně do roku 5200 s.v., kdy bylo náhodou objeveno a prohlášeno za provincii Jezerní říše. O něco později, kdy si i poljanští vévodové uvědomili jeho existenci a začali požadovat placení daní do své pokladny, bylo město přeměněno na vojenský tábor. Po několika málo prohraných bitvách ale Jezerní říše boj o toto malé území prohrála, a tak byl Elien připojen kolem roku 5400 s.v. k Poljaně.

Během krátkého času poljanské nadvlády si Elienští uvědomili svoji strategickou pozici a zařídili zde středisko obchodu, kde se setkával obchod Poljany a severních zemí s obchodem Jezerní říše, jejíž obchodní trasy sahaly daleko na jih. Naléhání měšťanů, kteří toužili po svobodném obchodním městě, vyslechl teprve až roku 60 n.v. vojvoda Pravokan II., který daroval Elienu absolutní nezávislost, neboť do poljanské státní pokladny i nadále plynuly příjmy ve formě mýtného, které platily kupecké karavany projíždějící z Elienu na sever podél Vlčího hvozdu.

Protože ale peníze a zboží přilákaly do města nejen lupiče a kapsáře, kteří jsou ve městě dodnes, ale také piráty drancující obchodní lodě plující po jezeře, roku 64 n.v. Elien společně s městy Asterem, Ceartou a Safteou vytvořil takzvaný Spolek jezerních měst, obchodně-politické seskupení, které sjednotilo velké přístavy na pořeží jezera Vespar a umožnilo tak i městům s menší flotilou obranu před chtivými piráty. Spolek se v následujících letech rozšířil o města Pruneu a Steleu a roku 475 n.v. do něj po zdlouhavých vyjednáváních vstoupily i dva přístavy Vesparské říše - Katal a Nav.

USPOŘÁDÁNÍ MĚSTA

Během věků dostála tvář města velikých změn a původní osadníci by své městečko jen stěží poznali, ale i přes to je Elien považován za velice důstojné staré město, i když většina staveb pochází nejpozději z druhého století Nového věku.

Středem města jsou tři náměstí, z nichž dvě slouží jako tržiště a poslední, s kašnou, slouží k popravám, veselicím a jiným potřebám města. Město obíhají vysoké hradby, zrekonstruované podle starých kronik jako obrana z poljansko-jezerních válek.

Městu vládne purkmistr, kterého vybírá kupčí rada ze svého středu na dobu pěti let. Kupčí rada jsou všichni kupci zapsaní v tomto městě, odevzdávající řádný poplatek do městské pokladny a vlastnící ve vnitřním městě alespoň jeden dům. Kupčí rada dnes čítá přes padesát bohatých hlav.

Díky vysokým příjmům města z obchodu nejsou obyvatelé zatíženi vysokými daněmi. Aby zabránila přílivu chudiny do města, ustanovila kupčí rada povinnost "vlastnictví kamene", což zavazuje veškeré obyvatele k obývání alespoň zčásti kamenné stavby (proto v chýších v chudinských čtvrtích, stojících poblíž přístavu, mají hned za prahem zapuštěn do země plochý kámen).

Peníze a obchodní ruch přilákal do města i zloděje a kapsáře, kteří se začali sdružovat ve skupiny. Po několika desítkách poprav, z nichž ne všechny byly popravy skutečných zlodějů, se zástupci města se zloději dohodli na placení poplatků za krádeže, přičemž městská stráž bude vůči některým přestupkům blahosklonnější, což ostatně vyhovovalo i vojákům, kteří užíváním značně vysoké mzdy zlenivěli a nechtělo se jim hnáti za hbitými a rychlými zloději. Tato dohoda byla udržena v největší tajnosti a věděl o ní jen purkmistr, kupčí rada a zástupci největších zlodějských skupin ve městě.

OBYVATELÉ

Drtivou většinu obyvatel tvoří lidé, věnující se převážně obchodu a všemu, co k tomu patří. Počítají se mezi ně námořníci, kupci, prodavači na tržištích, skladníci, vozkové, hostinští (město je velice často navštěvováno cizokrajnými hosty) a pak i městská posádka, čítající okolo sto šedesáti vojáků.

OBŽIVA MĚSTA

Protože dovážené potraviny byly velice drahé, zakoupilo město od Poljany okolní pozemky, na nichž soustředilo především chudší část svých obyvatel a vybudovalo několik velkostatků. Tyto velkostatky zásobují Elien potravinami, takže i v tomto případě je město naprosto soběstačné.

nahoru
© 1997–2011 Vukogvazdská družina. Veškerý obsah těchto stránek je chráněn mocnými zaklínadly a zlými duchy.