družina
swět
království
letopisy
summa
nestvůrci
dodatky

ORLOHOR

úřední název: Orlohorské knížectví
panovník: kníže Hagast III. Silný
hlavní město: Thordeg
správní rozdělení: 2 oblasti
další města: Lasken, Wragherd
počet obyvatel:
vojsko:
komodity: dýmkové koření
měna: nemá vlastní ražbu

NAPSALI O ORLOHORSKÉ KRAJINĚ

"Na jednom z mála vyvýšených míst jsme se zastavili, neboť se odtamtud otevíral pohled takřka úchvatný. Před námi ležela jako na dlani Orlohorská kotlina, podle legend vzniklá úderem božího kladiva, kterou obýval, jak jsem si pamatoval ze svých studií v Grasselu, drsný a sveřepý národ Gartreňanů..."
(Rinvit - O zlém úkladu, splněném slibu a dvojím přechodu přes Orlí hory)

"Postupovali jsme nyní na severovýchod a podařilo se nám vyjít na malý vrch, z něhož jsme v dálce mohli vidět Orlí hory, které v prstenci obkružovaly celou Orlohorskou dolinu. Tam na severu ležel Čarohvozd a východněji Drangen, země, do nichž jsme se chtěli dostat, abychom mohli putovat dál do Poljany."
(Rinvit - O zlém úkladu, splněném slibu a dvojím přechodu přes Orlí hory)

"Na poli po nás zůstala jen krev a zlomenej kus šípu. Prostě normální orlohorský pole."
(Lopin - Orlohor)

NAPSALI O ORLOHORSKÝCH MĚSTECH

"S vojenským doprovodem jsme vjeli do Laskenu. I ve světle pochodní bylo vidět, že město není zrovna nejčistější. Na zevrubnější pozorování nebyl čas, neboť záhy stopaři zastavili před patrovým stavením s širokým vývěsním štítem. Nápis "U zasněžených vrcholků" napovídal, že místní hostinský je básník..."
(Rinvit - O zlém úkladu, splněném slibu a dvojím přechodu přes Orlí hory)

"Cestou městečkem nás pozorovali lidé a netvářili se vůbec přívětivě; jeden stařík mi dokonce zahrozil pěstí jako bych byl nějaký zločinec. Pokud ale v této zemi bylo kouzelnictví opravdu stíháno, dost možná, že jsem zločincem již byl."
(Rinvit - O zlém úkladu, splněném slibu a dvojím přechodu přes Orlí hory)

"Hlavní město Thordeg bylo poměrně veliké a špinavé. Rozkládalo se okolo vrchu, na němž stál rozlehlý knížecí hrad Gartrenderk, jehož přesné plány s mými poznámkami nyní ležely zahrabány v lese několik mil odsud. V ulicích bylo vcelku rušno, překvapilo mě také množství vojáků, kteří hlídkovali na nárožích."
(Rinvit - O zlém úkladu, splněném slibu a dvojím přechodu přes Orlí hory)

NAPSALI O ORLOHORSKÉM LIDU

"Na volném prostranství pod hradem vyrostlo krásný popraviště. Orlohorský tesaři odvedli (ostatně jako vždycky) skvělou práci."
(Lopin - Orlohor)

"Gartreňané, lid Orlohorské doliny, říkal jsem si při pohledu na rozvášněnou masu pod sebou, to je společenství založené na strachu, agresivitě a podněcované hysterii."
(Rinvit - O zlém úkladu, splněném slibu a dvojím přechodu přes Orlí hory)

NAPSALI O ORLOHORSKÝCH ZVYCÍCH

"Mezitím se ze tmy vynořily křoviska a za nima se v temnotách začala rýsovat první chalupa. Zdálo se, že kolem všechno spí a nic nám tak nebude bránit v nočních rejdech. Potom, jak už to v orlohorskejch poklidnejch nočních vesnicích bejvá, vzduchem zasvištěl šíp."
(Lopin - Orlohor)

"Co je tohle za zemi, ptal jsem se sám sebe i Lopina mnohokrát. Ale odpověď jsem měl najít až později."
(Rinvit - O zlém úkladu, splněném slibu a dvojím přechodu přes Orlí hory)

nahoru
© 1997–2011 Vukogvazdská družina. Veškerý obsah těchto stránek je chráněn mocnými zaklínadly a zlými duchy.