družina
swět
království
letopisy
summa
nestvůrci
dodatky

Vukogvazdská družina je společnost mladých lidí (všichni již překročili magickou hranici jedenadvaceti let) hrajících českou hru na hrdiny Dračí doupě. I když ještě ne pod svým současným jménem, družina vznikla v prosinci 1996 na popud dvou pražských gymnazistů, skalních příznivců výše zmíněné legendární hry, kteří sklíčeni nejen předmaturitními traumaty hledali únik z reality na opačné straně od kořalen a opiových doupat, a to v samém lůnu ničím nespoutané lidské fantazie...

1996 - ROK ZROZENÍ

Klubovnu jsme sdíleli se skřetím oddílem Střevlíci, čemuž odpovídala i výzdoba

Oba dobrodruzi však potřebovali oběti pro své nekalé záměry. Ke hře se podařilo přemluvit několik nic netušících spolužáků (z drtivé většiny to byly spolužákyně), kteří propadli kráse a rozmanitostem světa Dračího doupěte, a s mnohými se to v podstatě táhne dodnes. Družina měla tehdy 10 členů (z toho 6 dívek!), scházela se každý pátek a hrála po bytech ochotných členů, jejichž rodiče v rozhodujících momentech soubojů stavěli na hexový papír misky s brambůrky a častovali nás shovívavými úsměvy.

1997 - ROK ROZLETU (8 dobrodružství)

V březnu 1997 družina přetáhla na své páteční schůzky nejkvalitnější hráče z nejmenované rozpadlé družiny, kteří se ukázali velmi platnými posilami. Zaprvé – měli už s hraním DrD letitou praxi, a proto netápali v kolonkách osobních deníků a neodečítali při kouzlení své obranné číslo od počtu životů. Zadruhé – měli přístup ke krásné klubovně, jež se nám stala na následující dva roky útočištěm a druhým domovem (což uvítali nejen družiníci, ale zprostředkovaně i mnozí rodiče). Díky novým posilám se k velké radosti obou zakladatelů narušilo tzv. harémové složení družiny a zastoupení obou pohlaví se při počtu členů 12 změnilo na 7:5 ve prospěch mužů. K nezapomenutelným seancím patří hrani na chatě ve Vraném a prázdninové doupě na chatě v Choceradech. Po prázdninách se však v souvislosti s nástupem většiny dobrodruhů na vysoké školy nejrůznějších zaměření u některých objevil problém s dojížděním a u jiných takřka zcela vymizel fenomén volného času. Přesto (anebo právě proto) se na tento rok podařilo družinu stmelit a po čarohvozdském dobrodružství v prosinci 1997 došlo k oficiálnímu pojmenování družiny na Vukogvazdská podle jejího sídla ve Vlčím hvozdu.

1998 - ROK ROZMACHU (6 dobrodružství)

Několikadenní herní seance na chatách patřily mezi obzvláště vydařené

Kvalitní zábava pokračovala s neutuchající intenzitou. O Velikonocích byla odehrána další chatová seance ve Vraném a v létě družina rozbila tábor ve skalách na Křivoklátsku. V září však někteří družiníci (zejména medici) zjistili, že nestíhají svá studia a Dračí doupě současně, pročež se rozhodli družinu opustit. Podobné potíže řešili ti, kteří studovali mimo Prahu. Jednomu z hráčů se podařilo přestoupit ze školy v Ústí do Prahy, ale jiná družinice se dostala na vytoužený obor až do Olomouce a hanácká metropole ji pohltila nadobro.

1999 - ROK ÚTLUMU (3 dobrodružství)

Družina hrála i v nejvzdálenějších krajích - zde se nejotrlejší družiníci chladí pod chladícími věžemi slovenské jaderné elektrárny Mochovce.
Toho roku se neurodilo... Heslo SCHOLA LUDUS je jen nepochopeným poselstvím ze starých bájí a jeden se musí dost ohánět, aby ve světě zápočtů a kolokvií uspěl. Studium omezilo další dva členy družiny, a tak z družiny odešli, někteří dokonce vycestovali za školou za hranice. Velkým zážitkem tohoto roku zůstává hraní na Slovensku, které dalo vzniknout řadě kultovních hlášek a také poučení, že zdravit v slovenské krčmě slovy "Dzeň dobry!" není ten nejlepší nápad...

2000 - ROK OBNOVY (5 dobrodružství)

Rok 2000 začala naše družina v situaci, která se dala nazvat mírným útlumem, neboť pro některé bylo Doupě nedosažitelné díky tradičnímu náporu učiva, jiní zase dočasně přebývali na studiích za hranicemi vlasti. To bohužel pokračovalo i v druhé polovině roku - sotva se někdo vrátil z Budapešti, další už mizel do Tampere. Byl proveden neúspěšný pokus přijmout 3 nové členy, bohužel jejich představy o hraní se dost lišilo od naší vize, a hlavně – nechtělo se jim psát Letopisy. Podařilo se ale na nějakou dobu navázat na odkaz pravidelných týdenních schůzek a družinové dění se opět utěšeně rozvíjelo. Přes prázdniny jsme na chatě v Kamenici odehráli již jubilejní 20. dobrodružství, jímž jsme oslavili tři a půl roku existence Vukogvazdské družiny v tomto světě.

2001 - ROK NOVÉ NADĚJE (4 dobrodružství)

První polovina roku 2001 nebyla pro Vukogvazdskou družinu nijak slavná. Pořídili jsme si pro naši stránku slušivou doménu, ale hráčské i mezisíťové aktivity opět ustrnuly (dlouhodobější hospitalizace PJ rozehraného 23. dobrodružství, další zahraniční stipendium správce stránky). V létě však došlo k události, jejíž olbřímí význam spolehlivě zhodnotí až čas... Shoda okolností způsobila, že jsme získali významnou posilu z Ostravy. Díky tomu došlo k nenápadné fúzi našich stránek se stránkami Nikdyzemě pod hlavičkou Vukogvazdu. Tím nejdůležitějším však bylo, že mezi nás vstoupil nový, svěží vítr, bujná fantazie a touha realizovat nové nápady... Družina dostala tak dlouho potřebnou infúzi životní energie a díky tomu lehce přenesla přes srdce definitivní ztrátu klubovny. Koncem roku se začalo hrát jinde, konkrétní lokace: podzemní kobky kolejí Větrník.

2002 - ROK KONSOLIDACE (3 dobrodružství)

Posílená sestava při atmosférickém doupěti v Kamenici na podzim 2001

Rok 2002 opět nezačíná slavně. Poskytovatel domény nás i přes její řádné zaplacení odřízl od sítě a byrokratické průtahy způsobily, že byla předtím hojně navštěvovaná stránka na několik měsíců mimo provoz. Nakonec se vše vyřešilo a kamarádovi-dobrodinci, který nám stránku pomohl zprovoznit, učaroval Vukogvazd natolik, že vstoupil do našich řad. Stránky celé po technické stránce překopal a tím nás k nové aktualizaci dokopal. Proběhla v srpnu a byl při ní představen nový design. Dalším výborným herním zážitkem bylo doupě odehrané na česko-slovensko-polském trojmezí, v gorolské vsi Bukovec. Družinu však opustil jeden ze zakladatelů.

2003 - ROK ÚPADKU (1 dobrodružství)

Těžký a smutný rok. Tvorba se zastavila, družina nebyla schopná se sejít. Její čest zachránila listopadová seance na chatě v Kamenici – jednalo se přitom o 30. dobrodružství Vukogvazdské družiny.

2004 - ROK NADECHNUTÍ (2 dobrodružství)

Návrat do starých dobrých družinových časů

První a druhá polovina roku byly od sebe odlišné jako noc a den. Totiž den a noc. V březnu byl představen nový design stránek, na nichž přibyla spousta nových materiálů. Následovalo období přiměřené aktivity a vše spělo k překvapivým výkonům. Ano, kutilo se, sepisovalo a cosi nového rašilo pod větvemi Vlčího hvozdu. Mnohé jedy jsme uvařili v hradní kuchyni, leč plody naší práce jsme ochutnali především my sami. V květnu a v létě jsme odehráli další báječná dobrodružství, a zejména letní seance na chatě v Březové připomínala staré dobré začátky. Avšak na podzim jako když utne, družina se již nesešla, navíc jedna z družinových opůrek vyrazila na studia do Říše. Zjistili jsme ale, že nám více vyhovuje menší počet dobrodružství při intenzivnějším hraní. Kvalita přebíjí kvantitu – a tak to asi má být.

Shrnutí? Povzbuzeni neustávajícími narážkami svého okolí na naši zakořeněnou infantilitu jsme se rozhodli dokázat, že Dračí doupě není pouze hra, ale i svět, tak odlišný od toho našeho, svět, v němž dobro a spravedlnost jsou nejvyšším řádem, svět, kde pravda skutečně vítězí nad lží a láska nad nenávistí. Nezatracujeme naši dobu 21. století, protože víme, že ve světě, ve kterém lze snít, lze také žít. Svět, který tvoříme svojí hrou, také není vždy čestný a laskavý, je to na první pohled svět jako každý jiný. Pouze příroda je panenštější, rekové udatnější a přátelství upřímnější...

nahoru
© 1997–2011 Vukogvazdská družina. Veškerý obsah těchto stránek je chráněn mocnými zaklínadly a zlými duchy.