Neuvěřitelné se stalo skutkem a družiníci Vukogvazdští konečně vydávají napospas četbychtivým drakobijcům prvý svazek svého písmáckého snažení. Naše Letopisy si můžeš objednat na www.letopisy.eu a věříme, že jimi budeš nadšen...
družina
swět
království
letopisy
summa
nestvůrci
dodatky

Už od samého začátku našeho hraní jsme své herní zážitky sepisovali a pod názvem Letopisy je uveřejňovali na svých stránkách. Tyto literární výtvory byly k dispozici širokému fandomu až do začátku roku 2010, kdy kosa padla na kámen a bylo rozhodnuto, že musí být staženy, protože se po důkladném přepracování dočkají svého knižního vydání...

Letopisy Letopisy jsou vyjádřením našeho přesvědčení, že hraní Dračího doupěte, potažmo RPG obecně, by nemělo být pouhou (byť aktivní) "konzumací zábavy", ale že by mělo mít i svůj hmatatelný výstup. Psaní Letopisů vychází z naší snahy podělit se s ostatními o naše dobrodružné příběhy, jejich rozdílná prostředí a zápletky, zkrátka o zážitky ze hry, o to, co činí svět Dračího doupěte tak pestrým a lákavým.

Původní Letopisy byly popisy odehraných dobrodružství složené z literárních příspěvků většiny jeho účastníků. Každý hráč ve svých textech popsal zážitky a náhledy postavy, kterou v tom kterém dobrodružství hrál. Ač se to nezdálo, to nejtěžší čekalo Dějmistry, jejichž úkolem bylo sestavit všechny příspěvky dohromady, připsat svoje za cizí postavy, případně nestvůry, dohlédnout na to, aby se některé společné zážitky neopakovaly, zkrátka z celé té roztodivné literární směsky dát vykrystalizovat čtivým a poutavým Letopisům. V těch dřevních dobách jsme Letopisy připravovali v textovém editoru, doplňovali je vlastními ilustracemi, barevnou obálkou a vloženým plakátem a tiskli je a kopírovali v závratném nákladu devět, deset kopií výhradně pro své potěšení.

Ano, bývaly to zlaté časy... Přestože byly původní Letopisy spíše jen úsměvnými zápisy z hraní bez větších literárních ambicí, hned po vydání prvního dílu jménem Salaš v horách si získaly své věrné a nadšené příznivce. Ti se pak dychtivě dožadovali dalších pokračování a přáli nám hodně zdaru při jejich tvorbě. Postupně se tak na stránkách objevilo jedenáct příběhů.

Pro knižní vydání však původní Letopisy musely projít velkými a mnohdy zásadními úpravami. Nadále zůstal zachován oblíbený popis děje z pohledu několika aktérů příběhu, ale došlo k jeho doplnění, úpravám prostředí, vyškrtnutí nadbytečných postav a uplatnění přece jen o něco pokročilejších literárních postupů. Důležité také je, že příběhy budou vycházet po třech tak, aby tvořily uzavřený dějový celek. V prvním svazku Letopisů Vukogvazdské družiny se tedy můžeš těšit na první tři přepracovaná dobrodružství Salaš v horách, Starý Důl a Štvanice.

Více informací hledej na stránkách projektu www.letopisy.eu. A nezapomeň: za pouhých pět denárů počtení nevídané!

nahoru
© 1997–2011 Vukogvazdská družina. Veškerý obsah těchto stránek je chráněn mocnými zaklínadly a zlými duchy.