družina
swět
království
letopisy
summa
nestvůrci
dodatky

Svět Vukogvazdské družiny je rozmanitý, neboť vychází z představ sedmi Dějmistrů. Přesto se však snažíme vtisknout mu jednotný styl a svébytnou tvář. Na mapě našeho světa naleznete území a názvy všech zemí, které až dosud Dějmistři představili. Hrdinové Vukogvazdské družiny zatím navštívili pouze menší část z nich, ale protože mají oči i uši otevřeny, vědí o mnoha okolních zemích i bez toho, aniž by je procestovali.

Na tomto místě by se hodilo předeslat stručně cosi o historii světa Vukogvazdské družiny a jeho současné podobě. Tento svět je starý mnoho a mnoho tisíc let, ale teprve od jisté doby začali jeho obyvatelé roky počítat přesně. Protože jeho obyvatelé byli různí, i jejich počítání se lišilo. My se řídíme počítáním lidským (stejným, jaké máme my). Od té doby, co lidé zavedli svůj letopočet, uplynulo sotva přes pět tisíc let a svět se pomalu ale jistě řítil do zkázy a úplného zničení. Příčinou toho byl neuhasínající plamen války nejenom mezi národy jako byli elfové, skřeti, barbaři, lidé a trpaslíci, ale i bratrovražedné boje uvnitř těchto plemen. Ruku v ruce s válečnou liticí kráčeli hladomor, nemoci a bída. Bohové se však tenkrát rozhodli nad světem podržet ochrannou ruku. Díky jejich zásahu došlo k ukončení všech bojů, k pročištění ducha všech bytostí svět obývajících a k tomu, že se jazyky rozdílných plemen slily v jedinou, všeobecnou řeč. Stalo se tak roku 5441, posledního roku Starého věku.

Od té doby se začal počítat letopočet nový. Obyvatelé světa byli hluboce ovlivněni božským zásahem. Společná řeč prospěla rozvoji porozumění mezi plemeny, neboť přispěla k rozvoji obchodu a věd. Tento stav však netrval dlouho. Elfové se vrátili ke své původní řeči, neboť byla již dříve zaznamenána písemně, a stejně tak učinily i některé lidské národy. Skřeti zas upadli pod nadvládu temných polobohů, kteří jejich jazyk nanovo pokřivili. Začalo docházet k novým svárům a běh světa se začal odvíjet tak, jako dříve. Někteří z moudrých tohoto světa soudí, že musí uplynout ještě jednou 5441 let, a poté bude svět zničen. Avšak v době, kdy se na pomyslném jevišti světových dějin ocitá i nepatrná společnost dobrodruhů, která si později začne říkat Vukogvazdská družina, uplynulo od tzv. Narovnání jazyků a začátku Nového věku teprve 496 roků...

Vukogvazdská družina se usídlila v nejsevernějším cípu Vlčího hvozdu, v skalní Pevnosti uprostřed lesa. Po další době byl ze zásahu vrchnosti v Hvozdě vystavěn malý hrad, jehož se Vukogvazdští stali správci.

nahoru
© 1997–2011 Vukogvazdská družina. Veškerý obsah těchto stránek je chráněn mocnými zaklínadly a zlými duchy.