družina
swět
království
letopisy
summa
nestvůrci
dodatky

"Vezměte do ruky hlinku či pero v černých sazích smočené, naneste na pergamen několik tahů, vykružte jemně oblouky - už to cítíte? Písmo žije, chvěje se, dýchá vnitřní silou..."

Teleisa Černooká - Umění posvátné

Nejsme ani první, ani poslední, kdo se při hraní Dračího doupěte nechal fascinovat krásou písma, lépe řečeno různých písem, a rozhodli se ji využít při dobrodružstvích. A to ať již jako doplněk či kulisu hry, nebo jako důležitou stopu při nejrůznějších pátráních. V tomto oddíle předkládáme ta písma, která pro hru v našem světě používáme.

ASOMTAVRULI – PÍSMO UPÍRŮ

Tím, kdo pro náš svět vynalezl písmo, byla pradávná rasa upírů. Do dnešních časů (to jest do časů, kdy v Poljaně i v dalekém okolí působí Vukogvazdská družina) se nám zachovalo jen málo památek, jež nesou tyto tajemné a mocné znaky. Mezi ty nejznámější ukázky patří nápisy nad branou a v kryptách hradu Černohrad v Krvské oblasti Poljany a hustě popsaný sarkofág knížete Žalgirise nalezený v podzemí saftejské pevnosti a dnes umístěný v městské nekropoli, takzvaném Háji kostí. Právě díky těmto dvěma zápisům se lidským mudrcům podařilo rozluštit písmo upírů a ostatní nálezy správnost jejich klíče jen potvrzovaly. Zde zobrazená ukázka uvádí právě jméno Žalgiris.

Použito bylo písmo BPG Khutsuri U [© Bessarion Gugušvili, BPG-Info Tech]

TENGWAR – PÍSMO ELFŮ

Poté, co elfové ovládli magii, vyvinuli své vlastní hláskové písmo. Tak se zrodil tengwar, druhé písmo našeho světa vůbec. Dodnes jej Prvorození používají k zapisování prastarého vědění, dávných příběhů, legend a bolestných veršů. Písmo vyzařuje kouzelnou sílu a nedovoluje, aby jím byla zaznamenána slova nedobrá, se zlými úmysly zapisovaná...
Jak vidno, v otázce elfů se naše družina drží kanonických knih, pouze s malými obměnami. Jelikož bylo zapotřebí, aby se tengwar dal používat i pro zápis obecné řeči (pro nás tedy češtiny), bylo potřeba provést jisté úpravy. A vzhledem k tomu, že tuto černou práci za nás již odvedli jiní, chutě jsme jejich píle a úsilí využili. Dovolujeme si tímto upozornit na časopis Thorin č. 3/95, konkrétně na tabulku uveřejněnou v příspěvku II. nezávazné doporučení, jak psát česky v tengwar, kterou se při přepisování obecné řeči do tengwaru snažíme řídit.


Použito bylo písmo Tengwar Quenya [© 1998 Daniel Steven Smith]

ANGHERTAS – PÍSMO TRPASLÍKŮ

Tajné runy trpaslíků! Který hrdina by si nepřál mít svůj měč ozdoben puncem s čarovnými runami, které zaručí, že se ostří meče nikdy neztupí a že ani jedna skřetí helmice v jeho čepeli zub nevylomí? Toto písmo bylo třetí, nezávisle vzniklou formou zápisu, svým tvarem uzpůsobenou pro tesání do kamene. Však také pergamenem by tento sveřepý národ své tajné písmo nikdy nezneuctil! A proto jako oko v hlavě střeží tajemství svých run a jejich významu...
Při určování podoby tohoto písma jsme se rovněž drželi klasiky uvedené v Dodatcích Pána Prstenů od J. R. R. Tolkiena.


Použito bylo písmo Dwarf Runes [© 1996 Daniel Steven Smith]

GULLSKOEN – PÍSMO BARBARŮ

Gullskoen, dávné runy barbarů, jsou na první pohled převzaté od trpaslíků. Podle legendy byly pojmenovány po hrdinovi, jenž je z trpasličích výhní pro svůj národ ukradl. Runy byly povětšinou zjednodušeny, neboť v tesání do kamene ani v kovářství nejsou barbaři tak zruční, jako trpaslíci. Narozdíl od nich však barbaři své písmo neuctívají a jejich kněží jej hojně využívají k zapisování svých ság a pověstí.

Použito bylo písmo Gullskoen [© 1996 Odd Einar Haugen – Universitetet i Bergen]

HERRIA – PÍSMO JEZERNÍ ŘÍŠE

Nyní se konečně dostáváme k písmu, které vymysleli lidé. Je jím takzvaná herria - písmo, které používali lidé jezerní kultury, kteří osídlili severozápadní břehy jezera Vespar a založili zde mocný státní útvar, takzvanou Jezerní říši (Arcach). Všeobecně je přijata teze, že herria vychází z asomtavruli, písma upíru. Přestože byla Jezerní říše byla vyvrácena na přelomu věků, její písmo je dodnes protokolárně užíváno v některých přístavech Spolku jezerních měst. Například v městě Saftea se jezerní písmo používá k vyhotovení úředních listin a také k zápisům do městské kroniky, v Ceartě zase toto písmo slouží k tradičním zápisům do přístavních knih. V ostrovním království Arrantzale, někdejší odbojné provincii Jezerní říše, pak tímto písmem zapisují běžně.

Použito bylo písmo BPG Rustaveli U [© BPG-Info Tech]

KRIEVA – PÍSMO SKRUNĎANŮ

Není to věc jistá, ale leckterý bukovinský či zličský učenec se bude zaklínat, že krieva, kterou dodnes píší lidé a barbaři obývající břehy Skrundu, pralesy Dalriady či kamenité srázy Věstulska, pochází od krollů. S touto novou tezí přišli mudrcové poté, co prozkoumali opuštěná krollí sídliště v Stupňovém pohoří a dávné megality, které krollové uctívají. Avšak Skrunďané, kteří se rodí se sekerou v ruce, aby svůj život zasvětili boji s těmito půlobry, takové věci neradi slyší. "Hohó, krollové že by nějaké písmo vymysleli? Ti leda tak nachcat do pařezu dokážú!" A tak debaty o původu tohoto strohého písma pokračují...

Použito bylo písmo Beth-Luis-Fearn [© 1995 Curtis Clark]

RUBEŽ - PÍSMO STARÝCH LUDENŮ

Také lidé, kteří do naší části světa přišli ze severovýchodu a kteří se nazývali Ludeni, si vytvořili svůj druh písma. Neví se jistě podle jakého vzoru, přijímá se však teorie učence Linda Algerdského, že se během několika staletí vyvinulo z gullskoenu, run barbarů, s nimiž Ludeni přicházeli do styku již ve své pravlasti. Po Narovnání jazyků přejaly ludenské země z větší části grencel – písmo starodernašské, které však samo bylo upravenou variantou rubeže a které dosáhlo největší kaligrafické dokonalosti v klášterech Horní Bukoviny. Dnes rubež používají jen ve Zliči a Podaze, a také jím zapisují knihy mnichové několika poljanských a bukovinských klášterů.

Použito bylo písmo Evangelje Plain

GLAVATICA – PÍSMO ČERNÉ ZLIČE

O prastarém písmu obyvatel Černozliče, jež je úzce spjato s kultem Vranohlavého a které se během staletí rozšířilo také do Búrisu, se rovněž všeobecně soudí, že je odvozeno od asomtavruli, dávného písma upírů. Však také mnozí preláti a biskupové, zejména adernaští a bukovinští, brojí proti Černohlavovi a jeho uctívače považují za zotročené duše, nad nimiž upíři tajně vládnou. Avšak ruku na srdce – kdo z těchto břichatých pánů někdy nějakého upíra zahlédl, že tak proti bohu černozličských lovců a búriských horalů halasí? Nechať se raději o stádo své starají, jinak by také list glavaticí na březovém svitku psaný dostati mohli. A písmo prý to uřknout dokáže tak, že člověku vmžiku duši z těla vyžene...

Použito bylo písmo Glagoljica UGL [© 1995 Zoran Rajić]

GRENCEL – PÍSMO STARÝCH DERNACHŮ

Písmo starých Dernachů, kultury, která do středových zemí přišla z jihozápadu, jsou ve skutečnosti převzaté litery rubeže, které však Dernaši zaměnili a různě doplnili. S rozmachem dernašské kultury na přelomu Starého a Nového věků pak došlo k tomu, že jejich písmo začalo hrát významnou roli v písemnictví a obchodě zemí Středu, a postupně vytlačovalo písmo ludenské. Dnes je užíváno v několika kaligrafických variantách ve většině zemí od Taueru na severu po Orlohor na jihu, od Tristramu na západě po Lesovo na východě, nejčastěji však ve své zjednodušené podobě.

Použito bylo písmo IkonWrite [© 1993 Steven Clark]

ARTUNEJ – STARÉ PÍSMO KUDŮKŮ

Kudůcké písmo je velmi podobné jezernímu písmu a soudí se, že bylo pro herríu pokud ne přímo předchůdcem, tak alespoň inspirací. Toto písmo přinesli do středových zemí kudůci při svém masovém exodu z Cearty sto let před koncem Starého věku. Byly jím psány jejich svaté knihy a svitky a k výhradně rituálním účelům ho používají i po Narovnání jazyků. Běžné hospodářské zápisy a ostatní literární tvorbu však dnes zapisují písmem země, ve které žijí.

Použito bylo písmo ArTurmianGrqiNor [© 1995 Ruben Tarumian]

nahoru
© 1997–2011 Vukogvazdská družina. Veškerý obsah těchto stránek je chráněn mocnými zaklínadly a zlými duchy.