družina
swět
království
letopisy
summa
nestvůrci
dodatky

"To je strašné, co si ti lidé nevymyslí! Kulaté plíšky z kovů, které nic nevydrží. Udělej z toho šupinovou zbroj a roztrhneš ji v rukou jako lopuchový list. Věřte, moji drazí, až nás barbary posedne šílenství za těmito plíšky, budeme stejně ztraceni jako ti lidé. Vsadil bych se o hlavu svého drakkaru, že jim to nakukali ti mizerní trpaslíci..."

proslov Thorstena Zubatého v Sáze rodu Krugů

FISKÁLNÍ SYSTÉM SVĚTA VUKOGVAZDSKÉ DRUŽINY

Svět Vukogvazdské družiny je postaven na tzv. trimetalismu, to jest, že zde obíhají tři druhy mince: zlaté, stříbrné a měděné. Ražba je prováděna z určité váhové jednotky, kterou je hřivna. Čistota (ryzost) mince vyjadřuje poměr drahých kovů k tzv. náčistku (zpravidla mědi) v každé minci, pro zlato je uváděna v karátech (24 karátů je ryzí zlato) a pro stříbro v loktech (16 loktů je ryzí stříbro). Zrno či jádro mince (ryzí váha) je množství drahého kovu. Vyjadřuje se v jednotkách hmotnosti a je uváděna v poměru k tisícině. Lze uvést, že vývoj platidel v jednotlivých zemích je nerovnoměrný, takže se mnohde místo mincí užívají jiná platidla (např. kuní kožky v Černozliči).

Bimetalové ražby

V tzv. Středových zemích světa Vukogvazdské družiny jsou tři velké bimetalové ražby, a to Adernašské císařství, Spolek jezerních měst a Poljanské vojvodství.

 • Adernach má v současnosti největší (i nejmladší) zlaté doly. Ještě před několika lety se fiskální systém Adernachu opíral o tzv. aderský zlatý průměrné kvality, jenž měl spíše demonstrativní charakter. Avšak po válce s Dolní Bukovinou o oblast Klučenin zde byly otevřeny veliké zlaté doly. Nová reformovaná měna nese název adernašský zlatý (ryzost 950/1000, tedy téměř 23 karátů) a má hmotnost 3,5 gramu. Jedna adernašská hřivna má 253,4 gramu a razí se z ní 72 zlatých.

 • Spolek jezerních měst - jeho mince se jmenuje saftejský gulden, a je hlavní mincí obchodu na Vesparském jezeře a přilehlých državách. Její ryzost je stálá - 900/1000 (více než 21 karátů), hmotnost 3,6 gramu. Po unifikaci váhových jednotek má jedna hřivna 436 gramů a razí se z ní 121 guldenů.

 • Poljana má největší zlaté doly na severozápadě Vojvodiny. Mince, tzv. poljanský dukát byla znehodnocena poslední obnovou mince a ryzost klesla na 800/1000, to jest na 19 karátů o hmotnosti 3,9 gramu. Jedna poljanská hřivna má 280 gramů a razí se z ní 72 zlatých.

  Stříbrné měny

  Sříbrnou měnu mají kromě zmíněných Adernachu, Poljany a Spolku jezerních měst ještě Velká Bukovina, Kortrijk a Drangen.

  Nejsilnější stříbrnou měnou je asterský groš, který jest pevným platidlem Spolku jezerních měst. Z jedné hřivny o 436 gramech se razí 111 mincí o hmotnosti 3,9 gramu a ryzosti 15,2 lokte (= 950/1000).

  Nejslabší stříbrnou měnu má Adernach, protože se mu nedostává zmíněného kovu o jehož ložiska přišel po odtržení Drangenu a Kortrijku. Z jedné hřivny o 253,4 gramu se razí 63 mincí o hmotnosti 4 gramů a ryzosti 9,6 lokte (= 600/1000).

  Drangen a Poljana mají stejný systém, jenž má základ v unifikaci fiskální politiky z dob poljansko-drangenské personální unie. Z jedné hřivny o 280 gramech se razí 82 mincí o hmotnosti 3,4 gramu a ryzosti 14,4 lokte (= 900/1000).

  Kortrijk po vyhlášení nezávislosti na Adernachu převzal starou saftejskou hřivnu o 327,12 gramu a razí z ní 93 mincí o hmotnosti 3,5 gramu a ryzosti 15,04 lokte (= 940/1000).

  Poslední zemí razící stříbrné mince jest Velká Bukovina, která po sjednocení Horní a Dolní Země reformovala svou měnu a po mnoha obnovách mince byl znovu vytvořen pevný řád. Z jedné hřivny o hmotnosti 409 gramu se razí 116 mincí o hmotnosti 3,5 gramu a ryzosti 14,4 lokte (= 900/1000). Jedná se o nejstabilnější stříbrnou měnu.

  Nyní přichází tabulková příloha, která by měla být přehlednější a v jejíž posledním sloupci se snažíme objasnit obecnou hodnotu v tzv. indexu, což je násobek ryzosti a hmotnosti jednotlivé mince.

  zlato ryzost (karáty) hřivna; počet mincí z ní hmotnost index
  adernašský zlatý 950/1000 = 23 253,4 gramu; 72 mincí 3,5 gramu 79,8 - nejsilnější zlatá měna
  saftejský gulden 900/1000 = 21 436 gramů; 121 mincí 3,6 gramu 77,7- nejstabilnější měna
  poljanský dukát 800/1000 = 19 280 gramů; 72 mincí 3,9 gramu 74,9 - po obnově nejslabší mince
  stříbro ryzost (lokty) hřivna; počet mincí z ní hmotnost index
  asterský groš 950/1000 = 15,2 436 gramů; 111 mincí 3,9 gramu 60 - nejsilnější stříbrná měna
  algerdská marka 940/1000 = 15,04 327,12 gramů; 93 mincí 3,5 gramu 53
  bukovinský denár 900/1000 = 14,4 409 gramů; 116 mincí 3,5 gramu 50 - nejstabilnější stříbrná měna
  poljanský stříbrný 900/1000 = 14,4 280 gramů; 82 mincí 3,9 gramu 49
  adernašský stříbrný 600/1000 = 9,6 253,4 gramů; 63 mincí 4 gramy 38 - nejslabší stříbrná měna

 • nahoru
  © 1997–2011 Vukogvazdská družina. Veškerý obsah těchto stránek je chráněn mocnými zaklínadly a zlými duchy.