družina
swět
království
letopisy
summa
nestvůrci
dodatky

Tato mapa pochází z dílny opatství Řádu milosrdných bratří Křišťálového pramene v Ostrogu u Krivodaru. Jde o faksimili nejnovější mapy slavného mistra cestopiseckých nauk, bukovinského scholastika a cestovatele Prokoupka z Wizimiru. Jde v podstatě o nejznámější a nejúplnější mapu Středových zemí a dočkala se mnoha opisů.

Tato mapa, ač není nejpřesnější, má sloužit k hrubé představě zeměpisného rozmístění království, knížectví a dalších státních útvarů našeho světa. Její interaktivní podobu naleznete v sekci Země.

Zeměvid

nahoru
© 1997–2011 Vukogvazdská družina. Veškerý obsah těchto stránek je chráněn mocnými zaklínadly a zlými duchy.