družina
swět
království
letopisy
summa
nestvůrci
dodatky

Když jsme se pustili do sestavování seznamu všech lidí, kteří kdy prošli Vukogvazdskou družinou, byť by o ni jen prstíčkem zavadili, nenapadlo nás, že bude tak rozsáhlý. Zde a tímto bychom chtěli poděkovat všem kamarádům, kteří svojí fantazií oživili postavy, jež dnes zdobí naše stránky.

Ze všech bývalých hráčů musíme na pomyslný piedestal vyzdvihnout čtveřici Dějmistrů – Jirku Kutila, Honzu Kemzu, Vojtu DoležalaMichala Šišku, kteří se významně podíleli na formování našeho světa a hlavně, a to především, byla s nimi zábava. Hodně štěstí jim i všem ostatním! Seznam následuje...

Jitka Čtveráková

1. Salaš v horách (Borin)
2. Záhada Starého Dolu (Ruten)
4. Mlatohorova Cesta (Madok)
5. Záhada ukradeného náhrdelníku (Madok)
6. Knížectví Orlohorské (Swan)
7. Varogovo požehnání (Gudrun)
8. Výprava na hrad Krakor (Gudrun)
9. Faughnárovo tajemství (Gudrun)
11. Vstane znovu skřetí král! (Gudrun)
13. Meodina svatba (Goneril)
14. Godurwald: Síla krve (Goneril)
Více než zasloužilá hráčka družiny, hrála s námi v letech 1996-2002 a odehrála 0 dobrodružství.

K družině se přidal v květnu roku 503 osloven elfkou Teslou v jednom z dubovarských hostinců a ujal se pomoci při vyšetřování útoků na fojta městečka Žulavy. Poté s družinou odputoval do Daraety, kde vstoupil do služeb místních kudůků. Družina se s ním setkala o půl roku později v přístavním městě Nentirion a mladý kouzelník se připojil k jejímu putování do Tristramu. V soutěsce u Caer Dywyr pak jako jediný unikl smrti a s družinou od té doby zůstal nastálo.

Honza Kemza

3. Štvanice (Y-gor)
4. Mlatohorova Cesta (Daron)
5. Záhada ukradeného náhrdelníku (Daron)
6. Knížectví Orlohorské (Daron)
18. Šeilova hvězda (Daron)
19. Oltář noci (Daron)
20. Nový rok ve Skřetí Vinici (Daron)
21. Záhada mizejících lodí (Daron)
22. Ve stínu draka (Daron)
23. Stáreské noci (Daron)
7. Varogovo požehnání (Tibor)
8. Výprava na hrad Krakor (Gindor)
9. Faughnárovo tajemství (Gindor)
11. Vstane znovu skřetí král! (Gindor)
14. Godurwald: Síla krve (Gindor)
10. Zimní výprava do Vukogvazdu (Vincent)
15. Výprava na dubovarské obry (Vincent)
17. Výprava do Jezerního pohoří (Vincent)
Více než zasloužilý hráč družiny, hrál s námi v letech 1997-2001 a odehrál 18 dobrodružství.

K družině se přidal v květnu roku 503 osloven elfkou Teslou v jednom z dubovarských hostinců a ujal se pomoci při vyšetřování útoků na fojta městečka Žulavy. Poté s družinou odputoval do Daraety, kde vstoupil do služeb místních kudůků. Družina se s ním setkala o půl roku později v přístavním městě Nentirion a mladý kouzelník se připojil k jejímu putování do Tristramu. V soutěsce u Caer Dywyr pak jako jediný unikl smrti a s družinou od té doby zůstal nastálo.

Jirka Kutil

2. Záhada Starého Dolu (Jokedit)
3. Štvanice (Jokedit)
5. Záhada ukradeného náhrdelníku (Jokedit)
6. Knížectví Orlohorské (Jokedit)
7. Varogovo požehnání (Divous)
8. Výprava na hrad Krakor (Divous)
9. Faughnárovo tajemství (Divous)
14. Godurwald: Síla krve (Sagamor)
15. Výprava na dubovarské obry (Sagamor)
16. Únos do Arrantzale (Sagamor)
Více než zasloužilý hráč družiny, hrál s námi v letech 1997-1999 a odehrál 12 dobrodružství / jako dějmistr 2.

K družině se přidal v květnu roku 503 osloven elfkou Teslou v jednom z dubovarských hostinců a ujal se pomoci při vyšetřování útoků na fojta městečka Žulavy. Poté s družinou odputoval do Daraety, kde vstoupil do služeb místních kudůků. Družina se s ním setkala o půl roku později v přístavním městě Nentirion a mladý kouzelník se připojil k jejímu putování do Tristramu. V soutěsce u Caer Dywyr pak jako jediný unikl smrti a s družinou od té doby zůstal nastálo.

Vojta Doležal

4. Mlatohorova Cesta (Boron)
6. Knížectví Orlohorské (Boron)
7. Varogovo požehnání (Dak)
8. Výprava na hrad Krakor (Grog)
10. Zimní výprava do Vukogvazdu (Grog)
11. Vstane znovu skřetí král! (Grog)
12. Raxenský veletrh (Arbas)
14. Godurwald: Síla krve (Arbas, Damien)
18. Šeilova hvězda (Damien)
22. Ve stínu draka (Skagen)
Více než zasloužilý hráč družiny, hrál s námi v letech 1997-2000 a odehrál 14 dobrodružství / jako dějmistr 4.

K družině se přidal v květnu roku 503 osloven elfkou Teslou v jednom z dubovarských hostinců a ujal se pomoci při vyšetřování útoků na fojta městečka Žulavy. Poté s družinou odputoval do Daraety, kde vstoupil do služeb místních kudůků. Družina se s ním setkala o půl roku později v přístavním městě Nentirion a mladý kouzelník se připojil k jejímu putování do Tristramu. V soutěsce u Caer Dywyr pak jako jediný unikl smrti a s družinou od té doby zůstal nastálo.

Vašek Hlaváč

1. Salaš v horách (Zafor)
2. Záhada Starého Dolu (Berkel)
7. Varogovo požehnání (Vidarabin)
8. Výprava na hrad Krakor (Xanthin)
9. Faughnárovo tajemství (Xanthin)
16. Únos do Arrantzale (Xanthin)
Více než zasloužilý hráč družiny, hrál s námi v letech 1996-1999 a odehrál 0 dobrodružství.

K družině se přidal v květnu roku 503 osloven elfkou Teslou v jednom z dubovarských hostinců a ujal se pomoci při vyšetřování útoků na fojta městečka Žulavy. Poté s družinou odputoval do Daraety, kde vstoupil do služeb místních kudůků. Družina se s ním setkala o půl roku později v přístavním městě Nentirion a mladý kouzelník se připojil k jejímu putování do Tristramu. V soutěsce u Caer Dywyr pak jako jediný unikl smrti a s družinou od té doby zůstal nastálo.

Helena Procházková

1. Salaš v horách (Beriberi)
2. Záhada Starého Dolu (Beriberi)
7. Varogovo požehnání (Beriberi)
4. Mlatohorova Cesta (Rezol)
8. Výprava na hrad Krakor (Purin)
9. Faughnárovo tajemství (Purin)
Více než zasloužilý hráč družiny, hrála s námi v letech 1996-1998 a odehrála 0 dobrodružství.

K družině se přidal v květnu roku 503 osloven elfkou Teslou v jednom z dubovarských hostinců a ujal se pomoci při vyšetřování útoků na fojta městečka Žulavy. Poté s družinou odputoval do Daraety, kde vstoupil do služeb místních kudůků. Družina se s ním setkala o půl roku později v přístavním městě Nentirion a mladý kouzelník se připojil k jejímu putování do Tristramu. V soutěsce u Caer Dywyr pak jako jediný unikl smrti a s družinou od té doby zůstal nastálo.

Jana Tučanová

1. Salaš v horách (Ruzenka)
2. Záhada Starého Dolu (Ruzenka)
7. Varogovo požehnání (Ruzenka)
4. Mlatohorova Cesta (Krezol)
8. Výprava na hrad Krakor (Tesla)
9. Faughnárovo tajemství (Tesla)
18. Šeilova hvězda (Tesla)
20. Nový rok ve Skřetí Vinici (Tesla)
21. Záhada mizejících lodí (Tesla)
22. Ve stínu draka (Tesla)
24. Čarodějova zahrada (Tesla)
25. Daraetský štetl (Tesla)
26. Zkáza kláštera Melk (Tesla)
Více než zasloužilý hráč družiny, hrála s námi v letech 1996-1997 a odehrála 0 dobrodružství.

K družině se přidal v květnu roku 503 osloven elfkou Teslou v jednom z dubovarských hostinců a ujal se pomoci při vyšetřování útoků na fojta městečka Žulavy. Poté s družinou odputoval do Daraety, kde vstoupil do služeb místních kudůků. Družina se s ním setkala o půl roku později v přístavním městě Nentirion a mladý kouzelník se připojil k jejímu putování do Tristramu. V soutěsce u Caer Dywyr pak jako jediný unikl smrti a s družinou od té doby zůstal nastálo.

Michal Šiška

10. Zimní výprava do Vukogvazdu (Silpa)
11. Vstane znovu skřetí král! (Silpa)
14. Godurwald: Síla krve (Silpa)
15. Výprava na dubovarské obry (Silpa)
16. Únos do Arrantzale (Silpa)
18. Šeilova hvězda (Silpa)
19. Oltář noci (Silpa)
Více než zasloužilý hráč družiny, hrála s námi v letech 1998-2000 a odehrál 9 dobrodružství / jako dějmistr 1.

K družině se přidal v květnu roku 503 osloven elfkou Teslou v jednom z dubovarských hostinců a ujal se pomoci při vyšetřování útoků na fojta městečka Žulavy. Poté s družinou odputoval do Daraety, kde vstoupil do služeb místních kudůků. Družina se s ním setkala o půl roku později v přístavním městě Nentirion a mladý kouzelník se připojil k jejímu putování do Tristramu. V soutěsce u Caer Dywyr pak jako jediný unikl smrti a s družinou od té doby zůstal nastálo.

Dana Procházková

1. Salaš v horách (Myrzagul)
2. Záhada Starého Dolu (Myrzagul)
Více než zasloužilý hráč družiny, hrála s námi v letech 1996-1997 a odehrála 0 dobrodružství.

Zuzana Vyhnálková

1. Salaš v horách (Rubeola)
2. Záhada Starého Dolu (Rubeola)
Více než zasloužilý hráč družiny, hrála s námi v letech 1996-1997 a odehrála 0 dobrodružství.

Martina Housarová

3. Štvanice (Simuska)
Více než zasloužilý hráč družiny, hrála s námi v roce 1997 0 dobrodružství.

Tereza Honsová

8. Výprava na hrad Krakor (Lothar)
9. Faughnárovo tajemství (Lothar)
11. Vstane znovu skřetí král! (Lothar)
Více než zasloužilý hráč družiny, hrála s námi v letech 1997-1998 0 dobrodružství.

Martin Antonín

12. Raxenský veletrh (Gerriana)
Více než zasloužilý hráč družiny, hrála s námi v letech 1998 0 dobrodružství.

Petr Hovorka

21. Záhada mizejících lodí (Sisko)
22. Ve stínu draka (Sisko)
Více než zasloužilý hráč družiny, hrála s námi v letech 2000 0 dobrodružství.

Honza Rysík

21. Záhada mizejících lodí (Fyrmund)
Více než zasloužilý hráč družiny, hrála s námi v letech 2000 0 dobrodružství.

Ondra Kavalír

22. Ve stínu draka (Andar)
Více než zasloužilý hráč družiny, hrála s námi v letech 2000 0 dobrodružství.

Tomáš Routa

23. Stáreské noci (Rup)
Více než zasloužilý hráč družiny, hrála s námi v letech 2001 0 dobrodružství.

Honza Kříženecký

23. Stáreské noci (Hrk)
Více než zasloužilý hráč družiny, hrála s námi v letech 2001 0 dobrodružství.

Jirka Petrášek

26. Zkáza kláštera Melk (Bran)
Více než zasloužilý hráč družiny, hrála s námi v letech 2001 1 dobrodružství.

Juri Pihík

33. Až na úpatí tvrzí... (Gergen)

Více než zasloužilý hráč družiny, hrála s námi v letech 2005 0 dobrodružství.

Milan Petrík

33. Až na úpatí tvrzí... (Slanin)
Více než zasloužilý hráč družiny, hrála s námi v letech 2005 0 dobrodružství.

nahoru
© 1997–2011 Vukogvazdská družina. Veškerý obsah těchto stránek je chráněn mocnými zaklínadly a zlými duchy.