družina
swět
království
letopisy
summa
nestvůrci
dodatky

Kam všude se hrdinové Vukogvazdští nepodívali, jaké zvláštní bytosti nepotkali a koho všeho na své cestě za slávou nezamordovali... Seznam všech dobrodružství doprovází krátký popis atmosféry a zápletky. První tři příběhy se v roce 2011 dočkaly svého knižního vydání jako první svazek Letopisů Vukogvazdské družiny – více na www.letopisy.vg.

Letopisy 1. Salaš v horách
[DM Honza Kravčík / leden 1997 / Praha]

Řízením osudu se v zapomenuté vesničce na hranicích Bukoviny a Lutska sejde několik mladých dobrodruhů. Takové kumpány místní v kraji neradi vidí, a tak jim napovídají cosi o pokladu v horách. Sluníčko svítí a veselá společnost vyrazí do kopců. Jenže po setmění na poloninách vyjí vlci a tančí víly. A co všechno se semele, když se děvče ze statku zamiluje do chudého ovčáka?

Letopisy 2. Záhada Starého Dolu
[DM / únor 1997 / Praha]

Z nepřívětivého pohraničního městečka Toranu dobrodruzi jentaktak že vyváznou se zdravou kůží. Avšak mračna se stahují nad nedalekou vsí Starý Důl, kde se ztrácejí děti, a místní prosí o pomoc. Hrůzy, které hrdinové objeví v starých důlních chodbách, však budou mnohé pronásledovat až do smrti...

Letopisy 3. Štvanice
[DM Honza Kravčík / březen - duben 1997 / Březová-Oleško, Praha]

Stíhací akce po stopách krutého zločince. Dobrodružství pro milovníky koní, rozlehlých pastvin a modrého nebe nad hlavou. Rodí se tu první hrdinové budoucí Vukogvazdské družiny. Avšak záhy modré nebe zmizí - přes husté větve prastarých stromů Vlčího hvozdu jej dobrodruzi nezahlédnou...

Letopisy 4. Mlatohorova Cesta
[DM Jirka Kutil / květen 1997 / Praha]

Dobrodruzi opět poznávají něco z tajemné síly Vukogvazdu. Co vězí za podivnými událostmi v lese, to se družina snaží zjistit pod vedením roztržitého elfího čaroděje. Čtvrté Letopisy upoutají netradičním stylem nového Pána Jeskyně.

Letopisy 5. Záhada ukradeného náhrdelníku
[DM Vojta Doležal / červenec 1997 / Chocerady]

Zatčeni, křivě obviněni, uvrženi do žaláře a donuceni přijít na kloub tajemnému zločinu. Dobrodruzi se poprvé – a ne naposledy – ocitnou nedobrovolně v rukou mocných a kvůli vzácnému šperku musí obrazně i doslova proniknout do podsvětí města Elienu.

Letopisy 6. Knížectví Orlohorské
[DM / srpen 1997 / Chocerady, Praha]

Družina se stává obětí boje o moc. Léčka, past a zrada - nejen s nimi se musí dobrodruzi vypořádat při dvojnásobném přechodu Orlích hor. Příběh pro silné povahy, jenž se už v době svého zrodu stal legendou.

Letopisy 7. Varogovo požehnání
[DM Honza Kravčík / září - listopad 1997 / Praha]

Lesnatý Čarohvozd vypadá jako přívětivá země plná tajuplných a pradávných bytostí. Avšak družina se zamíchá do náboženských nepokojů provázejících zavádění nového boha a někteří z hrdinů se stanou jeho prvními obětmi...

Letopisy 8. Výprava na hrad Krakor
[DM Honza Kravčík / listopad, prosinec 1997 / Praha]

V hustých lesích v opuštěné části panství se nad hlubokou propastí tyčí sutiny starého hradu. Právě ten chce rytíř Setník z Ostrorep přestavět na lovecký hrádek. Čerstvě založená Vukogvazdská družina přijímá úkol vyčistit zříceninu od jejích krvežíznivých obyvatelek.

Letopisy 9. Faughnárovo tajemství
[DM Vojta Doležal / leden 1998 / Praha]

Za humny je drak! Odolá Vukogvazdská družina vysoké odměně vypsané lesovským knížetem za jeho zabití? Anebo je opět všechno jinak a původní úkol se změní podivnými okolnostmi v něco úplně jiného? Či snad záměrně...?

Letopisy 10. Zimní výprava do Vukogvazdu
[DM Honza Kravčík / březen 1998 / Březová-Oleško]

Začalo to jako nevinný výlet. Ale pod zasněženými větvemi se skrývá smrt. Dobrodruzi se pustí do průzkumu tajemného hvozdu a prastaré tvory, kteří tam sídlí, to netěší... Průzkumná výprava se mění v boj o holý život. Domů se vrátí jen ti nejsilnější.

11. Vstane znovu skřetí král!
[DM Jirka Kutil / duben - květen 1998 / Praha]

Vyprávění o doprovodu kupecké karavany do trpasličího království Morůnie, jehož pohraniční oblasti jsou pod útokem skřetích hord budujících v lesích předsunuté hlídky. Vukogvazdská družina je okolnostmi přinucena do věci se vložit a zjistit, kdo stojí za překvapivě snadným postupem skřetů.

12. Raxenský veletrh
[DM Honza Kemza / červen 1998 / Kostelíček u Jestřebice]

Lopin a Rinvit se vydávají na slavný veletrh do Goranu. A nebyli by to dobrodruzi, aby je během návštěvy proslulého kupeckého města nepotkalo dobrodružství. Z místního hřbitova se začnou ztrácet těla a starosta města žádá dva Vukogvazdské o pomoc. Příběh plný falešných identit, překvapivých zvratů a – nemrtvých.

13. Meodina svatba
[DM Jana Benešová / září 1998 / Praha]

Proslulá alchymistka Vukogvazdské družiny se vdává za bohatého kudůckého statkáře a její přátelé z družiny na svatbě nemohou chybět. Jenže den před obřadem nevěsta zmizí a je na Rinvitovi a jeho společnících, aby odhalili, kdo za únosem stojí. Dobrodružství vrcholí vzrušujícími krocaními zápasy!

14. Godurwald: Síla krve
[DM / říjen 1998 - únor 1999 / Praha]

Vukogvazdská družina přijímá úkol drangenského kurfiřta Wangarda. Jenže úkol obnáší mnohem víc, než je dojednáno. Družina se ocitá v roli správců opuštěného Godurwaldského panství a čelí úkladům okolních šlechticů i hrozbě z hloubi Vlčího hvozdu. Právoplatný dědic se musí vrátit co nejdříve...

15. Výprava na dubovarské obry
[DM Honza Kravčík / březen 1999 / Praha]

V oblasti dubovarských Zeměděr se dějí podivné věci. Z podzemních slují vylézají obři a pustoší okolní pole a usedlosti. Zeman ze Skarbalu a Sredenu si na pomoc zve Vukogvazdské, kteří krotí obry a náhodně odkrývají vstup do pradávné mohyly velekněze zapomenutého kultu s artefakty nesmírné ceny...

16. Únos do Arrantzale
[DM Honza Kemza / květen 1999 / Praha]

Dobrodružství pod plnými plachtami a s vodní hladinou kam oko dohlédne. Vukogvazdská družina se díky kletbě ocitá v dalekém ostrovním království. Je nutné oživit sílu prastarého portálu a vrátit se zpět. Jenže cesta domů vede přes dům, jehož pán má s návštěvami nečisté úmysly...

17. Výprava do Jezerního pohoří
[DM Honza Kravčík / srpen - září 1999 / Nový Tekov (SK), Praha]

Novopečený správce Ostrorep rytíř Jovan Lekbelo z Leku má pro Vukogvazdské první úkol. Ve státním zájmu vyrážejí tři družiníci na tajný průzkum Jezerního pohoří s cílem zmapovat přesuny skřetů a rozmístění jejich posádek v polorozpadlých strážních věžích kdysi slavné Jezerní říše.

18. Šeilova hvězda
[DM Honza Kravčík / leden 2000 / Praha]

Dubovarský správce tvrdí: Uctívači zakázaného starého boha rozsévají mezi poddanými sémě svého krvavého učení. Vukogvazdští vyrážejí do neprostupných bulatských lesů s cílem nalézt jejich úkryt a zjistit pravdu. Ta však je dvojí a družiníci ji odhalí v ruinách prastarého chrámu...

19. Oltář noci
[DM Vojta Doležal / květen 2000 / Praha]

Vukogvazdská družina je požádána Velkou elfskou radou o pomoc. Vydává se na záškodnickou akci do Země Černého krále, jejíž vládce začíná shromažďovat veliké kostlivé vojsko a sílu čerpá z prastarého Oltáře noci... Cíl je jasný - vyhledat a zničit!

20. Nový rok ve Skřetí Vinici
[DM Honza Kravčík / červenec 2000 / Kamenice]

Družina obdrží pozvání od čaroděje, jenž cítí blížící se smrt a potřebuje od zkušených dobrodruhů zkolaudovat svoji hrobku plnou magických pastí a všelikých nestvůr - zatím mimo provoz. Stane se však něco, co zkříží jeho plány a dobrodruhům značně zkomplikuje život.

21. Záhada mizejících lodí
[DM Vojta Doležal / říjen 2000 / Praha]

Elienský purkmistr se na družinu obrací s žádostí o pomoc. Tu Vukogvazdští zpravidla neodmítají. Jenže úkol se zdá být nad jejich síly. Nezbývá, než vyplout na jezero a zjistit příčiny záhady mizejících lodí na vlastní kůži...

22. Ve stínu draka
[DM Honza Kravčík / listopad - prosinec 2000 / Praha]

V Krainu vládne drak! Vukogvazdští přijímají svoji nejtěžší zakázku - v řadách poljanského poselstva proniknout do rozvrácené země a unést ztracenou dceru sesazeného vévody. V cestě stojí vzbouřené elfí rody, místní odbojná šlechta, drakovo ještěří vojsko a zejména - samotná komtesa.

23. Stáreské noci
[DM Petr Tománek / březen - září 2001 / Praha]

Dobrodruzi se vracejí z Krainu načerpat nové síly, ale to ještě netuší, že se někteří z nich ocitnou v pustých horách na pokraji smrti vyčerpáním. Hrdiny sužuje zima, hlad, vlci a - kleč...

24. Čarodějova zahrada
[DM Honza Kravčík / září 2001 / Kamenice]

Městečku Žulava hrozí, že přijde o své jarmareční právo. Není v něm bezpečno a jeho fojt je cílem tajemných útoků. Stíny minulosti útočí z lesa nad městem. Cesta k jejich odhalení vede k zrezivělé bráně staré neudržované zahrady. Kdo vkročí do stínu jejích stromů, záhy netuší, zda to není jen sen...

25. Daraetský štetl
[ DM , Michal Šiška / září 2001 / Kamenice]

Již rok uplynul od zvěrstev spáchaných na daraetské kudůčí obci. Brány do štetlu byly zatlučeny hrubými prkny a hradby byly vyspraveny. Štetl se stal městem mrtvých duší, ale ani povyk daraetského Rozbíjení tlam nedokáže umlčet jejich nářek...

26. Zkáza kláštera Melk
[DM Honza Kravčík / listopad 2001 - leden 2002 / Praha]

Z kláštera na hoře Melk již téměř rok nepřicházejí žádné zprávy. Družina se vydává vzhůru po zasněžených svazích krivodarských hor vstříc temné budoucnosti. Paní se probudila z tisíciletého spánku a má hlad. Z kláštera již není návratu...

27. Dávno zapomenutý příběh
[DM Jéňa Černá Ruka / květen 2002, červenec 2002 / Kamenice]

V daleké neznámé zemi zvané Tristram se za družinou zavřely mlhy stoupající ze sněhem pokrytých kopců. V neproniknutelném oparu prosáklém dávnými příběhy a podivnými tradicemi není nic tím, čím se zdálo být...

28. Černé pláže Aizkorri
[DM Honza Kravčík / srpen 2002 / Bukovec]

Družina se pod pláštěm noci vylodila na malém ostrově, na němž podle asterských mágů sídlí zlo. Na útesu nad úzkou zátokou se jako výstražný prst tyčí kamenná věž. Uposlechnou hrdinové varování, nebo skončí jako tlející mrtvoly na černém písku? To ví jen šumící příboj a hvězdy na ztemnělém nebi...

29. Někdy přijdou dny
[DM Martin Polidar / říjen 2002 – leden 2003 / Praha]

Syna mladečského kupce unesla nějaká nemehla, to je věc jistá. Toť přeci věru není úkol pro celou družinu! Avšak až podezřele mnoho osob motá se kolem, v té hře je více figur než má být. Mají s tím vším souvislost podivné události v hobití vesnici? Je to všechno jen ona pověstná "náhoda"...?

30. Šest zrcadel
[DM Honza Kravčík / listopad 2003 / Kamenice]

Sestrojení časoprostorové brány se trestá hranicí – tak velí zákony asterské Akademie. Avšak skupina mladých studentů má své plány. Vukogvazdští jsou přizváni, aby prozkoumali, kam ústí soustava kouzelných zrcadel – pozůstalost po mocném mágovi. Riskují mnoho. Nikdo jim nezaručí, kde se objeví a jak se vrátí. Ani v jaké podobě...

31. Obrana Chor Virapu
[ DM Honza Kravčík, Vojta Sedláček / květen 2004 / Praha]

Goblini z Hvozdu žádají zbraně a družina vyrazí sjednat obchod. Rudé skály však obklíčí skřetí vojsko. Goblini s družiníky po boku kladou zoufalý odpor, mrtvoly se vrší pod palisádami, jeden šturm střídá druhý a obránců ubývá. Pět bezesných nocí, po kolena v krvi, s meči a pochodněmi v rukou... Temné síly Vukogvazdu měří své síly a družina tentokrát nestojí na ničí straně.

32. Když mrtví procitnou
[DM Petr Tománek / červenec 2004 / Březová-Oleško]

Družina se vydává v parném pozdním létě na hrad Krakor, aby učinila přítrž přepadávání kupeckých karavan. Zamíchá se však do bojů v elienském podsvětí, které pracuje efektivně a beze svědků. Družiníci prožívají nejdelší noc ve svém životě a při bloudění snovým světem se střetávají se svou minulostí, jíž se doposud snažili vytěsnit ze své mysli.

33. Až na úpatí tvrzí...
[DM Honza Kravčík / červenec 2005 / Březová-Oleško, Praha]

Přišel čas dokončit co jiní začali. Obnovení prastaré vojenské cesty do Safteje je strategickým zájmem země a družiníci na příkaz svého pána vyrážejí ve stopách svých předchůdců do Jezerního pohoří. Cestu jim však znepříjemní elienští biřici, oddíly skřetů a podivný chlapík, který si říká Iblís...

34. Godurwald: Prokletí trvá
[DM Honza Kravčík / červenec 2006 / Bukovec]

Na panství drangenského kurfiřta Dalharda se opět dějí zlé věci – studny se tráví, kupci unášejí, hostince podpalují. A co se teprve začne dít, když je zavražděn vévodský výběrčí a vůz s berněmi zmizí? Vukogvazdští se po osmi letech vracejí do kopců severního Drangenu, aby zjednali pořádek.

nahoru
© 1997–2011 Vukogvazdská družina. Veškerý obsah těchto stránek je chráněn mocnými zaklínadly a zlými duchy.