družina
swět
království
letopisy
summa
nestvůrci
dodatky

Těžké časy dopadly na družinu po návratu z Jezerního pohoří, potažmo po smrti vůdce a správce hradu Hynka. Na jeho místo nastoupil služebně nejstarší družiník, čaroděj Havran, který se však o hrad příliš nestará a správní záležitosti s úlevou přenechává půlelfce Kajse. Válečník Marvin zvaný Sto Skřetů se zas po zvěstech ze světa pídí a novinky tyto pak zachmuřeně poslouchá a u Sekavé báby s Bertem a Kajsou probírá. Nastává sháňka po nových družinících – v úvahu přichází kněz Gergen, ale na další adepty se čeká.

HAVRANčlověk čaroděj
vvvvvvvvv
Po Hynkově smrti se stal nepsaným vůdcem družiny, tato role mu však nesvědčí. Přestože magií vládne s bravurou nevídanou a jeho ohňová kouzla byla v Jezerním pohoří postrachem nepřátel, o nic a nikoho se příliš nezajímá a spíše leží v knihách.
MARVIN STO SKřETůčlověk šermíř
vvvvvvv
Drsný, zachmuřený bijec oplývá neuvěřítelným sebevědomím a má také proč – jen málokdo by se prosekal více než stovkou skřetů a zůstal naživu. Navíc se šušká, že prý byl rytířem Lekbelem snad i povýšen do panského stavu, co je však na tom pravdy, to nikdo neví...
BERTčlověk kouzelník
vvvv
S tímto veselým brachem se v hostinci U Sekavé báby nikdo nenudí. V mnohém se liší od lidí svého řemesla – hodně cestuje, rád si povídá a vůbec je to oblíbený společník. Krom toho na výpravách prokázal, že se umí postarat o sebe i o ostatní. Skoda jen, že s nimi vyráží tak zřídka.
KAJSApůlelfka sicco
vv
Ostrý je nejen její jazyk, ale i dvě čepele, které skrývá pod pláštěm. Sličná půlelfka na poslední výpravě v Elienu prokázala, že usměvavé blondýnky se nevyplácí podceňovat. Na výpravy vyráží málokdy a věnuje se zejména doplňování hradních zásob. Většinu času tráví na cestách po Drvetu, Elienu a Ostrorepech, kde objednává pytle obilí, soudky medu a sudy vína.

Členové-vysloužilci a postavy kolem hradu se ochomýtající

Ne všichni, kdo sídlí v sídle Vukogvazdských, jsou členy družiny. Někteří se usadili, neb zlaťáků vydělali dosti a netouží po dobrodružství, jiní vyrážejí do akcí jen příležitostně, jak se jim zachce, další zase spravují některou z částí družinového majetku - a že se za poslední léta něco rozrostl! Zde je seznam těchto dobrodruhů:

GERETAbarbarka šermířka
vvvvvv
Paní z Vukogradu a Krvomlejna zvládá nejen starat se o své panství, ale i vychovávat tři děti a ještě dohlížet na řádný výcvik hradní posádky. Obdivuhodná to žena!
RINVITbarbar čaroděj
vvvvvvvvvvvv
Vrátil se po třech letech studií z Asteru a celé dny tráví ve věži, kde cosi spisuje. Libuje si v diskuzích s Bertem a Havranem a často vyjíždí do kraje se svými dětmi, které nadevše miluje.
GERGENčlověk klerik
v
Kněz Vranohlavého se má na Vukogradě starat o duchovní život paní Gerety a její rodiny, která není, tak jako zbytek družiny, uctívačem Kirji či Sétvala. Při své první a zatím jediné výpravě však ukázal, že s ním je možné počítat i v boji. Jeho obřady jsou působivé a jeho modlitby nezůstávají oslyšeny.
BRAN BRALhobit hraničář
v
Půlčík se stal hradním lovčím a vypadá to, že na výpravy zanevřel. Ne však na družinu, a tak se jeho veselým historkám a povedeným taškařicím směje celá krčma U Sekavé báby.
ŠEREKbarbar bojovník
vvvv
Po svém tajemném návratu ze smrti se tichý válečník uchýlil do staré opuštěné družinové Pevnosti. Stráže na hradbách Vukogradu někdy zahlédnou mezi stromy mohutnou postavu, kterak mizí ve stínech Hvozdu.

nahoru
© 1997–2011 Vukogvazdská družina. Veškerý obsah těchto stránek je chráněn mocnými zaklínadly a zlými duchy.