družina
swět
království
letopisy
summa
nestvůrci
dodatky

Vítej, dobrodruhu, na místě posledního odpočinku našich hrdinů... Pokloň se v pokorné úctě a věnuj tichou vzpomínku všem, kteří hrdinsky obětovali své životy v boji za družinu a své přátele, i těm, kterým nebylo dáno zemřít hrdinskou smrtí v boji, ale v tenatech úklady strojících protivníků, a konečně i těm, kteří pouze byli v nesprávnou chvíli na nesprávném místě. Zamysli se i nad svým osudem a polož věnec z túje či jen kytici lesních sasanek na hrob hrdinovi tobě blízkému...

Hřbitov Vukogvazdské družiny byl zřízen glejtem paní Gerety z Vukogradu a Krvomlejna roku 505 NV a je umístěn na jižním úpatí kopce, na němž se tyčí hrad Vukograd. Hřbitov to není veliký. Však také opravdových členů Vukogvazdské družiny, oficiálně vzatých pod přísahu pečeti, nebylo mnoho. Ale ti, kteří stanuli v našich řadách a bylo jim v nich i zahynouti, zůstanou v našich vzpomínkách navždy. Jejich smrt byla vždy krutá a násilná, v lítém boji a většinou se strašlivými stvůrami, o kterých si prostí lidé v kraji jen šeptem vypravují, pokud je vůbec znají. A lépe jest tak. Neboť s tvory takovými ne každý může se potýkat a ne každý snese úděl dobrodruha vyvrženého ze společnosti, a přec bojujícího pro její dobro...

Nekropole pod Vukogradem patří pouze těm, kteří spolu založili slavnou družinu či prošli zkouškou odvahy a byli do ní přijati. Mezi nimi, jako jasný plamen odvahy, obětavosti a nezlomného ducha, svítí do noci náhrobní kameny Hrdinů Vukogvazdské družiny. Tito družiníci byli a jsou příkladem svým nástupcům a v den výročí jejich úmrtí se na hradě koná obětní obřad za klid jejich duší.

Nuže vstup dál a zamysli se nad těžkým a přeci vznešeným udělem dobrodruha. Věz však, že pod žádným náhrobkem netlí tělo kdysi statečného družiníka. Krutý je úděl poutníků, protože jejich skutečné hroby jsou rozesety po krajích dalekých i blízkých – a zdejší rovy zůstanou navždy prázdné...

HYNEKčlověk chodec
vvvvvvvvvvv
* 21. 5. 478, Hůrka (Mladeč)
† 27. 2. 507, nedaleko pevnosti Arminea (Jezerní pohoří)

Hrdina Vukogvazdské družiny. Zahynul při výpravě do Jezerního pohoří. Družina, vyčerpaná bojem se skřety, hladem a zbylými strastmi předchozího putování, se ukrývala za skaliskem před obřím ohnivým ještěrem. Ten však vychrlil mohutný proud ohně, před kterým zesláblý Hynek nestačil utéct a byl doslova spálen na uhel. Ti, kteří plazův útok přežili, na svém bývalém vůdci navršili skrovnou mohylu.

TESLAelfka sicco
vvvvvvvvv
* 5. 6. 378, Cú-in-Thal (Zubří hvozd)
† 15. 11. 503, klášter Melk (Krivodar)

Hrdina Vukogvazdské družiny. Zahynula na hoře Melk při své 9. výpravě. Upíří paní ji zabila temným kouzlem a nakrátko se přemístila do elfčina těla poté, co její vlastní bylo zničeno. Proměnu však postřehl mág Erik a oslabenou upírku v Teslině podobě zabil blesky. Teslino tělo bylo dekapitováno a uloženo v kryptě východního křídla kláštera.

RINALDčlověk šermíř
vvv
* 17. 3. 485, Ludbreg (Vojvodina)
† 13. 11. 503, klášter Melk (Krivodar)

Rinald zahynul při průzkumu krypt kláštera Melk, kdy jeho mysl zničila a ovládla upírka. Ač mrtvý, jeho tělo zůstalo v moci stvůry a jako takový strávil ještě několik dnů s družinou. Temná Paní díky tomu věděla o záměrech družiny a mladíkovo tělo uvolnila ze své moci až ve chvíli, kdy družiníci podruhé vyrazili do její krypty. Rinald byl provizorně pochován v klášterní krypě, předtím však byla jeho hlava oddělena od trupu a ruce zlámány.

WOLFpůlelf kouzelník
vv
* 10. 1. 479, Rjeka (Čarohvozd)
† listopad 500, Jezerní pohoří

Světlovlasý nekromant s ledově šedýma očima zahynul na výpravě do Jezerního pohoří v boji s oddílem skřetů - jeho hlava praskla pod úderem skřetího kyje. Byl pohřben do mohyly společně s hraničářkou Asel.

ASELžena hraničářka
vv
* ?, Arrantzale
† listopad 500, Jezerní pohoří

Družina ji vysvobodila ze zakletí a za družinu vzápětí život položila. Stalo se tak již při její druhé výpravě, při nebezpečném průzkumu Jezerního pohoří byla v šarvátce se skřetím oddílem probodnuta skřetím kopím. Nad jejím mrtvým tělem navršil šermíř Vincent kamennou mohylu.

TANGERDčlověk šermíř
vvvvv
* 8. 2. 476 Černovrchy (Drangen)
† červen 500, Arrantzale

Hrdina Vukogvazdské družiny, Skřetobijec, Nepřítel lapků a Vítěz nad Stíny zahynul na jednom arrantzalském ostrově v boji s gorgonou. Ač v krvi sražen k zemi, jeho poslední úder se stal pro stvůru osudným. Jeho tělo bylo pohřbeno do země v borovém háji nedaleko Měsíčního chrámu.

LOPINbarbar chodec
vvvvvvvvvvv
* 21. 7. 475, Napajedla (Dubovar)
† 17. 5. 500, Krulikova mohyla (Dubovar)

Hrdina Vukogvazdské družiny, První správce Pevnosti, Přítel Orlů a Vítez nad Černou družinou, spoluzakladatel. Zahynul ve svém jedenáctém dobrodružství v boji se zákeřnou endriagou, která jej napadla v hrobce velekněze Krulika. Byl stvůrou rozsápán na kusy a jeho oživení pomocí kouzel zabránil šermíř Tangerd. Jeho tělo bylo pohřbeno v březovém hájku severně od města Sredenu.

GINDORelf mág
vvvv
* 6. 2. 379, Aster
† 16. 12. 499, Godurwald (Drangen)

Hrdina Vukogvazdské družiny, Vítěz nad temnými druidy a Pokořitel krakorského fexta, spoluzakladatel Vukogvazdské družiny. Zahynul na hranicích Godurwaldského panství v severním Drangenu v boji s Černou trojicí, když neodolal úderu nenávisti. Jeho tělo bylo převezeno na hrad Rageburg a později pohřbeno do mohyly na nedalekém kopci.

GROGbarbar válečník
vvv
* březen 474, Smrkov (Lesovo)
† květen 498, Dračí hory (Morůnie)

Vůdce skupiny dobrodruhů, kteří obsadili Pevnost v době, kdy Lopinova družina bojovala o život v Orlohoru a Čarohvozdu. Po jejich návratu se s Lopinem dohodl na spojení obou družin a vznikla Vukogvazdská družina. Zahynul při svém třetím putování s družinou v boji s medvědodlakem v podzemí skřetí tvrze jen několik okamžiků po Gudrun. Také jemu se staly osudnými obrovité tlapy netvora. Byl pohřben po boku Gudrun za hradbou skřetího opevnění, předtím mu byly zlámány ruce a nohy.

GUDRUNtrpaslice alchymistka
vvvv
* 24. 12. 420, Zapadlý Kout (Bundrus)
† květen 498, Dračí hory (Morůnie)

Jedna ze zakladatelů Vukogvazdské družiny. Byla zabita medvědodlakem při útěku ze zajetí ve skřetí podzemní pevnosti. Byla pohřbena za palisádovou hradbou pevnosti poté, co její druhové provedli antirevenanční opatření.

DIVOUStrpaslík kouzelník
vvv
* 3. 1. 420, Lom (Bundrus)
† září 497, Ježčí Hřbet (Lesovo)

Jeden ze zakladatelů Vukogvazdské družiny. Zahynul při svém třetím putování s družinou při loupežnickém přepadení ve skalním městě Ježčím Hřbetu současně s elfem Brelekem. Byl pohřben po Brelekově boku, se svou kouzelnickou knihou na prsou.

BRELEKelf zloděj
vvvvv
* 23. 9. 379, Eregryn
† září 497, Ježčí Hřbet (Lesovo)

Jeden ze zakladatelů Vukogvazdské družiny. Při svém pátém dobrodružství zahynul při loupežnickém přepadení družiny na cestě vedoucí temným skalním městem. Byl pohřben do mohyly v malé sluji nedaleko místa své smrti po boku trpaslíka Divouse.

JOKEDITčlověk válečník
vvvv
* 29. 6. 470, Krivodar (Krivodar)
† 11. 5. 497, Thordeg (Orlohor)

Hrdina Vukogvazdské družiny, Vítěz nad nemrtvými, Osud Striglavův a Zhouba Gilmorova. Přestože zahynul ještě předtím, než byla Vukogvazdská družina oficiálně založena, na popud čaroděje Rinvita a chodce Lopina byl prohlášen za jejího hrdinu. Byl zabit po statečném boji u vodního příkopu hradu Gartrenderk orlohorskými knížecími vojáky a po své smrti byl navíc ještě demonstrativně upálen na hranici, neboť byl pro svoji neuvěřitelnou výdrž a odvahu nepřáteli považován za kouzelníka.

nahoru
© 1997–2011 Vukogvazdská družina. Veškerý obsah těchto stránek je chráněn mocnými zaklínadly a zlými duchy.