družina
swět
království
letopisy
summa
nestvůrci
dodatky

aneb co se odehrálo v letech
496 * 497 * 498 * 499 * 500 * 501 * 502 * 503 * 504 * 505 * 506 * 507

ROK 496 NOVÉHO VĚKU

srpen
V hostinci v obci Pusté Luhy na úpatí Klučeninských hor poblíž hranice Dolní Bukoviny s Adernachem se podivným řízením osudu sešli kudůčka alchymistka Meoda, trpaslík válečník Borin, člověk hraničář Dargos, půlelfka hraničářka Rubeola se svým psem Puňťou, člověk kouzelník Kheredok, kroll válečník Zafor, žena zlodějka Myrzagul a hobitka zlodějka Růženka Jahůdková. Tato družina se nechá zlákat vyprávěním místního dudáka o pokladu a vypraví se na statek statkáře Strúgy. Ještě předtím se od nich oddělí Dargos a o něco později Zafor, který po cestě na statek potká barbara zloděje Beri-beriho. Při dalším putování zažijí všichni mnohá dobrodružství.

září
Prvního dne tohoto měsíce družina zrána překračuje hranice Adernachu a potkává barbara kouzelníka Rinvita, poté pokračuje v cestě do císařského města Toranu, při níž se setkává s kudůkem alchymistou Berkelem. V Toranu se dobrodruzi seznamují s dvěma válečníky lidského rodu, Jokeditem a Rutenem, kteří se k nim rovněž přidávají. Díky intrikám musí družina z města uprchnout. Po několika dnech se družina vydává na dobrodružství do Starého Dolu - vsi, kterou trápí záhadné mizení dětí. Přidá se k ní barbar hraničář Dynsal. Záhadu nakonec družina vyřeší, ale stojí ji to mnoho sil. Po dobrodružství se družina rozpadá, Rinvit, Meoda a Dargos směřují do císařského města Grasselu, Jokedit bloudí v Zubřím hvozdu.

říjen
Rinvit a Meoda vstupují v Grasselu do učení k mistrům svých oborů, Dargos ve městě nevydrží a putuje dál na jih. Koncem měsíce se Jokedit setkává s Dargosem v poljanském městě Mladeč.

listopad
Jokedit a Dargos se společně s elfem kouzelníkem Nargaladinem, člověkem zlodějem Kosťou, barbarem hraničářem Lopinem a ženou alchymistkou Simuškou vydávají po stopě obávaného lapky. Simuška se brzy pronásledování vzdá a nahradí ji kroll válečník Y-gôr. Družina úkol splní, ale je rozprášena.

prosinec
Lopin, Dargos, Jokedit a Meoda, kterou si dobrodruzi vyzvednou v Grasselu, se vydávají obsadit sídlo zbytku lapkovy bandy. Výprava je úspěšná. Rinvit se při svých studiích v Grasselu potýká s přezíravostí učitelů a výsměchem spoluučedníků, a proto znechucen studia opouští a vydává se po stopách svých přátel.

ROK 497 NOVÉHO VĚKU

leden
Lopin, Dargos, Meoda a Jokedit tráví zimu v bývalé pevnosti lapků, Rinvit přezimuje na statku v Jedovarech blízko poljanských hranic.

únor
Lopin, Dargos, Meoda a Jokedit čekají na konec zimy, Rinvit se dostává až do města Drvet, odkud putuje k Vlčímu hvozdu.

březen
Jokedit opouští Pevnost, jen několik dnů poté do ní přichází Rinvit. Po cestě se k němu přidal elf zloděj Brelek, navíc do Pevnosti k nelibosti Lopina s Dargosem přichází barbar válečník Boron, hobit hraničář Madok a kroll válečník Daron. Dargos se znechuceně vytrácí a míří do Starého Dolu. Rinvit, Meoda, Madok a Boron přijímají nabídku náhle se zjevivšího elfího čaroděje Mlatohora a doprovázejí jej do tajemné hrobky ve Vlčím hvozdu.

duben
Družina je křivě obviněna drvetským soudem a vyslána nalézt ukradený diamantový náhrdelník do jezerního města Elien. Pro své razantní vyšetřovací metody je Sysoj ve městě zatčen a odsouzen na deset let na galeje. Družině se podaří náhrdelník nalézt, ale po cestě časoprostorovou branou se ocitá daleko od domova, na jihovýchodě Drangenu.

květen
K dobrodruhům se přidává člověk zloděj Swan. Družina (kterou opouští Brelek) přijímá od neznámého alchymisty úkol zavraždit zlého půlčíka sídlícího v Orlohorském knížectví. Dobrodruzi přiberou do svých řad ještě člověka zloděje Dereka, aby později zjistili, že se zamíchali do vyšší politické hry. Toto pozdní zjištění se ukáže jako osudové.

červen
Družině se podaří uprchnout z Orlohoru na sever do Čarohvozdu, ale i zde se zaplete do mocenské hry. Ztráty po padlých nahradí elfí dvojice válečník Vidarabin a kouzelnice Teria, družina dále potká krolla válečníka Tîbora, trpaslíka kouzelníka Divouse, trpaslici alchymistku Gudrun, člověka zloděje Kudrjaše, barbarku válečnici Geretu a staré známé Breleka, Růženku a Beri-beriho. Některé družiníky si vyberou tajemné bytosti obývající čarohvozdské lesy a svěří jim nelehký úkol. V následujících dnech družina zažije velké dobrodružství, ale úspěch akce je jen částečný. Přesto je jí za odměnu umožněno vstoupit do časoprostorové brány mezi hvozdy a dobrodruzi se tak vrací do Vukogvazdu. Po návratu domů se v Pevnosti setkávají s družinou barbara válečníka Groga - trpaslíkem válečníkem Purinem, člověkem hraničářem Lotharem, elfkou zlodějkou Teslou a elfem kouzelníkem Gindorem z Asteru. Společně zakládají družinu, kterou nazvou Vukogvazdská.

červenec
V polovici měsíce družina dostává pozvání od rytíře Setníka z Ostrorep na slavnost zahájení žní. Pozvání přijímá a je při té příležitosti požádána o zmapování podzemí starého hradu Krakoru, ležícího na samém okraji ostrorepského panství, který údajně osídlily harpyje a který rytíř Setník chce obnovit. Družina vyráží na hrad.

srpen
Družina zažívá na hradě Krakoru nebezpečná dobrodružství. Po návratu z výpravy se družiníci věnují zvelebování Pevnosti.

září
Družina je při turnaji v Drvetu požádána lesovským kupcem, aby dopravila do Lesova jistou zásilku. Cesta je nebezpečná a družina během cesty osvobodí ze zajetí člověka válečníka Tangerda a člověka hraničáře Sagamora. Tangerd se rozhodne s družinou zůstat. Družina předá zásilku a doslechne se o drakovi, který se v Lesovu objevil. Setká se s ním a je jím najmuta na pomoc při střežení hrobek králů na hranici Země Černého krále.

říjen
Družina uchrání hrobky králů před tajemnými vykrádači a s odměnou se vrací domů. Meoda od draka obdrží malého skřítka-pomocníčka jménem Trotl, jehož si celá družina doslova zamiluje ("Toho skřeta roztrhnu vejpůl!" shodují se vzácně Tangerd s Lopinem).

listopad
Družina vykonává přípravy na zimu v Pevnosti.

prosinec
Družina přezimuje v Pevnosti.

ROK 498 NOVÉHO VĚKU

leden
Lopin s Grogem vyjíždějí na projížďku do Vukogvazdu. Cestou potkávají Dargose a trpaslíka alchymistu Šilpašástru. Dargos se od nich odděluje a putuje na jihozápad Hvozdem, zatímco zbylí tři putují na jih. Později potkají barbara válečníka Vincenta, který se od nich záhy oddělí. Tak začíná zimní výprava do Vukogvazdu, při níž hrdinové zažijí velké dobrodružství a málem odhalí prastaré tajemství.

únor
Grog, Lopin a Šilpašástra se se začátkem měsíce vracejí do Pevnosti.

březen
Družiníci tráví svůj čas zvelebováním Pevnosti a někteří spisováním zážitků. Družinu navštíví Harvinova družina a požádá ji, aby za odměnu dělala doprovod a ochranu karavany ceartského kupce Jorise, která putuje do Morůnie. Družina souhlasí a vydává se na cestu. V Pevnosti zůstávají Tesla, Purin, Lopin a Xanthin.

duben
Družina putuje s karavanou na západ, koncem měsíce ji dožene Lopin.

květen
Družina s karavanou projíždí Kortrijkem a přijíždí do Morůnie. Toto trpasličí království je ale zrovna ve válečném stavu se skřety z Dračích hor a družina musí čelit zajetí a úkladům skřetího spojence. Vše nakonec dobře dopadne a koncem měsíce se družina vydává na cestu zpět. Xanthina navštíví v Pevnosti správce ostrorepské tvrze a jeho dcera Běta, služka v hradní kuchyni, která přiváží hraničářovo dítě, památku na společnou noc před výpravou na hrad Krakor. Xanthin začíná obstarávat potřebné, vše spěje k svatbě.

červen
Družina putuje stejnou cestou domů, kromě Rinvita, který doprovází Geretu při návštěvě rodného Čarohvozdu. Xanthin se v Ostrorepech žení a přivádí svoji rodinu do Pevnosti.

červenec
Družina putuje domů. Rinvit s Geretou projíždějí Čarohvozd a stavují se v Geretině rodišti Ramu.

srpen
Družina přijíždí do Vukogvazdu. Rinvit s Geretou se vracejí přes Drangen a navštíví Eregion, kde se seznámí s elfkou hraničářkou Goneril. Ta se k nim přidá a putuje s nimi.

září
Příjezd Rinvita, Gerety a Goneril do Pevnosti. Tesla opouští družinu.

říjen
Družiníci se věnují studiu, cvičením a výletům po kraji. Xanthin se loučí s družinou a stěhuje se svojí rodinou do Ostrorep.

listopad
Rinvit si nechává postavit dům nedaleko Pevnosti, Gindor s Lopinem se vydávají do Elienu a Šilpašástra se dává do učení u hostinského v Ostrorepech. Lopin je v Elienu pro rvačku v opilosti jat a odsouzen na tři měsíce vězení. Gindor pokračuje v cestě do rodného Asteru.

prosinec
Družiníci se připravují na zimu, Rinvit žádá Geretu o ruku. Ta si bere roční lhůtu na rozmyšlenou. Gindor se vrací z Asteru a zpravuje družinu o tom, že Lopin byl v Elienu uvězněn pro výtržnictví.

ROK 499 NOVÉHO VĚKU

leden
Družina se konsoliduje, válečníci se učí novým bojovým technikám a snaží se při nácviku využívat umění kouzelníků.

únor
Lopin se vrací z elienské šatlavy, Rinvit s Tangerdem vyrážejí navštívit známého půlelfa Firendila ve vsi Korčaku.

březen
Rinvit s Lopinem se vydávají do Goranu na proslulý Raxenský veletrh, cestou se seznamují s člověkem zlodějem Arbasem, člověkem válečníkem Kyrem a barbarkou válečnicí Gerrianou. Putují do Goranu společně. Mezitím se Šilpašástra vrací z učení v ostrorepské hospodě, Tangerd vyráží do dubovarské knihovny, Gindor potkává svého mistra a dává se do učení. Lothar opouští družinu.

duben
Družina dorazí do Smirného a přes Krvské panství pokračuje do Goranského pohoří. Úspěšně dorazí do města Raxenu, kde však dochází ke krádežím mrtvol z místního hřbitova. Starosta požádá družinu, aby do zahájení veletrhu tuto záležitost vyšetřila. Družina vypátrá původce těchto ohavností, ale je jimi zajata. Tangerd studuje v dubovarské knihovně a vyráží do Smirného. Šilpa se vydává do Adernachu najít učitele svého oboru.

květen
Družině se podařilo utéct ze zajetí, ale stává se obětí zlého úkladu. Nakonec se vše zdárně vyřeší a družina odjíždí domů. Na Krvském panství se od ní odděluje Rinvit, který hodlá navštívit své rodiště v Mlžných horách. Meoda odchází z Pevnosti za svým vyvoleným, kudůčím statkářem Smolíkem Kratkem z Hůrky, s nímž se seznámila na nákupech v Mladči, a bere s sebou k nezměrné lítosti družiny i skřítka Trotla ("Díky bohům!" reagují zasmušile Tangerd s Lopinem). Tangerd navštěvuje knihovnu ve Smirném. Gereta se vydává do Mladče koupit nový meč. Šilpašástra je v učení ve městě Rgork u adernašského alchymisty.

červen
Družina putuje Poljanou zpět do Pevnosti, cestou ji opuští Gerriana. Rinvit navštěvuje své rodiče a zjišťuje, že se mu narodil bratr. U svého přítele, vraňanského kováře, Rinvit nechává vyrobit pečeť Vukogvazdské družiny. Společně s kupci z Horní Bukoviny putuje do Krivodaru. Gereta v Mladči potkává mistra šermíře Elarda ze Sigwaldu, vstupuje k němu do učení a poté se vrací do Pevnosti.

červenec
Lopin doráží do Pevnosti, Arbas zůstává v Drvetu. Rinvit navštěvuje krivodarskou a poté dubovarskou knihovnu. Do Pevnosti přichází Sagamor. Tangerd se vrací ze Smirného a společně s Geretou a Sagamorem odjíždí na Daraetské rozbíjení tlam a Velký Hengaretský turnaj. Gindor opouští učení a studuje v krivodarské knihovně.

srpen
Rinvit se vrací do Pevnosti, přiváží pečeť a sepisuje zážitky z cest. Purin odjíždí domů.

září
Rinvit a Gereta slaví zasnoubení. Meoda se vdává za Smolíka Kratka, předtím je však Rinvitem, Tangerdem a Goneril osvobozena ze spárů podvodníka a padoucha Jarmila Zelendy. Šilpašástra se vrací z učení v Adernachu.

říjen
Tangerd odjíždí na svatbu své sestry Giriny. Do Pevnosti přijíždí posel drangenského barona Wangarda, s kterým se družina setkala při putování do Morůnie a který ji nyní žádá o pomoc. Družina úkol přijímá a vyráží do Drangenu.

listopad
Družina se setkává s baronem Wangardem a přijímá úkol sehnat ingredience do kouzelného amuletu. Přibírá do svých řad člověka válečníka Medvěda. Po cestě družina zažívá hrůzná dobrodružství.

prosinec
Družina pokračuje v započatém úkolu a s pomocí amuletu se snaží nalézt baronova syna. Je poražena Černou trojicí - nechvalně známou družinou vrahů, ale úkol se jí podaří splnit. Závěrem měsíce je Godurwaldské panství přepadeno skřety z Vlčího hvozdu a družina pomáhá zabránit jejich proniknutí do hrobky Bogena Ukrutného. Oživení jednoho z nejtemnějších mágů se skřetům nezdaří. Přelom tisíciletí stráví tak Vukogvazdská družina na hradě Rageburgu.

ROK 500 NOVÉHO VĚKU

leden
Čaroděj Rinvit si bere šermířku Geretu za manželku a společně adoptují nalezeného sirotka, jehož rodiče byli zavražděni. Dvouletý chlapec dostane jméno Torys. Družiníci dále pobývají na hradě Rageburgu jako hosté Wangardova syna Dalharda.

únor
Družina se loučí s baronem Dalhardem a vyráží na cestu domů, do Pojany.

březen
Koncem měsíce družina doráží do své Pevnosti. Vítá je chodec Lopin, který si ze svých toulek Adernachem přivezl starého známého Vincenta.

duben
Tangerd s Rinvitem podniknou cestu za alchymistou Firendilem z Korčaku, později Rinvit odjíždí do Drvetu zpravit místní sdružení mágů - takzvaný Vyšší kruh - o událostech ohledně Bogena Ukrutného. Když se koncem měsíce vrací, přináší zprávy o obrech pustošících Dubovarskou oblast. Družina se vydává na další výpravu, kromě Goneril, která zůstává s Torysem v Pevnosti, a Rinvita, jenž odjíždí do Asteru zpravit Gindorovy rodiče o smrti jejich syna.

květen
Družina se cestou do Dubovarské oblasti zastavuje na statku Kratkových v Hůrce. Meoda je těhotná a čeká kudůče. Později je družina najmuta zemanem ze Skarbalu a Sredenu na likvidaci obrů a úkol úspěšně plní. Gereta se dozvídá, že je těhotná. Rinvit koncem měsíce doráží do Asteru.

červen
V polovině měsíce se vrací z Asteru Rinvit a s ním přijíždí na návštěvu Xanthin. Goneril opouští Pevnost a Gereta s Torysem a Sagamorem odjíždí do Drvetu na trh. V Pevnosti osaměvší Tangerd, Šilpašástra, Rinvit a Xanthin odrážejí podivné útoky nemrtvých, načež jsou záhadným způsobem uneseni a ocitají se v moci oživlého nekromanta Mortise. Podaří se jim uprchnout teleportem, ale ten je nepřesný a zanese je do dalekých krajů. V Arnelijském království spojených ostrovů dobrodruzi zažívají mnohá dobrodružství.

červenec
Dobrodruzi vysvobozují hraničářku Asel z třistaletého zakletí a ta se k nim přidává. Po krvavém boji s upírem se družině podaří nalézt teleport a vrátit se domů, do Vlčího hvozdu. Rinvitovi, který byl v boji s upírem těžce zraněn, však léčení jeho přátel nepomáhá, a tak se v doprovodu družiníků vydává do Ostrorep za ranhojičem. K znepokojení všech jeví všechny příznaky vampýrismu a je nucen podstoupit dlouhou a nákladnou léčbu. Gereta zůstává v Ostrorepech s ním.

srpen
Družina se věnuje cvičením a zvelebování Pevnosti, Šilpašástra se vydává do Hvozdíku pro zbytek Lopinovy pozůstalosti a vrací se zpět. Rinvit zápasí na lůžku se smrtí.

září
V polovině měsíce se čaroděj Rinvit se svojí ženou vrací zpět do Pevnosti - nesmírně zesláblý, ale živ.

říjen
V Pevnosti pokračují přípravy na zimu, která podle předpovědí má být krutější než jindy.

listopad
Družina obdrží pozvání do Ostrorep od nově jmenovaného správce oblasti, rytíře Jovana Lekbela z Leku, ale na schůzku vyšle pouze tři nováčky, barbara šermíře Vincenta, půlelfa kouzelníka Wolfa a ženu hraničářku Asel. Ti jsou pověřeni významným úkolem - prozkoumáním skřety obsazeného Jezerního pohoří a objevením prastaré cesty vedoucí do legendární pevnosti Armineje. Tři dobrodruzi se vydávají na náročnou zimní výpravu, ale ta se ukáže nad jejich síly. Cestu objeví, ale vysoko v horách v boji se skřetím oddílem zahyne Asel i Wolf. Vincent se jako jediný vrací do Ostrorep živ.

prosinec
Vincent se vrací do Pevnosti k družiníkům, kteří o jeho výpravě byli zpraveni již v listopadu rytířovým poslem.

ROK 501 NOVÉHO VĚKU

leden
Šestého dne tohoto měsíce se v Pevnosti narodila šermířce Geretě a čaroději Rinvitovi dvojčata. Obě holčičky byly zdravé a byly pojmenovány Solanka a Mihalka. Tato šťastná událost se podle vraňanského zvyku slavila třináct dní a třináct nocí.

únor
Počátkem února se s družinou i Pevností nadobro rozloučil Vincent. Nedlouho po něm odešel i Šilpašástra, ale pouze do učení ke svému mistru ve vitoljubském Rgorku.

březen
Tento měsíc je ve znamení nečekaného a překvapivého návratu elfky Tesly, jedné ze zakladatelů družiny, ze zkušené ve světě do Pevnosti. Po ní přicházejí dva nováčci a zájemci o členství - lidé Erik a Hynek.

duben
V první polovině dubna se v Pevnosti objeví "ztracený syn" kroll Daron, kterého družina opustila v Orlohoru. V druhé polovině měsíce se do Pevnosti vrací novopečený pyrofor Šilpašástra s rozsáhlou výbavou.

květen
Prvního dne tohoto měsíce do Pevnosti přichází další zájemce o členství, trpaslík Arbogast. Za několik dní po jeho příchodu dorazí posel rytíře Celjakana, správce dubovarské oblasti, s nabídkou dalšího výdělku. Naskýtá se možnost vyzkoušet nováčky, a tak družina vyráží do Dubovaru a přijímá úkol - průzkum oblasti obývané fanatickými uctívači boha Šeily.

červen
Výprava do lesů Bulatské vrchoviny se nevyvíjí dobře. Část družiny se dostává do zajetí Šeilových uctívačů, ale nakonec se podaří uprchnout a získat alespoň část slíbené odměny.

červenec
Družina je pozvána do Ostrorep na tajné slyšení u správce oblasti, Jovana Lekbela z Leku. Ten Vukogvazdským sděluje svůj plán na vybudování malé utajené tvrzi na místě původní družinové Pevnosti. Vukogvazdská družina má být ustanovena jejím správcem. Po bouřlivých debatách Vukogvazdští nabídku přijímají.

srpen
Pevnost Vukogvazdských navštívil zemanský stavitel z Mladče, začíná se s vyměřováním základů. K zahájení stavebních prací však dojde až na jaře příštího roku.

září
Koncem měsíce Pevnost navštívil vyslanec Velké rady z Elfího hvozdu a z jejího pověření sdělil Vukogvazdské družině znepokojivé zprávy ze Země Černého krále. Vukogvazdští se rozhodli přijmout úkol Rady a vydali se na výpravu do neprobádaného a nebezpečného území za Žhavou pustinou.

říjen
Družina tajně postupuje územím ovládaným vojenskými jednotkami Černého krále a zadaný úkol, zničení mocného Oltáře noci, úspěšně vyplní. Po návratu do Elfího hvozdu je čaroděj Rinvit pozván na zasedání Rady, zbytek družiny putuje do Pevnosti.

listopad
Rinvit se vrací ze zasedání Rady a sděluje družině zajímavé noviny ze světa. Vrcholí přípravy na zimu.

prosinec
V polovině měsíce do Pevnosti dorazí posel správce Ostrorepské oblasti, jenž zve družinu na slavnostní hostinu u příležitosti svátku Slunovratu. Družina pozvání přijme a vypraví se na hrad do Ostrorep. Tam je družina rytířem Jovanem Lekbelem z Leku obeznámena s úpravami statutu Vlčího hvozdu a k překvapení všech je Gereta povýšena do šlechtického stavu jako paní nově zřízeného Severního Panství. Společně s Rinvitem a svými dětmi záhy odcestuje do Smirného na slyšení k vojvodovi. Zbytek družiny se uvolí vykonat úkol pro trpasličího čaroděje Kerhače a vydává se do jeho sídla ve vsi Skřetí Vinice v Drvetské oblasti.

ROK 502 NOVÉHO VĚKU

leden
Družina zažívá v čarodějově domě a jeho okolí nejedno překvapení. Průzkum rozestavěné hrobky na vršku za čarodějovým domem stojí mnoho úsilí a život jednoho z družiníků. Z výpravy se pak družina vrací obtížena zlatem a špatným svědomím.

únor
Překvapivě tuhá zima donutila některé družiníky odstěhovat se dočasně do Ostrorep. Erik si zde dokonce kupuje dům.

březen
Rinvit s Geretou a dětmi se vracejí ze Smirného společně se správcem ostrorepské oblasti Jovanem Lekbelem. Správcovi stavitelé z Ostrorep začínají na jih od Pevnosti vyměřovat základy budoucího hradu Vukogradu.

duben
V Pevnosti se objeví tři zájemci o členství v družině - člověk zloděj Fýrmund, člověk válečník Rinald a člověk zloděj Sisko. Jsou zkoušeni a Šilpašástra se snaží v Drvetu sehnat nějakou zakázku.

květen
Do Pevnosti přijíždí posel elienského purkmistra, jenž zve Vukogvazdské ke spolupráci. Družina se vydává i s nováčky do Elienu, kde je zasvěcena do případu záhadně mizejících lodí. A tak Vukogvazdská družina vyplouvá na jezero, aby zjistila a zneškodnila původce poklesu elienské obchodní bilance a stala se přímým svědkem Velkého jezerního zemětřasu...

červen
Družina se rozladěna vrací do Pevnosti, kde se v Šilpašástrově společnosti nachází další zájemce o členství, nemluvný krollí druid Skagen.

červenec
Na jih od Pevnosti je otevřen lom na kámen pro stavbu hradu. Je rozšířována cesta z Chladné Vody, kolem lomu vzniká přísně hlídaná osada ostrorepských trestanců. Dochází k prvním konfliktům s dúngeínskými gobliny.

srpen
Stavba hradu pokračuje mílovými kroky, paní Gereta se svým mužem a dětmi tráví stále více času v Ostrorepech. Družiníci se vypravují na trh do Drvetu. Koncem měsíce do Pevnosti přichází Siskův známý, půlelf zloděj Andar. V Pevnosti je přezlodějováno, a tak si mnozí starší družiníci začínají zamykat své truhlice...

září
Družina dostává zakázku od chustského zemana Stracha na Nevelu. Vydává se tedy na jeho sídelní hrad přes celou Poljanu - během cesty se od družiny odděluje Šilpašástra, jenž zamíří do Bukoviny navštívit svého starého otce. Rinvit odplouvá do Asteru, definitivně rozhodnut nastoupit na studia na tamní Akademii.

říjen
Družina doráží na hrad Nevel, kde je jí zadán úkol. Jedná se o doprovod poljanského poselstva do Krainského vévodství, jež je ovládáno samozvaným vládcem - drakem! Vukogvazdská družina má za úkol odpoutat se od poselstva, spojit se s místním odbojem a dostat ze země dosud se ukrývající dceru zabitého vévody, právoplatnou nástupkyni trůnu. Družina přijímá dosud největší výzvu ve své historii a překračuje krainské hranice. Za značně dramatických okolností se jí podaří úkol splnit, avšak po návratu do Chustu zjišťuje, že se Poljana nachází na pokraji občanské války. Vojvoda Drimjakan II. odstoupil a soupeřící šlechtické rody prosazují své kandidáty na trůn. Zeman Strach na Nevelu se nachází na straně poražených. Naštěstí družina uhájí své právo na odměnu a zachráněnou komtesu předá Galce Chustské, nejžhavější kandidátce na vojvodský stolec. Poté se družiníci připojí k jejímu vojsku, jež vtáhne do Smirného, a přihlíží korunovaci.

listopad
Ve Smirném se k družiníkům přidávají dva trpaslíci a hobit. Při cestě ku pevnosti je část družiny umluvena jedním zvláštním starcem na záchranu jakési vesnice. Stařec, jež se ukáže být neschopným magikem, přenese část družiny do Mlžných hor, Tesla a Rinald putují dále ku pevnosti. Při bloudění v horách se ztratí Daron, Hynek a hobit Trk. Zbytek, čili Erik a dva trpaslíci Rup a Hrk, zbaví vesnice problémů, za což ale nejsou odměněni podle očekávání.

prosinec
Tesla s Rinaldem doráží do pevnosti. Erik s trpaslíky procházejí starými trpasličími chodbami pod Mračnými horami. Trpaslíci zůstávají přes zimu v rodném městě, Erik se odtrhává (asi proto, že se v podzemních prostorách nemůže narovnat) a zimu si užívá ve Smirném.

ROK 503 NOVÉHO VĚKU

leden
Hynek doráží do Pevnosti, která je téměř vylidněná.

únor
Zima je toho roku mírná, cesty kolem Vlčího hvozdu jsou bezpečnější než bývá v tuto roční dobu obvyklé.

březen
Pokračují práce na stavbě tvrze. Opět dochází ke střetům s gobliny z nitra Hvozdu.

duben
Do Vlčího hvozdu dorážejí první osadníci pověření Jovanem Lekbelem z Leku a pod hradním staveništěm vzniká malá osada.

květen
Tesla je pověřena družiníky vyrazit do světa a shánět posily pro oslabenou družinu. V jedné dubovarské krčmě potká dobrodruhy člověka Havrana, barbara Šereka a kudůka Basila Steina, s nimiž společně přijme úkol fojta města Žulavy. Ve městečku se dějí nepěkné věci a družina tomu díky zásahu prozřetelného chlapce Matouše Rehka přijde na kloub. Koncem měsíce se pak dobrodruzi vydávají na tradiční vitoljubská klání - Daraetské rozbíjení tlam a Velký Hengaretský turnaj - a cestou potkají Hynka.

červen
Družina v půli měsíce přijíždí do Daraety. První večer se ztrácí Basil, jehož stopy mizí u vrat do opuštěného kudůčího štetlu. Družina nehledě na děsuplné působení tohoto místa se v něm vydává Basila hledat, utkává se se vtělenou lidskou nenávistí a nachází Basila i čarovnou hrobku kudůčího světce Glajcela. Poté družina odjíždí do Hengaretu, kde družiníci kudůkům předávají klíč od Glajcelovy hrobky a těší se jejich uznání a vřelé pohostinnosti.

červenec
Družina se vrací z Hengaretu do vukogvazdské Pevnosti. U hengaretských kudůků zůstává kouzelník Havran, který vstupuje do jejich služeb, a Basil Stein, jenž vstupuje do učení.

srpen
V Drvetu se konají slavné drvetské Dožínky, na které se jedou podívat všichni noví družiníci.

září
Družinová vůdkyně Tesla se pokouší o konsolidaci posíleného ansámblu a díky svým kontaktům v Drvetu a Elienu vyjedná příznivé ceny zásob na příští zimu.

říjen
Počátkem měsíc družina obdrží pozvání od rytíře Razboje z Krahulčí do Mladče (podle dekretu nové vojvodkyně "O jménech cizích a staropoljanských" nyní nazývané Mladograd). Z audience díky hobitu Branovi sejde, avšak družina se vydává do Krivodaru, neboť opatství v Ostrogu najímá dobrodruhy na těžký úkol. Družina úkol přijímá a vydává se do Sněžných hor vyšetřit záhadu kláštera na hoře Melk.

listopad
Družina doráží do osady Tři Studně pod svatou horou Melk, kde se setkávají s lovcem nemrtvých, elfem Dagnirem. Nepřízeň počasí neumožňuje Vukogvazdským výstup na horu a ve vsi dochází k podivným událostem. Když se počasí uklidní, družina vyráží po zasněžených vrcholcích vstříc hrůze ukryté v klášterních kryptách. Výprava končí tragicky a tři družiníci - Rinald, Šerek, Tesla - se již dolů nevrátí. Navíc družinu tajně opouští vůdce Erik a míří neznámo kam. Torzo družiny doráží zpět do Ostrogu pro odměnu.

prosinec
Družiníci přijíždějí domů. Nálada je chmurná. Bran Bral otevírá Šerekovu závěť. Trpaslice Bejáta přiváží cestovní oltář bohyně Kirji jako dar ostrožského opata za splnění úkolu. Do Pevnosti se vrací Basil Stein s Rinvitovým listem pro Geretu. Podle paní Gerety je však příjemcem listu spíše družina. Rinvit píše o ceartském kupci Jorisovi, jenž opět putuje do dalekých západních krajů a rád by si družinu najmul jako doprovod. Před svátkem Slunovratu do Pevnosti přicházejí člověk kouzelník Ostopixor (údajný Rinvitův přítel ze studií) a člověk šermíř Marvin. Poklidnou atmosféru svátků naruší řada podivných událostí.

ROK 504 NOVÉHO VĚKU

leden
Družina vyráží na cestu a přidává se ke karavaně kupce Jorise, jež putuje přes celý Adernach a Londelin do Tristramu. Konec měsíce družinu zastihne ve Vitoljubsku. Zima je nebývale krutá a tuhá, ani největší pamětníci takovou nepamatují. Bran Bral těžce onemocní a zůstává v lazaretu za Nalgerkem.

únor
Družiníci projíždějí Aderem, kde dojde k přepadení loupežníky. Družina však zaplatí a vyvázne. Poté karavana projíždí Erkonskem. Mnohé zaujme aderská legenda o Sekavé bábě.

březen
Koncem měsíce družina doráží do přístavního města Nentirionu. Zde se setkává se starým známým Havranem a jeho společnicí, půlefkou Kajsou. Společně pak putují po jezeře do Tristramu hodlajíce - poslušni kšaftu - odevzdat Šerekovo dědictví válečníkově matce. Koncem měsíce dorážejí do Šerekova rodného ostrohu Dun Galdan.

duben
Šereka v Dun Galdan nikdo nezná. Družina zde oslaví svátek Lugnasand, avšak řetězec události vyvolaných prastarou legendou vrcholí fatálním střetnutím s nemrtvým vojskem v soutěsce hradu Caer Dywyr, kde je družina usmrcena a poté vstane z mrtvých. K dovšení všech překvapení se objevuje živý Šerek. Uzdravený Bran Bral se vydává z Nalgerku do Pevnosti.

květen
Družina putuje domů po jezeře Londelin a pak dále Adernachem. Půlelfka Kajsa je v Nentirionu přijata do družiny.

červen
Basil Stein družinu opouští ve Vitoljubsku. Vukogvazdští dorážejí domů. Jako odměna po přestálém putování působí pohled na dvě věže čnící z hvozdu dvě míle na jih od staré Pevnosti. Patří nově vybudovanému hradu, jenž se hrdě tyčí na kamenném ostrohu nedaleko říčky, jež je družiníky nazvána Dywyr jako upomínka na tristramské dobrodružství.

červenec
Den 9. července je velký den v historii Vukogvazdské družiny! Skromné a utajené slavnosti otevření nového hradu se zúčastnil rytíř Jovan Lekbelo z Leku se svojí paní a nejužší družinou, zemanský stavitel Prokop Bradlo z Mladče a zástupce Kirjina kultu arcijáhen Gautel z Ostrorep, jenž vysvětil hradní kapli. Při této příležitosti je hrad nazván Vukograd, Severní panství přejmenováno v léno Vukogradské a starý erb potrvrzen. Paní Gereta se svým mužem Rinvitem a dětmi Torysem, Solankou a Mihalkou je uvedena do hlavní síně jako první vukogradský leník. Družiníci Hynek, Šerek, Havran, Bran Bral, Marvin a Kajsa jsou svědky této velevýznamné události. Následuje hromadné stěhování z Pevnosti do Vukogradu...

srpen
Zatímco se družina zabydluje ve Vukogradu, v jehož podhradí slavnostně otevírá hostinec U Sekavé báby, Šerek se rozhodl přebývat i nadále ve staré Pevnosti.

září
Družina obdrží list od asterského vyslance v Elienu, jenž ji zve na hostinu do své rezidence. Vzhledem k tomu, že si diplomat vymiňuje účast nejméně jednoho válečníka a jednoho kouzelníka, je jasné, že se nejedná jen o výraz jeho obav o výživu Vukogvazdských, a proto družina vyráží v plné zbroji. A vskutku, její reprezentativní složení Šerek, Marvin a Havran dostává novou zakázku. Družiníci jsou asterskou galérou převezeni k Dračímu souostroví poblíž západních břehů Vesparského jezera a podniknou noční výsadek na malý sopečný ostrůvek Aizkorri, na němž podle informací asterských plavců sídlí někdo, kdo ničí či unáší obchodní lodě Spolku jezerních měst. Družina si vede výtečně a překvapivě hladce celou záležitost vyřeší, za což po návratu obdrží slíbenou odměnu, která není malá. Kouzelník Havran si navíc z černých pláží ostrova odnáší ponaučení na celý život. K družině se přidá i galejník Sysoj, jenž byl z asterské lodi osvobozen za dramatických, avšak zcela legálních okolností.

říjen
Výsadkáři z Aizkorri na zpáteční cestě do Vukogradu pomohou obyvatelům malé vesničky Hrčava od řádění tří mohutných zlobrů, jež se usídlili v nedalekém lomu, a přivážejí do Vukogvazdu maličkého šotka jménem Okurek. Po zlomyslném skřítku Trotlovi je to další maskot družiny a kdykoliv se po chodbách hradu rozlehne jeho fistulka, družiníkům samou radostí vstávají vlasy na hlavě.

listopad
Práce v podhradí Vukogradu úspěšně pokračují - byla dostavěna veliká kamenná sýpka, která pojme zásobu obilí na rok dopředu. Půlelfka Kajsa vyrazila do Drvetu, aby ještě před příchodem zimy zajistila zásoby pšenice.

prosinec
Zuřivé sněhové vánice zaskočily obyvatele Vukogradu. Cesty z Hvozdu jsou zasypány a zásoby letos nedorazí. Paní Gereta uvízla v Ostrorepech, kde pobývala na pozvání Jovana Lekbela z Leku, a proto panství dočasně spravuje Hynek jako vůdce Vukogvazdské družiny. Rovněž Kajsa zůstala v Drvetu s dvanácti vozy obilí. Vukogvazdským nastala krušná zima.

ROK 505 NOVÉHO VĚKU

leden
Tolik sněhu ve Vukogvazdu snad Vukogvazdští nikdy neviděli! Vánice utichly a nadílka sněhová je taková, že lidé v podhradí tunely od jednoho domu k druhému museli proházet. Nápomocen jim v tom byl zejména barbar Sysoj, který pak s děcky vesničanů půl tuctu sněhuláků postavil a malí caparti si jej doslova zamilovali. "Strejda Sysoj" pak nedělal nic jiného, než že další sněhuláky stavěl, až jich je v podhradí rozeseto víc, než kolik čítá posádka hradu.

únor
Hynek s Branem Bralem se vydali na sněžnicích na lov a když se druhý den nevraceli, zorganizoval Marvin pátrací výpravu. Naštěstí se oba hraničáři objevili ve chvíli, kdy se pětičlenný pátrací oddíl chystal vyrazit, a nesli tučný úlovek.

březen
Měsíc tento byl velmi chmurný. Vyhladovělá smečka vlků se vrhla na děti při hře v tajícím sněhu a odvlekla šestiletou dívenku. Po jejich stopách okamžitě vyrazil Hynek, ale objevil jen její rozsápané tělo. Poté náhle zemřelo osm vesničanů na jakousi neznámou chorobu - jejich těla i stavení byla pro jistotu spálena. Mysl obyvatel hradu i podhradí tak zahalily chmury a byl vydán příkaz nepouštět děti ven a všechna stavení pravidelně vykuřovat.

duben
Sníh roztál, říčka Dywyr se vylila z břehů a celé okolí hradu je rozblácené, cesty stále nejsou pro povozy sjízdné. Dorazila však paní Gereta se svými dětmi a doprovodem a rozhodla o vybudování nové osady dvě a půl míle po proudu říčky Dywyr. Práce na nové usedlosti byly naplánovány na květen a červen.

květen
Do hradu dorazila Kajsa s novými zvěstmi ze světa a také zásobami obilí. Na vyklučených mezích jižně od Vukogradu vyrůstá nová osada. Z Ostrorep proudí noví osadníci, které Jovan Lekbelo z Leku k osídlení určil a z poddanských povinností osvobodil. Vůbec roznesla se po okolních oblastech zpráva o svobodném panství Vukogradském, a tak do Hvozdu přijíždějí celé rodiny z Ostrorep, Drvetu, Mladče, ba i z Poříčí a Dubovaru, aby se zde usadily.

červen
Osada o jedenácti nových staveních byla nazvána Blatná Lhota, neboť okolí je často podmáčené. Sotva však atrament na glejtu potvrzujícím nové jméno zaschl, přihodila se zvláštní událost. Jeden z vesničanů si povšiml, že z náhonu nového mlýna jen červená voda vytéká a tak s pacholky začali klacky pod mlýnským kolem šťourat, až na hladinu jakási potvora polámaná vyplavala. Nikdo z družiníků neví, o jakého netvora se jedná, ale vypadal jako tlustý zakrslý trpaslík s blánami mezi prsty a velkou tlamou plnou ostrých zubů jako štika. Spálili ho na hranici a osadě začali říkat Krvavý Mlýn neboli též Krvomlejn.

červenec
Na hrad přicházejí dva zájemci o členství v družině - jakýsi nemotorný hobit z Vitoljubska jménem Hans Rokusák, jenž se chlubí, že umí ukrást nos mezi očima, a nemluvný člověk, vojenský vysloužilec jménem Vuk, prý původem z Ovruče. Hynek však tyto adepty posílá do háje.

srpen
Na Vukograd dorážejí hobiti Radko Snaživec, starší vesničky Kvítkov, a Jakub Brčko se žádostí o pomoc proti neznámému nočnímu lovci, který v jejich vsi zabíjí ovce a hobity, přičemž nabízejí odměnu. Krátce po nich přijíždí kupec Dajan z Mladče a i on žádá pomoc pro svého uneseného syna Kryma. Spolu s kupcem se objevuje člověk Bert a zajímá se o členství ve Vukogvazdské družině. Prozatímní vůdce Hynek se vyjadřuje kladně. Na cestu do Mladče pomoci Dajanovi vyrážejí člověk Havran, člověk Bert a barbar Sysoj. Do vesnice Kvítkov se vydávají Hynek a samotná paní hradu Gereta, která touží po dobrodružství a cestuje inkognito. Skupina "Mladeč" odhalí spiknutí kupce Erkana a Dejanova syna zachrání, ale zároveň zjišťuje, že se zřejmě zapletla do jakési vyšší hry, jejíž nitky sahají kamsi na jih... Skupina "Kvítkov" je nucena v Ostrorepech nabrat posily a tak se do družiny alespoň nakrátko dostávají dva nazdárci Vuk a Bruk a tajemný barbar jménem Vlk. V Kvítkově se družina utká s neznámou šelmou, zahyne Bruk a Vuk uteče. Po dvoudenním stopování se Hynkovi s Vlkem podaří zvíře zabít a uchvátit jedno z mlaďat.

září
Mládě neznámé šelmy dostalo klec v podhradí a Hynek s Branem se o ně starají. Na dva chasníky z Krvomlejna zaútočil medvěd šedák, kterého v lese ještě nikdo nikdy neviděl. Jeden stařík v hospodě v Chladné Vodě vyprávěl, že medvěd přišel z Jezerního pohoří a je to prý zlé zvíře, které před třemi roky rozsápal tři stáda ovcí ve vsi Slanisku na půlnoc od Ostrorep.

říjen
Na Vukograd doráží zvláštní list - někdo si žádá přítomnost družiny s alespoň jedním válečníkem v Asteru. Podpis však chybí, je tu jen Rinvitovo doporučení. Družina vyráží a za měsíc se v opuštěné části asterského přístavu setkává s několika studenty Akademie, kteří chtějí s pomocí družiny provést tajný, neboť pod trestem hranice zakázaný pokus. Vukogvazdští přijímají. Následující tři dny žádný z nich nezapomene. Pod vlivem prastarých kouzel dojde k strašlivé přeměně, kterou dva studenti zaplatí životem. Vukogvazdští jsou nuceni prchat lesy zpět s hrůzou v srdci a snahou zapomenout to, co viděli. A zažili...

listopad
Prvního dne tohoto měsíce napadly dva sáhy sněhu. Adeptka členství, alchymistka Johana, není přijata do družiny, ale je jí sděleno, že může zůstat na Vukogradě a pokusit se o získání členství na některé další výpravě.

prosinec
Zima je letos mírná. Při slavnostech slunovratu jeden z chasníků z Vukogradu opilý skočil do kádě z vodou, kde málem zamrzl, ale byl vyloven a vyléčen.

ROK 506 NOVÉHO VĚKU

leden
Sníh, jenom sníh. Koně do Hvozdu ani z Hvozdu neprojedou, a tak si chasa krátí dlouhou chvíli v hostinci U Sekavé báby... Však také brzy kořalka došla a sudy s vínem musely být k nelibosti sličné nákupčí Kajsy ze sklepů vytaženy.

únor
Sotva rok začal, už přikvačil jakýsi kupčík z Drvetu s úkolem pro Vukogvazdské. Když však během slyšení vyplynulo, že by filuta obchodník potřeboval jen zastrašit, případně "vytrestat" své největší konkurenty, paní Gereta se s chytrákem rychle rozloučila, nechala mu dvacet ran na chodidla vysázet a na hranice panství stráží dala odvést. Vukogvazdská družina přec jen úkoly ctné přijímá!

březen
Obleva přišla nebývale brzy a říčka Dywyr se doširoka rozlila. Krvomlejn byl skoro celý po kolena zatopen, a proto paní Gereta rozhodla dát zbudovat hráze a na levém břehu vykopat strouhy co napříště velkou vodu odvedou.

duben
Koncem měsíce na hrad dorazil půlčík jménem Větroboj Vodouch, s glejtem přímo od rytíře Jovana Lekbela z Leku, správce oblasti ostrorepské, a že prý byl novým heroldem vukogradským jmenován. Brach je to veselý a s korbílkem si náramně rozumí, mnohým již podobizny vyvedl a neustále nové znaky a erby vymýšlí. Paní Gereta vzápětí vyrazila na sněm do Smirného a vrátí se až na podzim. Hradním kapitánem byl jmenován družiník Hynek, záležitosti panství spravuje její manžel, čaroděj Rinvit, jenž však vládnutí nehoví a titul šlechtický svůj přehlíží.

květen
Z okolí dorazily zprávy o jakémsi skřetím rojení. Vesničané vukogradští přivlekli k Sekavé bábě goblina, kterého nedaleko vsi lapili a zle jej potloukli. Ukázalo se však, že skřeták byl poslem z Chor Virapu, skalního města goblinů, s nímž kdysi Vukogvazdští obchodovali. Goblini si žádají zbraní výměnou za stříbro, pročež malá družinka z Vukogradu ke goblinům vyrazí, aby dohodu ustanovila. Nikdo však netuší, že se společně s gobliny octnou v pasti. Rudé skály jsou obklíčeny mohútným vojem skřetů, jež v řeči gobliní "murak" slynou, a silou velikou na brány města udeří. Šturm za šturmem, vlna za vlnou, družiníci na palisádách jen hlavy odsekávají. Avšak brzy umdlévají, skřetů se zdá být nepočítaně, navíc část vojska přímo na Vukograd vyráží! Nocí planou pochodně, pach krve, smrti a hniloby se nese hvozdem a dva hrdinové se z něj již nikdy nevrátí...

červen
Poté, co se skřetí voje nečekaně stáhly zpět do hloubi hvozdu, zůstalo z osady Krvomlejn jen spáleniště. Obyvatelé však nalezli útočiště na Vukogradě. Hynek, Havran a Kajsa se vydávají do Ostrorep zpravit rytíře Jovana Lekbela z Leku o skřetím rojení a květnové řeži v Rudých skalách.

červenec
Na základě žádosti Větroboje Vodoucha, herolda vukogradského, udělil ostrorepský oblastní herold Mojimir Porubin hradu Vukogradu erbovní znamení. Je jím na stříbrném štítě černý dvojhlavý vlk ve skoku. Podrobnosti o celém erbu – helmu, klenotu, fafrnoších a dalším – budou oznámeny na slavnostní hostině v Ostrorepech při příštích oslavách dožínek.

srpen
Z hradu Krakor přišly zprávy o nebývalé hojnosti zvířetstva v okolních lesích. Místní pán, rytíř Setník, tím je potěšen, protože začíná období lovů, kterážto kratochvíle patří mezi jeho nejoblíbenější. Vůbec z Krakoru přišly zajímavé zvěsti – v podhradí se rozrostl počet obyvatel a na popud Setníkův se začala stavět cesta do Elienu.

září
Z hradu Krakor přibyl do Vukogradu posel s žádostí o pomoc. Družina se vydává za starým známým rytířem Setníkem, aby učinila přítrž přepadávání jeho kupeckých karavan. Působením tajemného artefaktu se však zpočátku potýká s přeludy a vizemi zasutými hluboko ve svém podvědomí a v šílené noční bitvě brání hrad proti přesile nemrtvých... Teprve poté se vydává do města Elienu, kde Kajsa s Hynkem, nedbajíce na to, že ruce drží jen prázdné karty, rozehrají vysokou hru s místním podsvětím.

říjen
Zohavení těžké, které si Marvin z hradu Krakoru přivezl, snad může být vyléčeno! Zprávu tuto přivezla koncem měsíce z Ostrorep Kajsa, která bijci úraz tak hrozný nechtěně způsobila. Mastičkář jakýsi ze zemí za jezerem ve městě dlí, měšťany přijímá a hotové zázraky koná. Bylo proto rozhodnuto vyrazit za ním dřív, než se pánům znelíbí a na hranici skončí...

listopad
Mastičkář v Ostrorepech se ukázal být podvodníkem, který jen po penězích bažil, pročež na pěst Marvinovu ještě nějakou dobu nezapomene a sanici svou nejméně do Hromnic léčit bude. Leč štěstí v neštěstí usmálo se na bijce z Vukogradu – jiný felčar a ranhojič, tentokrát z Aderu, do města zavítal, a za pomoci špetky magie hotové divy na Marvinově líci vykouzlil (čímž také svoji tvář spasil).

prosinec
Na hrad Vukograd přibyl první vězeň... Je jím žena, loupežnice jménem Borka, co už nějaký čas na kupecké cestě z Lesova do Elienu vozy přepadávala, přepadené kupce věšela nebo koňmi trhat nechala, ba prý jim i oči vyškrabávala! Na Borku strhla se štvanice mezi okolními pány a také raubritry, kteří čuli konkurenci, a závod tento vyhrál rytíř ostrorepský Jovan Lekbelo, který Borčinu družinu rozprášil, loupežnici lstí zajal a do Ostrorep odvezl. Prý tím ale navýsost rozzlobil drvetského rytíře Vuka Odojevského z Modré, který po bosorce rovněž slídil a vyhrožuje, že si pro ni do Ostrorep přijede. Potom se přihlásili i lesovští statkáři a elienští kupci, a každý z nich chce Borku po svém potrestat. Rytíř Jovan Lekbelo teď už jen licituje, který z dotyčných více zaplatí – a na Vukogradu v temnici cennou kořist schovává.

ROK 507 NOVÉHO VĚKU

leden
Zima toho roku není taková krutá jako dříve, a tak zajímavé noviny ze světa na Vukograd dorazily. V Asteru prý byl lapen jakýsi študent čarodějnický, po kterém už dlouhou dobu pátráno, a ten na mučidlech vyznal, že kdysi zakázané kouzelné brány otevíral, při čemž mu měla jistá Družina vukogvazdská pomáhat. Nato prý Přeslavný tucet asterský odměnu na dopadení několika družiníků vypsal a pozemek za městem, který družina za provedení výsadku na ostrůvku Aizkorri v září roku 504 Nového věku získala, hbitě zkonfiskoval! Co se prý ale nestalo – ještě dřív, než zvěst tato dorazila na Vukograd, rytíř Jovan Lekbelo do Asteru radním vzkázal, že Vukogvazdští stojí pod ochranou vojvodkyně poljanské a kdo na majetek jejích leníků ruku vztáhne, bude za nepřítele Poljany považován! Diplomatická roztržka tak vznikla dřív, než bys řekl "Hynek" a Vukogvazdští teď netuší, co si o tom myslet mají. Jisté je, že se teď do Asteru nějaký čas nepodívají.

únor
Začátkem měsíce přikvačí na Vukograd rytířův posel z Ostrorep. Loupežnice Borka má být převezena v krytém voze a potajmu zpátky do Ostrorep. Vukogvazdští musí alespoň tři muže na stráž povozu vypravit a postarat se, aby na hrad ostrorepský v pořádku i s "nákladem" dorazil... Na cestu vyráží Hynek, Havran a Marvin. Po předání vězně je však čeká překvapení – rytíř Lekbelo vyžaduje další službu. Nejen, že Borka má být převezena dál do Elienu, ale tam má družina navštívit saftejského vyslance a vyrazit s jeho pomocí na další úkol. Jedná se opět o průzkum Jezerního pohoří, který před šesti lety proběhl neúspěšně. Družina dostává k ruce rytířova osobního kněze Gergena a lovčího, trpaslíka Slanina Okurka. Toho navíc doprovází slintající pes Kvrk. Už v Elienu se však leccos zvrtne, protože zákony jednoho jezerního města platí i na území druhého... Po krátkých, leč o to bolestivějších útrapách se rozšířená družina vyloďují v podhůří Jezerního pohoří a stoupají do kopců. Dva z jejích členů se už z hor nikdy nevrátí...

březen
Dobrodruzi po třech týdnech putování schází z kopců – jsou zubožení, vyhladovělí, s četnými mokvajícími zraněními a popáleninami. Po všech útrapách dorážejí do Safteje, kde zapíjejí žal s helskými barbary v krčmě u Svinuté plachty. Následuje návrat do Ostrorep, přijetí u rytíře Lekbela, odměna a znechucení nad hrami mocných. Kněz Gergen je pověřen, aby na Vukogradě zřídil a vysvětil kapli Vranohlavého. Po návratu jsou pak Marvin a Havran obdivováni za své hrdinství, je to však pranic netěší...

duben
Z Ostrorep zvláštní list přichází – prý Marvin byl povýšen do panského stavu bez práva lenního, leč s výsadou erbovní! Šušká se o tom leccos, ale jak paní Gereta, tak Marvin samotný se o obsahu listu příliš nešíří.

květen
Na hrad doráží další "zásilka" z Ostrorep – v okovech pan Ruitvin z Nordalu, pyšný holobrádek a lutský šlechtic, jenž družinu v Elienu přednedávnem trýznil! Mučírna je vyklizena a Havran s Marvinem s ním pak nějaký čas dole tráví. Kajsa říká, že na oba raději dohlížet bude...

nahoru
© 1997–2011 Vukogvazdská družina. Veškerý obsah těchto stránek je chráněn mocnými zaklínadly a zlými duchy.