družina
swět
království
letopisy
summa
nestvůrci
dodatky

Na výpravách s Vukogvazdskými zahynulo množství jiných dobrodruhů – adepti na členství, náhodní průvodci, místní žoldáci či zrádci. Ani na ně nezapomínáme...

SLANIN OKUREKtrpaslík hraničář
v
* 3. 1. 435, Šachťar (Chust)
† 27. 2. 507, nedaleko pevnosti Arminea (Jezerní pohoří)

Brach tento veselý a zručný, lovčí ostrorepského rytíře, jenž ho družině ku pomoci přidělil, zahynul v ohni vychrleném ohnivým ještěrem, jenž jej zmámil a z úkrytu vylákal. Zmíníme-li ještě, že jej rovněž zmámený družiník Marvin zle porubal, že několik dní předtím přišel o svůj plnovous i svého věrného psa Kvrka, stává se v našich očích postavou ryze tragickou. Hladovějícími družiníky byl oblíben, neboť měl velké zásoby loje.

SYSOJbarbar válečník
vvv
* 2. 9. 470, Srbinka (Drvet)
† (?) 16. 5. 506, Chor Virap (Vukogvazd)

Nezvěstný a pohřešován. Ztratil se při obléhání Chor Virapu, kdy propadl bojovému šílenství a s krví zalitýma očima přeskočil palisádu a vyrazil za ustupujícími skřety murak. Jeho mohutná záda brzy zmizela družiníkům z dohledu pod hustými větvemi Vlčího hvozdu. Je považován za mrtvého.

VLKčlověk válečník
vv
* ?, Arrantzale
† 15. 5. 506, Chor Virap (Vukogvazd)

Mlčenlivý bijec s železnou maskou přes půl obličeje naháněl hrůzu vesničanům ve vukogvazdském podhradí, ale sekyrou se dovedl ohánět. Byl žhavým adeptem na člena družiny, avšak zahynul při obraně Chor Virapu před skřety murak. Stalo se tak během krutého šturmu na Ježatý mostek.

OSTOPIXORčlověk kouzelník
v
* ?, Aster
† 4. 4. 504, Dun Galdan (Tristram)

Tento přebohatě oděný kouzelník původem z Asteru dorazil do družiny jako přítel čaroděje Rinvita. Do družiny nebyl přijat, neboť se nikomu nezamlouvalo jeho povýšenecké chování, avšak vyrazil s družinou jako doprovod karavany kupce Jorise do Tristramu. Ve snaze vyšetřit na vlastní pěst tajemné vražedné útoky na družinu vyrazil sám do kopců za ostrohem Dun Galdan, což se mu stalo osudným. Byl roztrhán dvěma upíry, kteří družinu sledovali, a jako jediný se z Tristramu nevrátil.

ARBOGASTtrpaslík zloděj
vv
* 13. 6. 413, Chust
† 7. 1. 502, Skřetí Vinice (Drvet)

Schopný "kouzlící zloděj", jak si sám říkal, proslul zvláštním zlodějským slangem a jeho touze po "liškách" se nic nevyrovnalo. K Vukogvazdským se přidal poté, co mu v rodném Chustu začala být půda horká pod nohama. V družině proslul zejména neustálými hádkami s krollem Daronem. Bohužel nebylo mu přáno a zahynul na své druhé výpravě při průzkumu hrobky trpasličího čaroděje Kerhače. Ač silně zraněn, obezřetně se vydal ke kostlivci strážícímu východ z jedné z místností s úmyslem polít ho olejem a zapálit. Kostlivcův dlouhý meč mu však rozťal hlavu. Byl uložen na falešný sarkofág se svým oblíbeným trpasličím aktem na prsou.

DAMIENpůlelf válečník
vv
* ?, Lesovo
† 2. 6. 501, Bulatská vrchovina (Dubovar)

Jako příslušník lesovského rytířského Řádu Stříbrné hvězdy potkal družinu při jejím putování severním Drangenem. Přidal se k ní a byl jí nápomocen při plnění úkolu barona Wangarda. Poté družinu na nějaký čas opustil, aby se počátkem roku 501 do Pevnosti vrátil. Při své další výpravě v řadách družiny zahynul, a to při výpravě za zmizelými artefakty z Krulikovy hrobky. Byl zajat fanatickými uctívači boha Šeily a při pokusu o útěk zabit. Jeho tělo bylo ponecháno v lese napospas divé zvěři. A vůli Šeilově...

ČíSLO 1kostlivec válečník
v
* oživen 3. 7. 500, ostrov Měsíčního chrámu (Arrantzale)
† 7. 7. 500, dům pana Zolta (Arrantzale)

První a zatím jediný nemrtvý v řadách družiny, kterého oživil půlelf kouzelník Wolf. Kostlivcova existence však neměla dlouhého trvání – byl zabit jedním ze služebníků upíra Zolta. Stalo se tak v létě roku 500 a jeho kosti zůstaly ležet v Zoltově domě.

ARBASčlověk zloděj
vv
* 13. 3. 474, Elien
† 21. 11. 499, Hersfeld (Drangen)

K družině se přidal během jejího putování na Raxenský veletrh. Ve svém druhém dobrodružství jako spolupracovník družiny doplatil na svoji nenávist k elfu kouzelníkovi Gindorovi. V přestrojení naň najmul úkladného vraha, avšak atentát se nezdařil a Arbas byl odhalen barbarem čarodějem Rinvitem a člověkem hraničářem Sagamorem. Byl jat, odsouzen a poté oběšen. Katovi pacholci pohřbili jeho tělo za městskými hradbami.

MEDVěDčlověk válečník
v
* 20. 7. 480, severní Drangen
† 12. 11. 499, hora Gorthod (severní Drangen)

Kovářský synek byl najmut družinou shánějící přísady do amuletu pro barona Wangarda jako výpomoc v první bojové řadě. Svůj úkol vzal až příliš vážně a protože neutekl, byl přehryznut vedví Velkým zlým stromem, jenž vyvolali druidi Krvavého úplňku. Jeho tělo zůstalo nepohřbeno na hoře a posloužilo za potravu divé zvěři.

KYRčlověk válečník
v
* 23. 11. 468, Dromgan (Dubovar)
† 14. 6. 499, Mortisovo doupě (Goran)

Poté, co se přidal k družině putující na Raxenský veletrh, byl zabit v boji s osobní stráží nekromága Mortise. Nečisté umění zlého mága způsobilo, že téměř okamžitě po své smrti vstal Kyr z mrtvých jako mágův sluha, a tak jeho "život" definitivně ukončil až barbar kouzelník Rinvit svým mečem. Jeho tělo zetlelo v opuštěné Mortisově jeskyni.

DAK KRAťASkudůk válečník
v
* 6. 9. 468, Podševelín u Handrkova (Lesovo)
† 10. 7. 497, Hradiště (Čarohvazd)

Jeho přítomnost v družině neměla dlouhého trvání. Stačil založit požár v čarohvozdském hlavním městě Hradišti, zahynul však záhy mečem žrecova vojáka na schodišti vedoucím na vrchol zalesněného kopce k posvátné soše boha Varogy. Jeho mrtvolu vojáci použili jako poslední potravu požáru, který sám založil.

TîBORkroll válečník
v
* neznámo kde a kdy
† 1. 7. 497, Červena Planina (Čarohvozd)

Po svém útěku od družiny při zradě u Červené Planiny se skrýval a přepadal pocestné. Byl ubit rozzuřenými sedláky, kteří jej s cepy, vidlemi a kosami obklíčili v kukuřičném poli. Jeho tělo bylo na místě zohaveno a spáleno.

VIDARABINelf válečník
v
* 13. 2. 371, Podgorlice (Čarohvozd)
† 2. 6. 497, Podgorlice (Čarohvozd)

S družinou pobyl jen jeden den, zahynul při šarvátce se žrecovými vojáky. Jeho mrtvola byla společně se zabitými vojáky ukryta pod chvojí nedaleko cesty z Podgorlice do Jabukového.

TERIAelfka kouzelnice
v
* 348
† 9. 6. 497, nedaleko města Brodu (Čarohvozdu)

Tato namyšlená elfka se přidala k družině putující do města Hradiště, během níž si tropila zlomyslné žerty z duševně pomalejšího barbara zloděje Beri-beriho. To se jí však nevyplatilo, neboť jím byla cestou zákeřně zavražděna ve spánku. Nutno dodat, že ho k činu navedl člověk zloděj Kudrjaš a sám mu pomáhal. Teriino tělo bylo pohřbeno na místě vraždy.

BORONbarbar válečník
vv
* 476
† 15. 5. 497, Thordeg (Orlohor)

Pro svoji prchlivost a horkokrevnost nepříliš oblíbený družiník. Při své druhé výpravě neprohlédl léčku orlohorské výzvědné sítě a byl dopaden ještě před pokusem proniknout do knížecího hradu. Po několik dní byl podrobován útrpnému právu v kobkách hradu Gartrenderk a poté oběšen při soudním tribunálu. Na něm měl být oběšen také jeho spoludružiník Swan a upálena alchymistka Meoda. Ti však byli na poslední chvíli zachráněni hraničářem Lopinem a kouzelníkem Rinvitem. Jeho mrtvola byla posléze vystavena na hradbách a nakonec posloužila za potravu obřím krysám v gartrenderské mučírně.

MADOKhobit hraničář
vv
* 3. 3. 433, Zapadlá Rokle (Poříčí)
† 15. 4. 497, Elien

Milý a trochu přihlouplý půlčík zahynul nešťastnou náhodou pádem do propadliště, které nic netuše otevřel jeho spoludružiník elf zloděj Brelek pákou umístěnou ve zdi. Stalo se tak při útěku před ocelovými rytíři v tajné chodbě pod kašnou v jezerním městě Elienu. Jeho tělo nebylo pohřbeno.

Y-GôRkroll válečník
v
* ?, zřejmě v Goranu
† 6. 11. 496, Pevnost (Vukogvazd)

Při svém prvním dobrodružství se stal obětí lapky Striglava, který mu ve svém skalním doupěti vyrazil mozek z hlavy nenávistným kouzlem. Krollův trojzubec však předtím stihl vykonat své a významnou měrou tak přispěl ke Striglavově konci. Odpočívá v hromadném hrobě nedaleko skalní pevnosti po boku svých nepřátel.

KOSťAčlověk zloděj
v
* 5. 6. 479, Mladeč (Mladeč)
† 4. 11. 496, Vukogvazd

Dlouhoprstý a šikovný mládenec, původně ševcovský učeň, se stal druhou obětí stíhací akce za lapkou Striglavem. Byl rozsápán vlky při své neopatrné noční hlídce. Byl pohřben do mohyly na místě svého skonu. Jeho hrob se později stal významným a památným místem pro Vukogvazdské, neboť leží přesně na půli cesty mezi Pevností a západním okrajem Vlčího hvozdu.

NARGALADINelf kouzelník
v
* 11. 12. 356, (Vandarion)
† 1. 11. 496, Bravsko (Mladeč)

Tento člen řádu Slunečního bratrstva se stal první obětí stíhací akce za lapkou Striglavem. Zahynul při vyjednávání, střelou z kuše člověka válečníka jménem Bregen, kterého prchající Striglav oklamal a i s jeho družinou najal, aby své pronásledovatele zastavil. Byl zpopelněn ostatními v březovém háji nedaleko cesty z Bravska do Srnčího Hřbetu.

MYRZAGULžena zlodějka
vv
* 15. 5. 477, Gelendor (Goran)
† 8. 9. 496, Starý Důl (Lutsko)

Vychytralá a půvabná zlodějka se stala druhou obětí Jokeditova šílenství. Ten ji svým mečem rozťal odshora dolů. Byla pohřbena za zdí místního hřbitova.

RUTENčlověk válečník
v
* 17. 5. 475, Severní Údolí (Lutsko)
† 8. 9. 496, Starý Důl (Lutsko)

Šlechtický synek vyrazil do světa na zkušenou, bohužel se přidal k dobrodruhům vyšetřujícím záhadu mizejících dětí ve vsi Starý Důl. Zemřel v hostinci mečem svého spoludružiníka Jokedita, člověka válečníka, který podlehl stejnému vražednému kouzlu jako kudůčka Meoda. Byl později pohřben vesničany za zdí místního hřbitova.

DYNSALbarbar hraničář
v
* 4. 6. 461, Gedron (Lutsko)
† 7. 9. 496, starý důl u vsi Starý Důl (Lutsko)

Přidal se k družině na její výpravě do Starého Dolu, ale záhy zahynul šipkou z kuše své spoludružinice Meody, kudůčky alchymistky, která podlehla kouzlu zlého nekromanta. Jeho tělo bylo odtaženo do polozavalené důlní chodby.

BERKELkudůk alchymista
v
* 15. 8. 461, Klop (Lutsko)
† 4. 9. 496, Toranu (Lutsko)

Nešťastník jen cestoval s družiníky a byl chycen na útěku z císařského města Toranu a oběšen císařskými vojáky jako údajný bukovinský špión. Byl pohřben za městskými zdmi na hřbitově zločinců.

ZAFORkroll válečník
v
* 29. 6. 479, Mlžné valy (Horní Bukovina)
† 29. 8. 496, podhůří Klučenin (Jutmark)

Zahynul vzápětí poté, co zabil kouzelníka Kheredoka. Skolila jej mečem půlelfka hraničářka Rubeola. Zafor doplatil na své oddělení se od družiny, kdy upadl do moci šamana jeskynních trpaslíků, který se tímto pomstil za zavraždění svých oveček. Jeho tělo zůstalo ležet na místě, kde zemřel.

KHEREDOKčlověk kouzelník
v
* 3. 5. 478, Malá Lesná (Erkonsko)
† 29. 8. 496, podhůří Klučenin (Jutmark)

Ujal se vedení družiny nezkušených dobrodruhů, která se vydala pátrat po ztracené dceři statkáře Strúgy. Měl s družinou veliké plány, avšak zahynul smrtícím úderem kyje krolla Zafora, svého spoludružiníka, jenž byl pod vlivem zlého kouzla. Předtím naň stačil vypálit několik zelených blesků, ty ale krolla nezastavily... Jeho mrtvé tělo odkopl do močálu barbar zloděj Beri-beri.

BORINtrpaslík válečník
v
* 23. 4. 398, Rezavé hory (Dolní Bukovina)
† 29. 8. 496, podhůří Klučenin (Dolní Bukovina, dnes Jutmark)

Proslul svojí mlčenlivostí a také tím, že nosil veškerá zavazadla kudůčky Meody. Zahynul během Noci mnoha stínů válečným kladivem jeskynního trpaslíka, v okamžiku své smrti však stihl protivníkovi rozpoltit lebku svojí válečnou sekerou. Byl pohřben do mohyly nedaleko místa své smrti.

nahoru
© 1997–2011 Vukogvazdská družina. Veškerý obsah těchto stránek je chráněn mocnými zaklínadly a zlými duchy.