družina
swět
království
letopisy
summa
nestvůrci
dodatky

JOHANAžena alchymistka
v
Rázná bylinkářka potkalu družiníky v říjnu roku 505 NV na jejich cestě do Asteru. Záhy si získala úctu nejen svými léčivými odvary, ale také způsobem, kterým usadila nemravné poznámky některých družiníků. Rok s nimi poté pobývala na Vukogradě a nakonec se rozhodla je opustit.
BASIL STEINkudůk alchymista
vvvv
Přemýšlivý a stále zasněný kudůk do družiny přibyl, když se v Dubovaru uvolil splnit úkol žulavského fojta. Po krvavých událostech na hoře Melk, odkud si odnesl lebku upíří paní, a tajemných událostech tristramských a zmrtvýchvstání se rozhodl družinu opustit, což také při návratu z Tristramu v rodném Vitoljubsku učinil. V družině proslul svojí opatrností, uvážlivostí, šetrností a snahou předpovídat budoucnost pomocí složitých horoskopů, které dlouho do noci vyráběl, a zejména nadšením, s jakým melioroval.
ERIKčlověk mág
vvvvvvv
Do Pevnosti přibyl v březnu roku 501 společně se svým přítelem Hynkem, byl přijat do družiny a při následujících výpravách velice zdatně prokazoval své schopnosti. Jeho význam v družině pomalu, ale jistě stoupal, neboť s odchodem Rinvita získal výjimečnost jediného družinového kouzelníka. Potvrzením tohoto významu bylo zvolení do funkce vůdce při výpravě do tajemného kláštera na hoře Melk – bohužel právě po této výpravě z družiny odešel...
MATOUš REHEKčlověk druid
vv
Sotva osmnáctiletý mladík se k družině přidal během vyšetřování tajemných útoků na městečko Žulava a svou upřímností hraničící s prostotou a schopností hluboké empatie celý případ prakticky sám vyřešil. Po jeho tragickém vyústění však s družinou doputoval do Daraety, kde ji opustil.
DARONkroll bojovník
vvvvvvvvv
Roku 497 Nového věku putoval s hrdiny, kteří dali až později vzniknout Vukogvazdské družině, a byl jimi opuštěn v Orlích horách. Po čtyřech letech znovu zavítal do Poljany a vrátil se do Pevnosti. Postupně se zúčastnil celkem devíti výprav v řadách družiny, při nichž byl nepostradatelným válečníkem (zejména pokud propadl bojovému šílenství). Od družiny odešel během výpravy do Stáresu, zřejmě kvůli neshodám s mágem Erikem.
SKAGENkroll druid
v
Tento nemluvný kroll původem z krivodarských hor se s družinou účastnil výpravy do Krainu na podzim roku 502 NV, avšak po krátké hádce s družinou v močálech u osady Gip odešel neznámo kam.
SISKOčlověk zloděj
vv
O jeho původu není známo nic víc, než že pocházel z Poříčí. V dubnu roku 502 se ucházel o členství v družině a vyrazil s ní na výpravu do Elienu. Při své druhé výpravě, do Krainu, byl společně se svým přítelem Andarem určen k doprovodu poljanského vyslance zpět do Poljany. Poté se s oběma zloději družina již nikdy nesetkala.
ANDARpůlelf zloděj
v
Ví se, že pocházel z Poříčí. V Pevnosti se objevil jako zájemce o členství v srpnu roku 502 a vyrazil s Vukogvazdskými na výpravu do Krainu. Poté, co se družina vysvobodila z elfího zajetí, byl společně se svým přítelem Siskem určen k doprovodu poljanského vyslance zpět do Poljany. Družina se s ním pak již nikdy nesetkala. Zřejmě zjistil, že chléb dobrodruhů je tvrdší, než očekával...
ŠILPAšáSTRAtrpaslík ohňonoš
vvvvvvv
Zručný alchymistický brach se s družinou seznámil během své odvážné výpravy do Vlčího hvozdu, kde hodlal nalézti poklady. To se mu nepovedlo, ale s družinou se vrátil do jejího sídla. Záhy se stal jediným a nepostradatelným družinovým lučebníkem. Těšil se v družině veliké a zasloužené úctě a bývaly mu svěřovány záležitosti finančního charakteru. V září roku 502 se vydal zpět domů do Horní Bukoviny za svým starým otcem.
FýRMUNDčlověk zloděj
v
Tento floutek původem z Aderu se ve svých zdobných šatech objevil v Pevnosti jako zájemce o členství v dubnu roku 502, aby vzápětí vyrazil s družinou na výpravu do Elienu. Družiníky ničím nezaujal, spíše se neustále s někým hašteřil, a proto nebyl do družiny přijat.
VINCENTbarbar šermíř
vvv
Druhý šermíř v řadách družiny byl původně žlodákem v goranském vojsku. Vukogvazdské poprvé potkal při jejich zimní výpravě do Vlčího hvozdu roku 498, ale přidal se k nim až později, po jejich návratu ze severního Drangenu. Po třech výpravách v řadách družiny ji počátkem roku 501 opustil. Rozhlašoval, že se vrací do rodného Goranu a jeho žoldnéřského vojska.
SAGAMORčlověk hraničář
vvv
V Lesovu padl do rukou lapkům a Vukogvazdští jej osvobodili. Tehdy se k nim ještě nepřidal, ale o rok později je navštívil v Pevnosti a byl přijat za člena. Postupem času si svým citem pro pořádek a spravedlnost získal takový respekt, že byl na své třetí výpravě zvolen vůdcem družiny. Během ní však učinil několik kontroverzních rozhodnutí, a po návratu ze stínů Vukogvazdské opustil a odešel kamsi do kraje s tím, že se možná ještě vrátí...
XANTHINčlověk hraničář
vvv
Vytáhlý mládenec původem z Aderu spoluzakládal Vukogvazdskou družinu, ale nevydržel v ní dlouho, neboť se v Ostrorepech oženil se služebnou tehdy ještě rytíře Setníka a stal se jeho lovčím.
GONERILelfka hraničářka
vv
Sličná elfka původem z Cesmínového lesa na trojmezí Mladče, Vitoljubska a Drangenu. Když její rodné knížectví navštívili čaroděj Rinvit s šermířkou Geretou, aby zvěstovali smrt lukostřelce Breleka původem odtud, přidala se k nim. Vzápětí byla přijata do družiny, ale nevydržela v ní dlouho. Po drangenské výpravě se z neznámých důvodů rozhodla družinu opustit a vydala se zpátky domů.
MEODAkudůčka alchymistka
vvvvvvv
Jedna ze zakladatelů Vukogvazdské družiny se zúčastnila prvních sedmi dobrodružství a její lektvary a kuše se staly v družině pověstnými. Po dobrodružství v Orlohoru, kde byla málem upálena, však přestala mít o dobrodružný život zájem. Na jaře roku 499 se na cestě na trh do Mladče seznámila s kudůčím statkářem Smolíkem Kratkem z Hůrky, a už v září téhož roku slavila svatbu, na kterou pozvala své bývalé druhy z Vukogvazdské družiny.
PURINtrpaslík válečník
vv
Jeden ze zakladatelů Vukogvazdské družiny. Velmi schopně zacházel se sekyrou, místo lebek nepřátel však raději poltil vzrostlé smrky ve Vlčím hvozdu. Jeho vliv na okolí Pevnosti byl neblahý. Zásoby dřeva sice významně vzrostly, na druhou stranu začaly mezi družiníky převládat obavy, že jednoho dne bude jejich sídlo vidět na míle daleko. Poté, co bylo Purinovi naznačeno, aby svoji dřevorubeckou činnost omezil, opustil družinu a vydal se do jiných lesů.
LOTHARčlověk alchymista
vvv
Jeden ze zakladatelů Vukogvazdské družiny. Narodil se 3. března 476 ve městě Durnfeld v Aderu jako syn bohatého kupce Lothara a jeho ženy Helgy. V družině se proslavil svou láskou k čistotě - myl se denně a holil obden. Jeho lektvary byly družině mnohokrát ku prospěchu, bohužel opustil své druhy po výpravě do Morůnie. Kam zamířil, není známo.
GERRIANAbarbarka válečnice
v
Tato naivní a vcelku pohledná válečnice se s Vukogvazdskou družinou potkala během jejího putování na Raxenský veletrh. Přidala se k ní a zúčastnila se zápolení s nekromantem Mortisem. Po dobrodružství družinu ve Smirném opustila.
RůžENKAhobitka zlodějka
vvv
Někdejší čertovo kvítko družiny se narodilo 1. května 442 v Kvítečkově v Dolní Bukovině. Její osud je úzce svázán s osudem barbara Beri-beriho. Proslula oloupením mrtvoly kouzelníka Kheredoka, nevracením vypůjčených zlaťáků a neustálým simulováním bolavých nohou.
BERI-BERIbarbar zloděj
vvv
Tento prostoduchý zlodějíček s družinou putoval od jejích počátků, ale proslul zejména svým milostným vzplanutím k hobitce Růženě Jahůdkové a účasti na vraždě elfí kouzelnice Terii. Poté putoval s částí družiny do Červené Planiny, kde byla družina přepadena žrecovým vojskem a v následné vřavě zmizel – od té doby o něm družina neslyšela.
KEKULEkudůk zloděj
v
Tlustý kudůk a věčný jedlík se narodil 27. dubna 467 v čarohvozdské vsi Jabukové v rodině zámožného kupce Karkuleho. Družinu potkal v podgorlické hospodě a pomohl jí ve střetu s vojáky. Putoval s ní následně až do vsi Červená Planina, kde byla družina vojáky rozprášena Kekule sám byl zajat a uvězněn, ale jeho bohatý otec jej z žaláře vykoupil.
KUDRJAščlověk zloděj
v
Druhá černá ovce družiny. Jako místní se přidal k dobrodruhům putujícím do čarohvozdského hlavního města Hradiště, ale již od začátku s ním byly jen potíže. Vyvolal několik krvavých půtek s vojáky, díky nimž se pak družiníci museli skrývat, navedl barbara Beri-beriho k vraždě kouzelnice Terii a pomohl mu ji uskutečnit. Korunu všemu nasadil ve své rodné vsi, kde družinu udal zde tábořícímu vojenskému oddílu. Jeho rejdy však rovněž neušly pozornosti vojska a byl lapen. O jeho dalším osudu není družiníkům nic známo.
SWANčlověk zloděj
v
Nevýrazný družiník, který byl po většinu času svým druhům jen na obtíž, se narodil 15. srpna 470 ve vsi Druna v Drangenu jako třetí syn tkalce Thorneho a jeho ženy Marit. Po útěku z Orlohoru rezignoval na svoji kariéru dobrodruha a družinu opustil v čarohvozdské Podgorlici.
DEREKčlověk zloděj
v
Černá ovce. Do družiny se vetřel při jejím putování Orlohorem jako knížecí špeh a udavač. Výrazně se tak podílel na připravované zradě a smrti dvou družiníků, Jokedita a Borona. Jeho pikle byly prohlédnuty až příliš pozdě a pomsta se nezdařila. V současné době si zřejmě upevňuje postavení v přísně tajné výzvědné síti knížecího rádce Kargana, hajzl jeden!
DARGOSčlověk hraničář
vvvv
Tento podivín a samotář pocházel z daleké severní Dalriady, odkud odešel již v útlém dětství. Jeho jméno je spjato se začátky družiny, která si později začala říkat Vukogvazdská. Účastnil se dobytí Pevnosti, ale vzápětí odešel, neboť v ní pro něj začalo být příliš rušno. Naposledy se s družinou potkal během její výpravy do Vlčího hvozdu, další zprávy o něm družina nemá.
KREZOLpůlelf alchymista
v
Objevil se na několik dní ve Vlčím hvozdu společně se svým bratrem Krezolem. Do družiny v podstatě nikdy nepatřil.
REZOLpůlelf zloděj
v
Objevil se na několik dní ve Vlčím hvozdu společně se svým bratrem Rezolem. Do družiny v podstatě nikdy nepatřil.
NELDORINelf hraničář
v
Nepříliš oblíbený elf se účastnil dobývání Striglavovy pevnosti z pocitu odpovědnosti za dílo započaté svým zesnulým bratrem Nargaladinem. Při útoku byl těžce raněn a během následného pronásledování lapky vyčerpáním omdlel a byl ostatními zanechán osudu napospas. Jeho věrný kůň Meldir jej však po dvou dnech vynesl z lesa a Neldorin se vyléčil ve vsi Lobodaru. Poté se vrátil zpět do Vandarionu, aby zvěstoval rodičům smrt svého bratra.
SIMUšKAžena alchymistka
v
S družinou pobývala jen velmi krátce, když raději odstoupila z nebezpečného podniku stíhání lapky Striglava a vrátila se do rodné Mladče. Před svým odchodem však vybavila družinu několika léčivými lektvary, za což jí náleží dík i místo v seznamu družiníků.
RUBEOLApůlelfka hraničářka
vv
Jedna z prvních dobrodruhů budoucí Vukogvazdské družiny pocházela z Dolní Bukoviny. Družinu opustila v lutské obci Marvik, kde zůstala se svým psem Punťou, zatímco ostatní pokračovali do vsi Starý Důl vyřešit záhadu ztracených dětí. Nejnovější zprávy o Rubeole jsou ty, že se uchytila v družině dubovarského správce Žitomíra a vede si tam nadmíru dobře.

nahoru
© 1997–2011 Vukogvazdská družina. Veškerý obsah těchto stránek je chráněn mocnými zaklínadly a zlými duchy.