družina
swět
království
letopisy
summa
nestvůrci
dodatky

Toto je pečeť Vukogvazdské družiny. Byla vytepána v červnu roku 499 zručným kovářem Hejmem ve Valu Vraňanů v Horní Bukovině na zakázku barbara čaroděje Rinvita. Byla vytvořena nejen pro pečetění družinových dopisů a listin, ale i jako symbol samostatnosti družiny žijící pod ochranou poljanského panovníka a v souladu s jeho zákony.

Pečeť je kruhovitá a je rýhami rozdělena na pět pomyslných střepů. V jejím středu je umístěn znak Poljany, jenž stvrzuje příslušnost družiny k státu, na jehož území sídlí a jehož zákonů je poslušna. Každý z pěti střepů na sobě nese symbol jedné z družinových profesí - válečníků, zlodějů, hraničářů, alchymistů a kouzelníků. Každý ze symbolů je podložen stylizovaným vlčím drápem. Ten má upomínat na Vlčí hvozd, v jehož lesích družina přebývá. V opisu celé pečeti je vyveden nápis VUKOGVAZDSKÁ DRUŽINA.

Původní Rinvitovou myšlenkou bylo, že by pečeť byla skutečně rozlomena na pět dílů, z nichž každý by byl přidělen tomu družiníkovi, jenž by v družině platil za nejzkušenějšího představitele příslušného povolání, jakéhosi nestora ostatních. Ten by svůj díl pečlivě opatroval a pečeť by se skládala dohromady pouze při pečetění důležitých listin a dopisů. Držitel pečeti by měl také právo do družiny přijímat nové členy svého povolání a byl by nucen se za takového nováčka během zkušební lhůty po dobu jedné výpravy zaručit. Pokud by nováček obstál, byl by přijat za právoplatného člena družiny.

Nakonec pečeť zůstala v celku, ale výše uvedená koncepce přijímání nových družiníků zůstala zachována. Pro tento účel jsou vůdcem či dohodou určeni ti, kteří jsou pomyslní držitelé dílů pečeti.

Pečeť je uložena v truhličce z leštěného ořechového dřeva a ukryta v pokladnici Vukogvazdské družiny na hradě Vukogradu. Klíče od ní jsou v držení Gerety, paní na Vukogradu.

nahoru
© 1997–2011 Vukogvazdská družina. Veškerý obsah těchto stránek je chráněn mocnými zaklínadly a zlými duchy.