družina
swět
království
letopisy
summa
nestvůrci
dodatky

Tangerd

Hrdina Vukogvazdské družiny, Skřetobijec, Nepřítel lapků a Vítěz nad Stíny se narodil 8. února 476 ve vsi Černovrchy v Drangenu jako druhý syn velitele stráží Tangena a jeho ženy Kildy.

Družina jej osvobodila ze zajetí lesovských lapků a on se k Vukogvazdským přidal. Pro své přísné morální zásady a častou kritiku činů druhých sice nepatřil mezi oblíbené družiníky, ale svoji práci vykonával čestně a svědomitě.

Zahynul ve svém pátém dobrodružství v boji s gorgonou, před níž statečně bránil svoji družinu. Ač v krvi sražen k zemi, jeho poslední úder se stal pro stvůru osudným.

Stalo se tak v červnu roku 500 na Ostrově Měsíčního chrámu v dalekém Arrantzale. Jeho tělo bylo pohřbeno do země v borovém háji nedaleko chrámu. Válečníkův černý plášť pak nechal vůdce družiny barbar čaroděj Rinvit vyvěsit na lodní stožár na znamení smutku.

Po návratu do Pevnosti Rinvit prosadil Tangerdovo posmrtné jmenování za Hrdinu i přes odmítavý postoj některých družiníků. Vzhledem k tomu, že s ním sám často vstupoval do velmi ostrých sporů, proslýchá se, že to udělal jen proto, aby budoucí mladí družiníci měli více vzorů.

nahoru
© 1997–2011 Vukogvazdská družina. Veškerý obsah těchto stránek je chráněn mocnými zaklínadly a zlými duchy.