družina
swět
království
letopisy
summa
nestvůrci
dodatky

Jokedit

Hrdina Vukogvazdské družiny, Vítěz nad nemrtvými, Osud Striglavův a Zhouba Gilmorova.

Narodil se 29. června 470 v Krivodaru, sídelním městě krivodarské oblasti Poljany. O jeho rodičích není známo nic bližšího.

V družině proslul svojí skvělou prací s mečem, a také tvrdostí a razantností, která ostatním nezkušeným družiníkům mnohdy chyběla.

Byl zabit při svém čtvrtém dobrodružství orlohorskými knížecími vojáky. Po své smrti byl navíc ještě demonstrativně upálen na hranici, neboť byl pro svoji neuvěřitelnou výdrž a odvahu nepřáteli považován za kouzelníka.

Stalo se tak 11. května roku 497 u vodního příkopu hradu Gartrenderk v Thordegu, hlavním městě Orlohorského knížectví.

nahoru
© 1997–2011 Vukogvazdská družina. Veškerý obsah těchto stránek je chráněn mocnými zaklínadly a zlými duchy.