družina
swět
království
letopisy
summa
nestvůrci
dodatky

Gereta, paní z Vukogradu a Krvomlejna>>>
Zakladatelka Vukogvazdské družiny a její největší válečník. Narodila se 3. března 477 Nového věku v osadě Ram na čarohvozdském Pomezí jako první dcera ovčáka Mirena a jeho ženy Barbory.

S družinou se seznámila během jejího putování Čarohvozdem a vrátila se s ní do Vlčího hvozdu. S družinou absolvovala šest výprav, během nichž si svým válečnickým uměním s obouručným a později jedenapůlručním mečem vydobyla značný respekt a obdiv ostatních družiníků.

Během dobrodružství v severním Drangenu společně se svým milým, barbarem čarodějem Rinvitem, přijali za vlastní osiřelé dítě lidského rodu, jež pojmenovali Torys. Prvního dne roku 500 se Gereta stala čarodějovou ženou a rok poté mu, ve věku 23 let, povila dvě dcery, Solanku a Mihalku. Výprav se na dlouhou dobu přestala účastnit, ale vzhledem k jejím zásluhám byla stále počítána za člena družiny a její slovo má svou váhu.

Tato autorita byla nečekaně posílena tím, že v rámci chystané kolonizace Vlčího hvozdu byla Gereta povýšena oblastním správcem, rytířem Jovanem Lekbelem z Leku, do šlechtického stavu a jmenována správkyní nově zřizovaného Severního panství, později přejmenovaného na Panství Vukograd.

Paní Gereta sídlí na nově vybudovaném hradě Vukogradě, spravuje záležitosti nově vzniknuvšího panství a po odchodu svého muže Rinvita na studia do Asteru je jakýmsi správcem odkazu Vukogvazdské družiny a její pečeti.

Jana Benešová: Poté, co jsem odložila kudůčku alchymistku Meodu, jsem se rozhodla pro něco úplně opačného - barbarku válečnici Geretu. Konečně jsem poznala všechny kouzla a taje boje, na které mohla Meoda koukat jenom s otevřenou pusou. Je totiž příjemné mít tolik životů co zbytek družiny dohromady a být tím, na koho se družina spoléhá v prvních řadách. A být k tomu ještě ženská a umět to s mečem tak, že i zdatní válečníci opačného pohlaví uznale pokyvují hlavami. Jenže i když se tahle báječná postava jako první válečník v družině prorubala na šestku, pomalu to začalo chtít nějakou změnu.

nahoru
© 1997–2011 Vukogvazdská družina. Veškerý obsah těchto stránek je chráněn mocnými zaklínadly a zlými duchy.