družina
swět
království
letopisy
summa
nestvůrci
dodatky

Rinvit

Spoluzakladatel Vukogvazdské družiny a její největší kouzelník. Narodil se 11. října 475 Nového věku ve Valu Vraňanů, barbarském hradišti v Mlžných horách na hranici Poljany a Horní Bukoviny, jako první syn Kjartana, kněze boha Černohlava, a jeho ženy Blundketil.

Družinu potkal při jejím druhém dobrodružství a po dobu sedmi let ji neopustil. Za sebou má dvanáct výprav, na kterých díky svým schopnostem, obětavosti a odvaze získal v družině přirozenou autoritu a byl mnohokrát zvolen vůdcem. Kromě studia kouzel a elfího jazyka i poezie se také věnoval vzdělávání spoludružiníků (které učil zejména psát a číst) a sepisování svých zážitků z cest a dobrodružství.

V září roku 497 se během první výpravy do Země Černého krále zamiloval do barbarky šermířky Gerety a po nejrůznějších peripetiích se mu 1. ledna 500 Nového věku podařilo získat její ruku. Dne 6. ledna 501 mu Gereta povila dvě dcery, dvojčata Solanku a Mihalku.

Po vykonání úkolu elienského purkmistra se Rinvit nechal slyšet, že hodlá ukončit nevděčný život dobrodruha a napevno se usadit po boku své ženy. Ta však poté, co byla ostrorepským správcem překvapivě jmenována do řad nejnižší šlechty, zřizuje záležitosti kol nově vzniklého panství a Rinvit (jenž má na základě ženina šlechtického titulu právo být titulován pán-manžel z Vukogradu, což však odmítá) se vydal v září roku 502 do Asteru studovat místní slavnou kouzelnickou Akademii.

Honza Kravčík Tato postava byla původně koncipována jako prostý barbarský kouzelník, jenž využívá magii v její syrové a nespoutané podobě, tedy spíše šaman a věštec. Měl stát ve stínu vůdčích postav a vykonávat oběti bohům pro úspěch družinových podniků. Jenže k naplnění této koncepce nikdy nedošlo. Prakticky okamžitě po zařazení do družiny se Rinvit stal jednou z vůdčích osobností a postupem času se tato postava vyvinula do podoby družinové autority a vůdce a troufám si tvrdit, že se stala jednou z nejvlivnějších postav v dějinách družiny. Jenže právě tato autorita se mi po odehrání dvanácti (!) dobrodružství poněkud omrzela a Rinvit byl odložen ad acta - to jest poslán na studia do Asteru. Zda se někdy vrátí? To není vyloučeno...

nahoru
© 1997–2011 Vukogvazdská družina. Veškerý obsah těchto stránek je chráněn mocnými zaklínadly a zlými duchy.