družina
swět
království
letopisy
summa
nestvůrci
dodatky

LESOVO

úřední název: Lesovské knížectví
panovník: kníže Jakob III. Vážný
hlavní město: Smrkov
správní rozdělení: 3 oblasti (Kamen, Lesovo, Polnoc)
další města: Kunín
počet obyvatel:
vojsko:
komodity: víno, pálenka
měna: bez vlastní ražby

HISTORIE

Lesovo je název používaný pro někdejší Spojená knížectví - Lesovo, Kamen a Polnoc. Vladař kníže Jakob III. Vážný sídlí v hlavním městě Smrkovu, nalézajícím se na severním okraji země. Dalšími osídleními jsou Lipová, Březová, Jabloňová, Javorová a dá se mezi ně počítat i Lupenkův Mlýn. Lesovo se stává docela významnou obchodní křižovatkou, i když samo o sobe není země založená na obchodu. Lidé se živí především zemědělstvím (obilí - oblast Mlhavého Ostružiní, ovoce, zvláště jablka - Jabloňová, zelenina a luštěniny - Javorová a oblast nad Hranou Stolu), ale i pěstování zvířat není výjimkou (krávy v Březové, husy v Javorové, prasata a králíci v Lesovu).

Krajina v Lesovu je hodně členitá a různorodá. Lesovem protéká několik říček (Ropušnice, Žlutavka), má i knížecí Lovčí les, Hustolesí na jihozápadní hranici - oblast s neuvěřitelně hustým porostem, Mlhavé Ostružiní na severozápadní hranici, Ježčí Hřbet - skalní město na západní hranicí s Poljanou, prochází tudy důležitá stezka, hory na jihu zahrnující i vyhaslou sopku Hromovous, a na východě vysoký útes nazývaný Hrana Stolu. To vše je tak dokonale opředeno pověstmi a legendami, že se o tom snad ani netřeba zmiňovat.

Takzvaná Spojená knížectví vznikla, když jeden z poljanských vojvodů nevěda, jak podělit své čtyři syny o panství, dostal spásný nápad o vytvoření tří nezávislých knížectví, která dostanou mladší z bratří, aby nevznikl spor o trůn a předešlo se zbytečným krveprolitím. Kupodivu všichni bratři souhlasili s takovýmto dělením a tak byl vznik Spojených knížectví zpečetěn. Knížectví byla zbavena jakékoliv závislosti na Poljaně, nemusela jí platit žádné daně, žádné lenní povinnosti či vasalství. Postupem času došlo k unifikaci původních tří státečků v jeden, nazvaný Lesovo.

V minulosti se sice Lesovo stalo terčem pokusů mnoha okolních vládců o rozšíření svých území, ale tito pokaždé narazili na houževnatý odpor. Dokonce i když se jeden z asterských purkmistrů pokusil dobýt toto území, neboť vzájemnou spoluprací se knížectví dostala ekonomicky na výši, byl poražen na hlavu, když lesovští válečníci za podpory poljanské vojvodské jízdy rozprášili jádro asterského voje.

Lesovo je na východě kryto řekou Hrtar, za kterou je Elfí hvozd, chránící i Poljanu a země na západě před nebezpečně se rozrůstající mocí Černého krále. Vládci udržují s elfy styky, ale spíš jen formální na bázi jednoho či dvou dopisů za rok, jinak se lidé s elfy málokdy vidí (i když mnoho elfů zakořenilo mezi lidmi v Lesovu a žíjí tam společně s nimi, kudůky a hobity (kteří jsou oporou zemědělství).

Severní oblast Lesova obývají především kudůky a hobity, zbytek je pak obýván lidmi, několika skupinami elfů a málo zbloudilými barbary a trpaslíky. Ti obývají především jižní hranici, v oblasti Skřetích děr.

nahoru
© 1997–2011 Vukogvazdská družina. Veškerý obsah těchto stránek je chráněn mocnými zaklínadly a zlými duchy.