družina
swět
království
letopisy
summa
nestvůrci
dodatky

Elfové, trpaslíci, hobiti, barbaři, půlelfové, kudůci, krollové, skřeti, obři... Bez těchto roztodivných národů (v pravidlech nazývaných rasy) by fantasy zkrátka nebylo fantasy. Dovede si někdo z vás představit, že by nikdy ve své představivosti nezaslechl válečný pokřik trpaslíků, nenavštívil hobití pelouch či snad nepolíbil rozkošná špičatá ouška krásné půlelfky (na pořadí nezáleží)? Fantastické rasy jsou stejně jako magie kořením žánru fantasy, jakož i na něm založeném role-playingu.

Tradice velí, že každá družina čítá kromě lidí vždy nějakého toho trpaslíka, elfa či barbara (Vukogvazdská družina v době po svém vzniku dokonce čítala čtyři barbary, jimž zdatně sekundovali trpaslíci s elfy, zatímco lidé byli v menšině). Avšak nutno přiznat, že při hraní se tyto rasy liší pouze rozdílnými vlastnostmi a schopnostmi - zatímco v role-playingu mezi nimi rozdíl nevidět. Přitom rasy tak odlišné by nutně měly mít i zcela jiné obyčeje, žebříčky hodnot, způsoby uvažování, vyjadřování atd. To, že nic takového nemají a že tím trpí nejen hraní, ale česká RPG scéna obecně, je zapříčiněno několika faktory.

Tím nejdůležitějším je zřejmě to, že tvůrci DrD odbyli popis ras jedním krátkým odstavcem a ani v pozdějších verzích pravidel se o žádné doplnění nepokusili. To nemuselo být na škodu u elfů či trpaslíků, kteří jsou více než skvěle popsáni v kanonických knihách. Co si však počít s krolly či kudůky, nešťastnými to národy, které jejich tvůrci charakterizovali několika obecnými větami a vypustili takto polonahé do světa? To pochopitelně k zodpovědnému a hlavně kvalitnímu hraní těchto ras vést nemohlo.

Dalším, neméně důležitým faktorem je, že hráči se povětšinou nechtějí "zatěžovat" nějakou empatií a nastavovat své mozkové vlny na hladinu elfí či – Sétval netrestej! – kudůčí duše. A mají na to právo, protože hrát cizí rasu s úplně jiným vnímáním světa tak jak jej známe my, je víc než obtížné. Ne však nemožné... Pro koho je tedy určen tento oddíl? Pro ty, kteří si chtějí vyzkoušet, jaké to je hrát skutečně odlišnou rasu, pro ty, kteří v Dračím doupěti nehledají jen nové kouzelné zbraně, lektvary a postupy na vyšší úroveň (takoví se ostatně k tomuto místu nikdy neprolouskají), zkrátka pro ty, kterým jde o hraní na trošku jiné (my nikdy neříkáme "vyšší") úrovni.

Na následujících řádcích naleznete jakousi osnovu, podle níž v naší družině vytváříme popisy ras. Tento "návod" je svým způsobem univerzální, kdežto jednotlivé popisy ras, které zde hodláme uveřejňovat, jsou uzpůsobeny světu Vukogvazdské družiny, jeho zákonitostem, historii, ale i konkrétním zkušenostem, které s těmito rasami jako hráči máme. Jsou tu vystaveny pro inspiraci, ale rozhodně se neurazíme, pokud je začnou používat i jiní.

Zatím zde naleznete jen jeden popis rasy z kuchyňky Vukogvazdské družinky, ale vše má svůj čas a vy o nic nepřijdete. Hotovi jsou BARBAŘI, před dokončením stojí HOBITI a po nich budou následovat opomíjení KROLLOVÉ a KUDŮCI... Má-li kdokoliv z čtenářů našich stránek zájem spolupracovat s námi na tvorbě popisů ras, nechť neváhá a dá nám vědět!

KONCEPT PRO TVORBU POPISU RAS

VZHLED
fyziognomie, typické fyzické atributy, stavba těla, barva očí, vlasů, vousů, zvláštnosti: úprava vousů a vlasů, tradiční podoba a úprava vzhledu…
(pozn.: v celém popisu nutno pamatovat i na ženské představitelky rasy!)

ODÍVÁNÍ
oblíbené barvy (a jejich význam), střih šatů, boty, módní doplňky…

CHARAKTERISTIKA
charakterová osobitost, často se opakující rys, případně převládající typ, extroverze vs. introverze, citlivost, empatie (vcítění), hloubka či povrchnost citového a myšlenkového života, altruismus vs. individualismus, životní naladění…

BIOTOP
rozšíření rasy, lokalizace významných či specifických komunit (kde žijí), architektura (jaké typy obydlí staví).

OBŽIVA A PROFESE
způsoby obživy, zemědělství (jaká zvířata chovají, jak obdělávají půdu), obživa (gastronomie, specifická jídla, potraviny - typické produkty), životní materiální úroveň, technická úroveň.

VÁLEČNICTVÍ
úroveň válečnictví, používané zbraně, ritualizace boje, význam pro společenství

SPOLEČENSTVÍ
velikost základních komunit, společenská struktura, propustnost systému, význačné role v komunitě, vztah k autoritám, vztahy mezi jedinci, schopnost spolupráce, způsob jednání s ostatními, obecné vztahy v komunitě, ke stejné rase mimo komunitu (např. na cestách), gender aspekty, portrét typické černé ovce.

HODNOTY A ETIKA
životní hodnoty a jejich pořadí, společensky oceňované charakterové vlastnosti, estetické hodnoty, životní styl, etické hodnoty, základní životní potřeby.

VÝCHOVA A VÝUKA
způsoby výchovy, předávání zkušenosti, učení se (intuitivní, systematické),systém vzdělávání, gramotnost...

POSTOJE
k jiným rasám, k druhému pohlaví, vztah k práci, k penězům, vztah k odlišnému a nekonformnímu (míra tolerance), lpění na tradicích, vztah k společenským třídám, k přírodě a všemu živému, k nebezpečí, k smrti, k dětem a starým jedincům, k nemocným…

ŽIVOTOSPRÁVA
osobní hygiena, péče o tělo, alkohol a kouření, promiskuita...

KULTURA A UMĚNÍ
kulturní projevy, hudební nástroje, tanec, výtvarné projevy (malířství, šperkařství, sochařství…), smysl pro humor

VĚDA
vědomosti, rozvoj věd, nejrozvinutější obory, znalosti, významné vynálezy (přínos rasy světové kultuře), významné osobnosti, vztah k lučbě a magii, medicíně…

RITUÁLY A OBYČEJE
narození, dospívání, svatby, úmrtí, způsoby pohřbívání, cyklické slavnosti a zvyky, oblíbené kratochvíle

NÁBOŽENSTVÍ
božstva, způsoby uctívání, rituály, soubory náboženských předpisů, co je před narozením a po smrti (postoje k reinkarnaci, životu po smrti), umístění záhrobí…

LEGENDÁRNÍ POSTAVY
proslulí panovníci, vládcové, válečníci, kouzelníci, vědci, umělci (viz výše i níže).

JAZYKY
způsob předávání tradice, jazyková norma vs. dialekty, písma.

nahoru
© 1997–2011 Vukogvazdská družina. Veškerý obsah těchto stránek je chráněn mocnými zaklínadly a zlými duchy.