družina
swět
království
letopisy
summa
nestvůrci
dodatky

Milí drakobijci, na této stránce naleznete seznam knih, námi a vámi doporučené literatury, které mohou být při tvorbě světa, přípravě dobrodružství či samotné hře víc než užitečné. Jsou to knihy, které odpovídají přesně na ty otázky, které vás při hraní či tvorbě dobrodružství můžou napadnout. Třeba – jak nakreslit věrohodný plánek hradu? Jak vypadalo vesnické stavení? Jaké existovaly druhy magie? Čeho se dřív lidé nejvíc báli? Které rostliny či zvířata mohou dobrodruzi potkat v horách? Proč má skoro každá družina svoji černou ovci? Kde roste mandragora? A tak dále...

Půjde nám zde spíš o knihy, které nám mohou být vodítkem při našem tvůrčím zápalu, než o knihy sloužící jako čistý zdroj zápletkové a jiné inspirace. Tematický okruh není prakticky omezen. Historie, architektura, filozofie, jazykověda, heraldika, numismatika, magie, okultismus, religionistika, hermetika, psychologie, sociologie, politologie, sfragistika, diplomatika, archeologie, vexilologie, patologie, genealogie, zoologie, botanika, právo, mytologie, kunsthistorie, medicína, zoologie, botanika, ekonomie – máme pokračovat?

Byli bychom rádi, kdyby se z téhle stránky stalo jakési fórum pro všechny, kterým ke štěstí nestačí dvacet skřetů, modrý huňáč a křižovatka typu T, zkátka aby to nebylo pouze čtenářským deníkem Vukogvazdské družiny. Rádi se od vás dozvíme o knihách, se kterými jste se radili při tvorbě vašeho světa, o těch, kde nacházíte odpovědi na vaše laické i odborné otázky. Pište nám zkrátka o knihách, které mohou pomoci hrát ostatním (ale i nám) o něco kvalitněji...

U každé knihy je kromě základních údajů (autor, název, nakladatelství, místo a rok vydání, počet stran a příp. cena) a krátkého popisku také uvedeno jméno autora minirecenze, případně jeho světosíťový kontakt. Své dopisy a příspěvky můžete posílat na adresu druzina@vukogvazd.cz.

ATMOSFÉRA, MAGIE, HERMETIKA

Váňa, Zdeněk
Svět slovanských bohů a démonů
Panorama. 1990. Stran 280

Nehodláme zastírat, že Svět slovanských bohů a démonů je kniha, která doslova a do písmene stála u zrodu Vukogvazdské družiny, potažmo jejího světa, jehož charakter, mytologie a (což je nejzřetelnější) toponomastika byly touto knihou od svých počátků silně ovlivněny. Tato kniha svým tématem vyplňuje citelnou mezeru v naší literatuře. Kombinuje v sobě poznatky různých vědních oborů - historie, archeologie, jazykovědy, etnografie a srovnávací mytologie - a zabývá se otázkou "Je možno rekonstruovat starou ideologii, o níž se zachovala jen nepřímá a často zkreslená svědectví, zaniklý vnitřní život, jehož poetická krása, intimní vztah k přírodě i morální síla inspirovaly romantické umělce 19. století a udržely se v lidové kultuře i povědomí národa?" Kniha je členěna do přehledných kapitol, z nichž některé přímo vybízejí k využití pro Dračí doupě. Inspiraci nabízí poměrně podrobný "bestiář" členěný podle typu "nestvůr" - duchové elementálů, vegetační démoni, duchové času, démoni osudu, ochránci domovů... Za přečtení rozhodně stojí kapitoly Představy o duši, Kult stromů, rostlin a zvířat, Obřady, oběti a slavnosti, Kněží, čarodějové a vědmy či Kouzla, čáry a věštby, zásobu neotřelých fantasy jmen zas nabízí bohatý rejstřík. A na Rinvita prosím nešahat... :)

ŽIVOT VE STŘEDOVĚKU

Le Goff, Jacques (editor)
Středověký člověk a jeho svět
Vyšehrad. 2003. Stran 320. Cena 368,- Kč

Šikovná kniha přibližující středověký svět a především středověkého člověka. Kromě úvodu (obsahuje mimo jiné obecně platné utkvělé představy středověkého člověka - např. neřesti, záhrobí, zázrak a ordál, mentalita symbolu, autority) se kniha dělí na deset tematických celků. Nejzajímavější jsou kapitoly Člověk na okraji společnosti (dobrodruzi jakožto živly potulné, nejistého původu a podezřelé činnosti mezi ně patří), Měšťan a život ve městě (zvlášť zajímavý je pojem cti a s ní souvisejícího násilí) a Středověký kupec 11 - 15 století (zápisy typu "dóže Foscatini mi dluží za smrt strýce" v účetních knihách - krutá realita). Méně zajímavé asi budou kapitoly Válečník a rytíř, Intelektuál, Umělec a Rolník a zemědělství. A kapitoly Mniši, Ženy a rodina a Světec asi moc upotřebitelné nebudou. Velkou výhodou je čtivý styl psaní a rejstřík doporučené literatury na konci každé kapitoly - zvlášť jsou odděleny knihy v češtině. Perličkou může být, že tato kniha je součástí doporučené literatury k přijímačkám na Fakultu humanitních studií Univerzity Karlovy.
Petr Sečkař

Breuers, Dieter
Na hradech, v klášterech, v podhradí. Středověk, jak ho neznáte
Brána, Knižní klub. 1999. Stran 440 + 32 barevné přílohy. Kč 297,-
(v adernašských zlatých se to neodvážím odhadnout)

Kniha, která na první pohled vypadá jako jedna z těch mnoha suchopárných publikací o politických dějinách středověku, ale na pohled druhý, který míří do obsahu, bude jistě každý drakobijec, PJ nebo alespoň chlípník velmi mile překvapen. Autor se zabývá všemi oblastmi života středověkých lidí a popisuje jejich vývoj od dob Merovejců po 15. století. A nejen to! Nenásilně vás poučí o politických událostech a datech, srovná stejné případy u panovníků, kléru i poddaných, prosviští s vámi vojenství, stavitelství, umění, zemědělství, řemesla, jména, sex, manželství, děti, víru, právo, vzdělání, cestování a mnoho jiného. A co je největší klad pana Breuerse? Jeho sloh a metoda je věru zábavná a čtivá, takže pochybuji, že budou kapitoly u kterých se budete nudit. Pravda, někdy jsem měl až pocit, že to autor přehání (hlavně v oblasti sexu, ale jsem si jist, že vy mladí a činorodí dobrodruzi to jistě překousnete J). Dokonce i náš ctihodný pan docent skrz středověk musel uznati, že autor "to má dobře naštudovaný", takže berte a čtěte!!! Je to zdravý!

STAVBY A STAVITELSTVÍ

Durdík, Tomáš
České hrady
Albatros (edice OKO). 1984. Stran 400, cena 22 Kč

Stručný průvodce po dějinách hradů v Čechách, zpracovávající období zhruba od roku 1100 do zhruba roku 1550. Jednoduchý a stravitelný text doplňují plánky hradů a jiné ilustrace včetně mapek krajů s vyznačenými polohami hradů. Mimo vývoj hradní architektury se částečně zabývá i životem na hradech nebo třeba stavebním plánem hradů (nejprve opevnění, pak - souběžně stavěný - obytný palác - a hrad byl funkční). Samozřejmostí je malý výkladový slovníček na konci knihy.
Petr Sečkař

JMÉNA, JAZYKY A PÍSMA

Kéki, Béla
5000 let písma
Mladá Fronta. 1984. Stran 152

Jak se již na našich stránkách píše jinde, jistě nejsme ani první, ani poslední, kdo se při hraní Dračího doupěte nechal fascinovat krásou různých písem, a rozhodli se ji využít při dobrodružstvích jako plnohodnotný doplněk či kulisu hry. Kniha maďarského autora Bély Kékiho nám v naší tvorbě byla více než výtečným pomocníkem. Podává totiž nejen základní informace o vzniku a vývoji písma a o nejvýznamnějších či nejzajímavějších písemných systémech z celého světa, ale je rovněž doprovázena bohatým ilustračním materiálem obsahujícím spoustu ukázek. Kromě mnoha jiných zde nalezneme písmo fénické, germánský futhark, incké kipu i třeba runové písmo starých Maďarů. Dozvíme se, jaký je rozdíl mezi písmem obrázkovým (piktogramy) a písmem pojmovým (ideogramy) a nahlédneme i do způsobů vzniku a luštění nejrůznějších šifer a kódů. Kniha 5000 let písma nezastírá, že je knihou populárně-naučnou, a proto zájemce o hlubší poznání v oblasti písem odkazuje na bohatou bibliografii, která je uvedena jak na konci knihy, tak i v závěrech jednotlivých kapitol.

FAUNA A FLÓRA aneb CO V BESTIÁŘÍCH NENAJDETE

Jirásek, Václav; Procházka, František
Rostliny známé neznámé
Albatros (edice OKO). 1985. Stran 304. Cena 30 Kč

Jedná se o knížku, která sice není nezbytná, ale rozhodně pomůže. Krom vcelku nezáživného úvodu obsahuje 110 stručně, ale dobře napsaných hesel představujících stejný počet zajímavých (rozuměj jedlých, použitelných k výrobě tkanin, barev, léků, umělých hmot ...) rostlin. Další výhodou je, že každému heslu je věnována barevná příloha s vyobrazením buď celé rostliny, nebo její nejzajímavější (jedlé...) části. To doplňuje slovníček vysvětlující význam cizích pojmů. A nakonec výběr z hesel: agar, čínský papír, dalmatský prášek (blešky máte? - no teď už jen mrtvé), hašiš, hena, mana, santalové dřevo...
Petr Sečkař

kolektiv autorů
Svět zvířat I - XII
Albatros. 1997-2001.

Vynikající encyklopedie nejrůznějších zvířátek a dalších breberek. Šíře záběru knih je patrná i z tohoto výčtu: savci 3 knihy, ptáci 3 knihy, ryby 2 knihy, obojživelníci + plazi 1 kniha, domácí zvířata 1 kniha, hmyz 1 kniha, ostatní bezobratlí 1 kniha. Kresba na obálce knihy koresponduje s obsahem (je-li na knize nakreslena opice, klokan a ježek, je kniha o vačnatcích, hmyzožravcích a primátech), na předsádce (vnitřní strana knižních desek) pak je stručně vypsán zoologický systém se zvýrazněnými skupinami, o kterých je kniha. Popis se řídí zoologickým uspořádáním a autoři nevynechali popis jediné čeledi (vyjma bezobratlých a ryb - je jich zkrátka moc), včetně těch skoro neznámých a nepříliš atraktivních (damani, letuchy, hrabáči, luskouni, vydříci, zlatokrti…). Pravda, není zde popsána každá myš nebo micka (například kaloňů je zpracováno jen 7 ze 170), ale popis je zpravidla doplněn barevnou ilustrací vysoké kvality (uspořádány do celostránkových tabulí - v každé knize jich je 48-65), a především - u každého druhu je napsáno kde žije (zeměpis i ekologie). Údaje dále doplňuje velikost (vždy), váha, výška, rozpětí křídel (u ptáků), počet mláďat (mimo bezobratlých a ryb), hospodářské využití (ryby)… Osobně doporučuji kombinovat s jinými obdobnými encyklopediemi, mohou se v nich nalézt jiné, zde nepopsané druhy nebo neuvedené údaje.
Petr Sečkař

MISCELLANEA

Křížek, Leonid
Encyklopedie zbraní a zbroje
Libri, Praha 1997. Stran 330. Kč 250,-

Víte, z jakých částí se skládá středověká rytířská zbroj? Co vám říkají pojmy jako kapalec, burklíř, kotrkál, pěstnice, šišák nebo tylec?
Tato kniha je, jak už ostatně samotný název napovídá, plná zbraní a zbroje. Bohužel nejde o souvislý text, ale o jednotlivá hesla seřazená podle abecedy. Nicméně pro člověka, zvyklému pohybovat se v knize přes několik desítek stran dopředu a zase zpět, nebo pro toho, komu nevadí čtení encyklopedie podle hesel, je tato publikace studnicí vědomostí o nejrůznějších druzích zbraní a zbrojí vyráběných po celém světě. Autor zahrnuje časově velmi široké období, od počátků výroby zbraní až do roku 1914, ale i tak není ani jedno heslo v knize zanedbáno z důvodu nedostatku místa, spíše naopak se autor snaží odbourat nepotřebnou omáčku a nahradit jí přehršlí faktů, které se na vás valí s každé stránky. A to autor nezapomíná na takové detaily, jako je například popis očarování, která se vytepávala do čepelí středověkých mečů.
Kromě toho je kniha protkána pavučinou odkazů, takže není problém vyjít ze všeobecného hasla jako je např. zbroj nebo helma, a dostat se například k termínům jako šorc nebo klenot.
Jako nemalý klad přiznávám autorovi fakt, že se snaží používat českých ekvivalentů pro dnes zdomácnělé cizojazyčné názvy, za všechny angl. buckler, česky buklíř. Neopomíná ani staročeské názvy, například helm nebo leb.
A samozřejmě nemohu opomenout ani výborné černobílé ilustrace a náčrty pana Čecha, které doprovází celou knihu v nevídaném množství - skoro jedna ku jedné a navíc v příloze můžeme nalézt osm stran, na kterých jsou v barevném provedení zbraně a zbroje typické pro různá časová období, antikou počínaje, 17. stoletím konče.
Přestože tato kniha není natolik čtivá, abyste ji přečetli za jeden nebo dva večery (konec konců, je to přeci encyklopedie), je nabitá informacemi, které mohou zvýšit realističnost hry, nebo alespoň rozšířit obzory všem, co se o časy dávno minulé alespoň trochu zajímají.

Buben, Milan
Heraldika
Albatros (edice OKO). 1986. Stran 320. Cena 20 Kčs

Stručný průvodce heraldikou a s ní souvisejícími věcmi. Mimo základů heraldiky (co tvoří erb, jak popsat erb, pravidla pro tvorbu erbů) se autor zabývá i šlechtictvím (postavení žen, inkolát, jak nabýt/ztratit titul…), znaky institucí a heraldikou občanskou (šlechtickou), církevní, městskou, cechovní, zemskou a státní. K tomu nezbytný slovníček pojmů, barevná příloha, krátký výlet po historii heraldiky, přehled heraldiků a heraldické literatury v Československu - a seznam šlechtických titulů (asi z konce 19 století, pouze pro Rakousko-Uhersko) od nejnižšího po nejvyšší. Jen tak na okraj, víte že baron patřil mezi vyšší šlechtu?
Petr Sečkař
nahoru
© 1997–2011 Vukogvazdská družina. Veškerý obsah těchto stránek je chráněn mocnými zaklínadly a zlými duchy.