družina
swět
království
letopisy
summa
nestvůrci
dodatky

Mnoho návštěvníků naší písmácké dílny se zajímá o jednu a tu samou věc a četné dotazy se tak opakují. Aby mniši ve vukogradském skriptoriu nebyli při práci příliš často vyrušováni, sepsal čaroděj Havran pár nejčastějších dotazů a odpovědí a přibil je na dveře dílny. Zvenčí, pochopitelně...

Kdy asi tak vyjdou další Letopisy?

Tak to je zajímavý dotaz, ale naprosto zbytečný. Pevné termíny stanovovat umíme, ale nechceme, protože je málokdy splníme. Hlavně vzhledem k tomu, že tvorba kvalitních Letopisů je při sníženém počtů zaangažovaných družiníků časově nesmírně náročná (psaní, korektury, úpravy, redakční práce...). Skromným plánem od roku 2005 bylo uveřejnit každý rok alespoň jedny Letopisy. Letopisy č. 11 jsou právě ve fázi příprav.

V jakém programu jste tvořili erby zemí/mapu světa?

Grafika vzniká především za použití programů Adobe Photoshop a Adobe Illustrator. Erby jsou kresleny ve vektorovém editoru a pak upravovány vlastními filtry ve Photoshopu. Mapa byla nakreslena ručně a po naskenování rovněž upravována v obou programech.

Kde lze sehnat písma použitá na stránkách Vukogvazdu?

Všechna písma použitá na stránkách jsou volně ke stažení na internetu, uvádět odkazy vzhledem k jejich častým přesunům nemá smysl, navíc žijeme v éře Googlu.

nahoru
© 1997–2011 Vukogvazdská družina. Veškerý obsah těchto stránek je chráněn mocnými zaklínadly a zlými duchy.