družina
swět
království
letopisy
summa
nestvůrci
dodatky

jen pro vyvolené

Léta dlouhá trvalo, než bylo na hradě Vukogradě vybudováno skriptorium. Několik mnichů z ostrožského kláštera Křišťálového pramene pergameny rozřezává, brky láme a hlinku roztlouká, aby Vukogvazdští mohli glejty vydávat a své slavné skutky zapisovat. Připoj se na chvíli i ty k jejich úsilí a zanechej svůj psaný vzkaz v Knize hostů...

Pějte chválu či plivejte žluč, leč dříve než se na něco zeptáte, přečtěte si odpovědi na často kladené zvídavé dotazy.

1 2 3 4 5 6 7 >>
514. @ 2020-09-07
Eld ~ ondramarek30(at)gmail.c
Stran? Vm d?kuji za to vechno, co jste napsali. Moc si toho vm a doufm, e uvte vzpomnek na sezen.
513. @ 2020-08-27
Fakt nevm, jak se pojmenovat ~
P?jde mi docela fascinujc jak m? skupina dra?ho doup?te, kter vznikla dva roky p?ed mm narozenm p?ivedla k tomu, abych taky za?al hrt. Sice dnes u hraju jen dnd, ale nikdy nezapomenu, e to p?ed deseti lety vechno za?alo tady. Dky. (Jo a moje p?telkyn? m? furt otravuju s tm, kdy u budou dal letopisy, tak pokud by si tohle nhodou n?kdo p?e?etl, tak vs snan? prosm , dejte n?co na fb, u m? nebav vysv?tlovat ji, e to fakt nevm. :D)
512. @ 2019-02-06
Celoush ~ celoush(at)seznam.cz
Jednou za ?as se prost? slu p?ijt na msta, kde d?ve ?lov?k rd pobval a p?ipomenout si chvle, kter ji dvno odnesl proud ?asu. Avak s vlastnm potomstvem si ?lov?k tak n?jak ?k, zda u nenastal ?as podvat se do zape?et?nch truhel a ... krabic, zda v nich stle le dlouho nespat?en poklady, ve kterch by mohli najt pot?en jin, mlad, nad?jn.
511. @ 2017-03-20
Rinvit ~
Jozef Zkop?an: Dky za chvlu, jsme rdi, e t? ty nae taka?ice pobavily. Peme dl, ?tvrt dl chystme (pokud zdrav dovol) na leton ?jen...
510. @ 2017-03-20
Rinvit ~
Gjeller: Tyto strnky jsou el boh?m zanedbvan ji drahn lta, p?esto mylnku na jejich zveleben nadle nosme v srdcch. Ano, knihy maj p?ednost, ale koncem roku (2017) chystme pr novinek i sem. Vak u je na?ase!
509. @ 2017-03-15
Gjeller ~
Doufm, e mi ct?n druinci odpust mou vete?nost, cht?l bych se ovem zeptat, zda jest vechna jejich ple sm??ovna toliko na knin srii, nebo zda se do?kaj p?e a dopln?n i tyto strnky (hran ras). D?kuji p?edem za odpov??.
508. @ 2017-01-27
Jozef Zkop?an ~ zakopcan(at)email.cz
Koupil jsem vechny t?i vae knky a tak dob?e, jako nad vaimi knihami, jsem se jet? nepobavil. Pite, pite, pite! Kdy vychz ?tvrt dl, prosm?
507. @ 2016-08-02
Rinvit ~
Gjeller: Knin dobrodrustv se mus zkonit? liit, protoe jedna v?c je p?b?h vznikl z hry, p?i kter rozhoduje nhoda a aktivita (?i pasivita) hr??, a druh promylen p?b?h s dramatickm obloukem, ve kter se postavy clen? vyvjej. N?kolik p?znivc? p?vodnch dra?ckch Letopis? tuhle v?c neskouslo, nicmn? prv? proto maj p?epracovan p?b?hy takov sp?ch u lid, kte? dnou hru na hrdiny nikdy nehrli. Hra pro ns byla rmec, inspirace, ale literrn proveden je v?c pln? jin. Rovn? k v?ci: jmna m?e ut, jak chce, patent na n? nemme. N?co jsme p?ebrali z historie, n?co upravovali, n?co vymleli sami. Odvozovn jmen od r?znch slovanskch, baltskch ?i germnskch ko?en? jsme tu u n?kolikrt demonstrovali, naposledy t?eba na jmn? Sivokan (Sivo-okan = ten, kter m siv o?i) nebo Srebrakan (Srebro-okan po asimilaci a hlskoslovn zm?n? samohlsek = ten, kter m st?brn o?i). Tebou zmn?n Lutyj je t?eba p?evzat z vchodoslovanskch jazyk? a znamen "lt, krut". A tak dle :)
506. @ 2016-08-02
Gjeller ~
Dobr den, dobrodruzi, jsem fanouek kninch letopis? a udivilo m?, jak se li od dobrodrustv zde popsanch. K v?ci: n?kolik strnek dozadu ptete, e spousta nzv? a jmen vznikla promylenm odvozovnm. Mohli byste nzorn? ukzat jeden ?i vce postup? takovho odvozovn? Zrove? bych vs cht?l podato svolen k uit n?kolika jmen. Tedy jmen osob, jako nap?klad Lutyj ?i Goedech, nikoli mstnch nzv?.
505. @ 2016-03-03
MrMirrory ~
?akujem, len tam nevidm tie o?i. :-)
1 2 3 4 5 6 7 >>
nahoru
© 1997–2011 Vukogvazdská družina. Veškerý obsah těchto stránek je chráněn mocnými zaklínadly a zlými duchy.