družina
swět
království
letopisy
summa
nestvůrci
dodatky

ZEMĚ ČERNÉHO KRÁLE

Vukogvazd Slyším konce dunění, ty velké temné bubny.
Obklopen mrtvými očekávám také příchod smrti.
Aby tyto zápisy nezanikly spolu se mnou,
zanechávám zde tento pergamen, a kdyby snad přece
někdo z lidského pokolení tomuto strašlivému navštívení unikl,
může pokračovat v díle, jež jsem započal.

Kronika města Gipu, strana 115 (další strany jsou psány jinou rukou)

MÍSTOPIS

Rozkládá se na východ od Elfího hraničního hvozdu. Mezi její známější části patří Velká magická pustina a Skalnaté hory. Dále se rozprostírají neznámé části a nikdo neví, kam celá říše vlastně sahá. Přímí sousedé jsou tedy Spojená knížectví a Krain.

Magická pustina odděluje Elfí hvozd a Skalnaté hory. Tato poušť, kde i v zimě paří slunce a teploty se tam pohybují vysoko nad bodem mrazu, je výsledkem jedné velké magické bitvy mocných čarodějů a draků. Pěšky trvá její přejití pět dní rychlé chůze a není kde si nabrat vodu, ani kde se usadit do stínu. Pro armádu je tato pustina téměř nepřekročitelná, proto se Černý král se svými výpady orientuje spíše na severozápad do Krainu, nebo na jih do Asteru.

Skalnaté hory patří mezi první obývanou část země, ale poddaní Černého krále obývají spíše jen jejich východní okraj, neboť v horách se pohybuje spousta příšer, nestvůr a samostatných skřetích tlup a národů, které se ještě nepřipojily k armádám a žijí nezávisle. Z toho důvodu je celá oblast dost nebezpečná, i když se dá projít bez jediného setkání s živou bytostí. V horách se také nalézá mnoho jeskyň a pokladů, z nichž se o mnohých ani neví. Mezi nejznámější objevené patří Síň králů, dávné pohřebiště vládců obsahující nespočetné jmění a magické artefakty, které si králové vzali sebou do hrobu. Síň králů hlídá moudrý drak Faughnár, který všelijak pomáhá Poljaně a jiným západním zemím bojovat proti Černému králi. Faughnár je také členem Elfí rady. Dalším významným místem byla i Netopýří jeskyně, v níž byl ukryt oltář Noci, zničen Vukogvazdskou družinou v roce 501. Mezi dalšími lze uvést Černý průsmyk, opuštěné sídlo trpaslíků, nyní obývané skřety, a Soutěsku umrlců, bývalé pohřebiště, nyní bez jediného těla.

OBYVATELSTVO

Obyvatelstvo země Černého krále je velice smíchané. Společně se tam vyskytují lidé, barbaři, krollové, trpaslíci, hobiti, kudůci, skřeti a jiná havěť. Elfové se najdou jenom na výjimečných místech a jsou to ti prohnilí, jejichž srdce propadlo temnotě.

Zemědělství se ani moc neprovozuje, protože většina barbarů, skřetů, krollů a trpaslíků odmítá tuto činnost vykonávat, a tak většina potravin pochází buď z lovu, nebo z loupeživých přepadení sousedních zemí, kterých je stále dost a dost.

Veškerá síla Černého krále se upírá na západ ve snaze dobýt co největší území, což se mu zatím nedaří. Mnozí členové Elfí rady, zabývající se právě obranou před Černým králem, se domnívá, že Černý král není ohrožen z východu.

ČERNÝ KRÁL

Černý král je legendární postavou. Prý žije už tisíce let, ale nikdo ho zatím ještě neviděl. Má však ale své věrné, které pověřuje důležitými úkoly. V současné době je nejznámější Ten v černé kápi, mocný theurg, který se chopil myšlenky dobýt Poljanu ze západu a zevnitř, takže pracuje na systému teleportů. Navíc záhadným způsobem unikl smrti, když byl přemožen Vukogvazdskou družinou během dobrodružství v Elienu.

Nyní Černý král po několika neúspěších hodlá sehnat všechny své síly a konečně po dlouhých desetiletích nečinnosti opět zaútočit s obrovskou armádou.

nahoru
© 1997–2011 Vukogvazdská družina. Veškerý obsah těchto stránek je chráněn mocnými zaklínadly a zlými duchy.