družina
swět
království
letopisy
summa
nestvůrci
dodatky

MORůNIE

úřední název: Morůnijské království
panovník: Avatar II.
hlavní město: Torwin
správní rozdělení: 7 dolů
další města: Balkazar, Zaratan, Dakaran, Mezimostí
počet obyvatel:
vojsko:
komodity: železo, zlato, stříbro, černé zlato
měna: bez vlastní ražby

Z OTTOVÝCH LEBKOPISŮ NAUČNÝCH

Sic menší jsme vzrůstem v nás síla je skrytá,
hoj, tak poznáš trpaslíka!
Pevní jak skála, lítí jsme v boji,
sekerou ostrou vládnem skvěle,
Vojsko každé vždy se nás bojí,
my postavíme se všem směle!

Žgutl Balkazarský, jediný bard morůnijský

Morůnie je království dvou národů - trpaslíků a kudůků. Trpaslíků je o tři čtvrtiny více než kudůků a žijí převážně v horách. Naproti tomu kudůci žijí v lesnatých krajích okolo řeky na severozápadě země. Království spravuje trpasličí král Avatar II. Podléhá však Radě, kterou tvoří zástupci osmi morůnijských měst. Trpasličí sídla jsou zakutána do horských masivů a tvoří rozsáhlá skalní města. Trpaslíci je nazývají Doly. Proto se zástupci v Radě honosí přízviskem Dolopáni. Dolů a tedy i Dolopánů z řad trpaslíků je v Radě celkem sedm. Osmý zástupce je volen z jediného kudůčího města, jež vypadá stejně jako jiná. Přesto je tento jediný kudůk v Radě nazýván Dolopánem. Král Avatar sídlí v hlavním Dolu Torwinu, který leží v Středohoří v samém srdci Morůnie. Ze Středohoří vybíhají na sever Starohory, na jihovýchod Novohory a na jihozápad Mladohory. Celé uzemí, které obývají trpaslíci, je tedy ohraničeno horami, které jim poskytují potřebné útočiště. V těchto horách najdeme Doly Balkazar, Zaratan, Dakaran a jiné. Kudůčí menšina se soustřeďuje okolo jediného města Mezimostí, které leží uprostřed rozsáhlých hvozdů ohraničených řekou, která pramení ve Starohorách.

Na severu Morůnie se nacházejí Dračí hory. Odtud jsou na trpaslíky neustále podnikány výpady skřetích armád. Legendy praví, že tito skřeti jsou služebníci zlých draků, kteří sídlí v Dračích horách.

Trpaslíci jsou proslulí těžbou rozličných nerostů, hlavně železné rudy, zlata a stříbra. Zbraně, vyrobené podle jejich prastarých receptů, se vyznačují velikou precizností a kvalitou.

Město kudůků, Mezimostí, je centrem alchymie. Kudůci čerpají ze země černé zlato, se kterým obchodují na velké vzdálenosti. Karavany kupců z Adernachu, Kortrijku, Drangenu ba i Safteje jsou pravidelnými odběrateli této vzácné ingredience. Málokdo z alchymistů, kteří pak tuto substanci používají k lučbě, však tuší, že pochází právě z těchto končin.

Zavítá-li obchodní karavana do Morůnie, musí projet Hadí soutěskou. Je to jediný pohodlný přístup z východu. Další je až na západě. Jinak jsou kol dokola jen hory. Legendy praví, že Hadí soutěska byla vytvořena obrovským hadem, který se tudy v dávných dobách proplazil.

nahoru
© 1997–2011 Vukogvazdská družina. Veškerý obsah těchto stránek je chráněn mocnými zaklínadly a zlými duchy.