družina
swět
království
letopisy
summa
nestvůrci
dodatky

Krčma U Sekavé báby se nachází ve vukogradském podhradí a je místem, kde družiníci tráví většinu volného času (někteří dokonce veškerý). Zde pijou, jedí a vyprávějí či vzpomínají na příběhy, které kdysi prožili.

Pravda, ne všechny citáty níže uvedené pochopí ti, co se dobrodružství či tažení přímo neúčastnili, avšak my zde shromažďujeme všechny perly družinové lidové slovesnosti, ke kterým máme vztah a které nás ještě dnes rozesmějí.

2. DOBRODRUŽSTVÍ V TORANU A ZÁHADA STARÉHO DOLU

"Vy máte ale pěknou dceru!" (taktní Jokedit selce, které nekromant unesl dcerušku - Choke of the Year 496)

"Pojď se mnou ven. Meoda tě ošetří." (Rinvit Dynsalovi v důlní chodbě - o chvíli později již ležel Dynsal na zemi zabit střelou z kudůččiny kuše)

3. ŠTVANICE

poručík Gertold v mladečském hostinci: "Všichni kouzelníci jsou teplouši."
Nargaladin dotčeně: "Já jsem kouzelník!"
poručík Gertold: "Teplouš!!!"
Nargaladin uraženě odchází
Lopin nechápe: "Kam šel ten teplouš?"

"Víš, kdo já jsem? Jsem tvůj Osud!"(Jokedit pouští hrůzu na Celinše)

4. MLATOHOROVA CESTA

"Ňákej vesničan - ňákej divnej kukuč. Ještě před chvíli tam byl a kouřilo se mu z komínka..." (Boron o slovutném věštci Halderazinovi a jeho maringotce)

PJ o zjevivší se CP: "Říká, že se jmenuje Mlatohor."
Dargos: "Jakže se jmenuje? Umlaťho?"
PJ nervně: "Ne! Mlatohor!!"
Dargos se baví: "Cože? Matterhorn?"
PJ se nebaví: "NNN!!!"

"No tak použijeme Madokovy velice ošklivé ruce..."(Boron o možnosti uzmutí jednoho ze čtyř kouzelných předmětů)

5. ZÁHADA ZTRACENÉHO NÁHRDELNÍKU

Hostinský v Elienu: "Dobrý den, pánové, co to bude?"
Kroll Daron: "Co by bylo."

"Hlavní nestvůráky už nenecháváme na výslechy." (Jokedit rezolutně poté, co s Rinvitem zabil šéfa zlodějské gildy Gilmora, jenž podle PJ měl družině sdělit důležité informace)

Lopin o vyřazeném družiníkovi: "Jak toho Breleka dostanem dolů?"
PJ napovídá: "Bezvládný Brelek se kutálí velice dobře..."

6. KNÍŽECTVÍ ORLOHORSKÉ

"Cože, to jako lezeme zvenku? Dyť musíme vypadat jako blázni..." (Lopin při průzkumu zříceniny v Orlích horách během dovádění na hradbách)

"Když já ale bez drátěnky nejsem ve svý kůži..."(Lopin poté, co mu PJ taktně naznačil, že spát v brnění není dobrý nápad)

7. VAROGOVO POŽEHNÁNÍ

"Od mé popravy první vesnice, kterou nemusím obcházet oklikou."(Meoda o čarohvozdské Podgorlici)

"A chlapi padaj. A krev teče." (Beri-beri v Čarohvozdu)

"Dejte mi všichni pokoj!!!" (nejčastější Lopinova věta v Čarohvozdu)

8. VE SLUŽBÁCH RYTÍŘE SETNÍKA

"Běžte klidně na lov, my ty peníze pohlídáme."
(Divous a Gindor z Asteru k družině – Choke of the Year 497)

"Žádnej čáp! Mě přivezl permoník v těžebním vozíku!"(Gudrun o způsobu svého příchodu na svět)

9. FAUGHNÁROVO TAJEMSTVÍ

nováček v družině Tangerd: "Já čistim svůj meč."
Rinvit zjišťuje: "A jakej je to meč?"
Tangerd: "Dlouhej. Dlouho čistim."

"Svěřte se, uleví se vám!" (stodvacetiletý elfí mladík Gindor z Asteru osmisetletému draku Faughnárovi)

11. VÝPRAVA DO MORŮNIE

"Ženy a děti první!" (Gindor z Asteru při formování družiny, když začalo jít v podzemní chodbě do tuhého)

"Jezte kůru!"
(rozloučení trpasličího druida Větvičky s družinou - Choke of the Year 498)

"Tak se mi zdá, že tady straší." (Lopin poté, co proběhl hejnem kostlivců v nekromantově pevnosti)

"To bylo nejdřív samý ňuňuňu a pupupu a teď…" (Lopin do éteru během hádky Rinvita s Geretou)

12. RAXENSKÝ VELETRH

"Nathanielku, ještě sfouknem flašku vodky, protože za chvíli tu máme lítačku - ten borec poslal pro empíky." (zlitý Lopin Arbasovi v drvetském hostinci)

"Pane pacholek, poďte sem!" (opilý Lopin v ligotinském hostinci na čeledína)

PJ: "Přichází čeledín."
zlitý Lopin: "Já ho varuju. Úderem, samozřejmě."

ožralý Lopin: "Pídžejí, hele!"
PJ: "Co je?"
Lopin: "Hovno, vole!"

Rinvit: "Nechceš třešně, Lopine?"
Lopin otráveně: "Nechci. Třešně sou pro malý děti..."

"Neřvěte, jsme v lese kurva!"
(Rinvit okřikující Lopina a Arbase při cestě Goranským pohořím)

naivní Gerriana po koupeli: "Já si vezmu svoji tuniku."
Kyr ironicky: "Já si vezmu tógu."
Lopin pohodář: "A já si zacvičim jógu."

stopující Lopin: "Na něco sem narazil.
Kyr: "A co to je?"
Lopin: "Strom."

Gerriana na chasníka při rvačce U rozbitého frňáku: "Jste v právu?"
Chasník: "Drž hubu, ty krávo!"

Gerriana v Mortisově zajetí: "Jsem Gerriana, Omandina z rodu Krath!"
Mortis: "Komu to cpeš, ty krávo?"

Lopin po zabití Mortisova kuchaře: "Ten sekáček si vezmu. Pro Meodu."
Rinvit: "Svatební dárek?"
Lopin: "Ne. Do hlavy."

13. MEODINA SVATBA

Rinvit Tangerdovi na Meodině svatbě: "Podívej, jak je ta Goneril z toho naměkko."
Tangerd: "No jo - to je kráva!"

14. VÝPRAVA DO SEVERNÍHO DRANGENU

"Asi jí málo ovoce."(Gindor o zestárlém baronu Wangardovi)

"Nebolej tě nohy?"
(Gindor na svého hada po úprku z hory Gorthod - Choke of the Year 499)

Buchtomil Čtveráček: "Před týdnem jsme najali dobrodruhy na obra lidožrouta."
Gindor: "A jak se ten obr jmenoval?"
Buchtomil Čtveráček: "No, Lidožrout..."

Sagamor v hostinci: "Cože, to platim osm stříbrňáků?!"
Gindor: "A co sis dal?"
Sagamor nešťastně: "No, chleba s máslem..."

"Snad můžu chodit po městě sám, už jsem velkej kluk..."(Arbasova námitka proti Sagamorově návrhu, aby se družina ve městě nedělila)

Rytíř Boether si nárokuje panství zmizelého barona Wangarda: "Panství bez barona je jako... jako panství bez barona!"
Rinvit: "Podle tvých slov soudím, že jsi vzdělaný muž, pane. Pohovořme si o tom uvnitř...

15. VÝPRAVA NA DUBOVARSKÉ OBRY

Sagamor: "Kolik ti je let?"
Vincent: "Dvacet sedm."
Sagamor: "Tak to mi budeš vykat, chlapče!"
Vincent: "Dobře - zemřete!"

Gereta uvažuje nad raněným Lopinem: "No a co zkusit ty bylinky od Nočary?"
Tangerd nadšeně: "No jasně! Teda Gereto, ty seš ale chytrej chlap!"

Uzdravující se Lopin: "Já už můžu klidně hlídat."
Tangerd: "Lopin je kluk jako buk!"
Šilpašástra: "No jasně, Lopine. Kdyby něco, tak nás vzbuď, my tě odnesem..."

Kvaš při boji se stínem: "Nemůžu se tam s tou sudlicí dostat!"
Lopin: "Někoho vodstrč, vždyť máš, kurva, ramena jak hovado!"

16. DOBRODRUŽSTVÍ V ARNÉLII

Tangerd před vstupem do knihovny plné krys: "Slyšel jsem, že krysa dokáže rozsápat i krolla."
Rinvit s úsměvem: "Ty netoužíš po vzdělání?"

PJ: "Je ráno..."
Šilpašástra: "...takže si připočtěte beďar."

Rinvit prohledávaje skřetí oltář: "A kde je krev mladé panny, už mám žízeň."
Wolf udiveně: "To jsem přece měl říct já!"
Rinvit: "Tak to řekni!"
Wolf: "Tádydádydádydádydá!"
Rinvit: "To je konec!"

Wolf v alchymistické laboratoři gnóbů: "Proč tady nemáte žádný eben?"
Gnób: "Já raději dávám přednost zlatu."
Wolf: "Tak to si budete rozumět s naším cvičeným trpaslíkem! Šilpa umí skvěle napodobit zvuk zlata!"

Wolf v rozmluvě s uvězněným theurgem Tigym: "Je ti jasný, že kdyby za mnou nebyly ty stráže, tak seš spálenej na uhel?"
Tigy: "Kdybych byl já ve svý laboratoři, tak jsme na uhel všichni!"

Tangerd na Ostrově Měsíčního chrámu: "Tady přece musí být voda!"
PJ škodolibě: "V chrámu bude - ale leda tak svěcená."
Wolf zděšeně: "Já i mí přátelé tuto vodu pít nesmíme, nám to zakázala maminka!"

Rinvit nad Tangerdovou mrtvolou Wolfovi: "Jak u vás pohřbíváte mrtvé?"
Wolf: "U nás mrtví slouží dál!"

Rinvit o kostlivci, Wolfově výtvoru: "Jenže se může vymknout z tvé kontroly..."
Wolf: "Ale i s tím si dovedou někteří nekromanté poradit."
Rinvit pobaveně: "Ale ty nejsi nekromant, že ne?"
Wolf: "Nekromant? Co je to nekromant?"

CP čaroděj Tortrij organizuje družinu: "Řekněme si před bojem s vodním hadem, co kdo umí. Tady hobiti Ortík a Ertík skvěle střílí z kuše, já čaruji a tady kupec Lorij, ehm..."
Wolf: "Umí skvěle prodávat látky, že?"
Rinvit znechuceně: "Velice užitečné. Mohl by tomu hadovi nějakou prodat se slevou, třeba by nás pak nenapadl."

Wolf: "Okamžitě se hyperprostoruji do nejbližšího hypermarketu!"

17. VÝPRAVA DO JEZERNÍHO POHOŘÍ

Wolf o dárošovi, který se družině pověsil na krk: "Co jsme si vykopali, to si taky pohřbíme!"

Vincentova pranostika: "Medardova kapka, čtyřicet dní vodka!"
(Choke of the Year 500)

"Rovná cesta! Konečně dám odpočinout svým plochým nohám!" (Dároš v Jezerním pohoří)

18. ŠEILOVA HVĚZDA

"Seru na to, sele sem!" (hladový kroll Daron v hospodě)

Daron: "A jak jsou ty stopy starý?"
Hynek (zamyšleně): "Hmmm, asi tak - ty spát, ty spát, ty spát."
Daron: "Cože?! Patnáct hodin?!"

"Víš kam jdou ty stopy?! Tam kam jdeme my! A to je v prdeli! (družinový stopař Hynek)

"Stopy stárnou, my taky..." (apatický Erik)

"Tak co, Damiene, jak to vidíš...?" (Daron zničenému válečníkovi, kterému den předtím zákeřný rysodlak vydloubl oko)

"Naše družina byla rozprášena. Dejte nám 10 000 zlatých!"
Šilpašástra na slyšení u dubovarského knížete - Choke of the Year 501)

19. VÝPRAVA ZA OLTÁŘEM NOCI

PJ: "Stojí tam dva kostlivci v plátových zbrojích."
Daron: "Cooo? Plátěných?!"
Erik: "Tak plátěných nebo plátových?"
Rinvit: "Bože, ať řekne plátěných!"
PJ: "Ha. Ha. Ha."

PJ: "Elfí rada tě zve na své zasedání, mistře Rinvite..."
Rinvit (pod vousy): "…za to si toho teda koupim, vole!"
PJ: "… a tento sněm se bude konat několik dní."
Rinvit (pod vousy): "…no to bude teda pařba."

20. NOVÝ ROK VE SKŘETÍ VINICI

Družina se vyptává vesničanů na místního čaroděje
Vesničan: "Ále, ten se stará jen o ty svý ptáky. Porád jen běhá po lese se sítěma a kyblíkem ptačího lepu. Jednou jsme ho při stahování dřeva našli přilepenýho na pařezu. Byl úlně hotovej, porad jen mumlal - to je nadělení, to je nadělení, a byl bílej jak křída."
Erik shovívavě: "No, to musela být povedená taškařice."
Hynek jízlivě: "Nebo spíš polízanice, mistře Eriku."

Družina zapadala sněhem v usedlosti zesnulého čaroděje. Družina vyjednává s vesničany proházení cesty. Erik si najednou vzpomene na své kouzelné schopnosti: "A vlastně, proč bych si já nechával prohazovat cestu, vy holoto!"

Vesnický kovář: "A co vojvoda? Slyšel jsem, že prej zavádí nějaký nový pořádky a lidem se to nelíbí. Mně se to taky nelíbí a to vo tom nic nevim."
Daron: "Tak se na to vyserte..."

Erik konverzuje s paní Doškovou: "A co hobit Tichošlápek a jeho sklípek?" Došková: "On se do něj hlavně nemůže dostat jak napad ten sníh!"
Erik: "To je možná jeho jediný štěstí!"

Družina se posilňuje ve vesnickém hostinci:
Vesničan Došek: "Tak rundu na mě!"
Daron: "Ne, na mě!"
Došek: "Na mě!" a vesele píchl krolla do bříška...

Erik se v hostinci nudí: "Myslím, že sličná dudačka by mé srdéčko rozehřála..."

Opilý Daron: "Hynku, Hynku, Hynečku…"
Krutě střízlivý Hynek: "Ne, už mě bolí prdel."

Opilí družiníci se vracejí z návštěvy hospody...
Nametený Erik Tesle: "Dostanu aspoň pusinku?"
Tesla líbá Erika
Erik: "A můj havran?"
Tesla se hihňá: "Ne, on má zobáček!"
Erik škemrá: "Aspoň na hlavičku!"
Tesla: "Ne, on nechce!"
Erik: "Havrane, jestli chceš pusinku, zakrákej!"
Havran poslušně: "Krá!"

Hynek na Erika po kocovině: "Mistře Eriku, jak se cítíte?"
Erik v cizí řeči: "All was peacefull until the dark raiders came and destroyed our village..."

Erik: "Měli bysme se jít podívat na hřbitov, a to honem - začíná to tam žít bujarým nočním životem."

Tesla: "A co ty ghúlové na tom hřbitově, hučeli, ne?
Erik nepříjemně: Jo? Já myslel, že jsi hučela ty, Teslo.

Kvalitní kooperativní role-playing celé družiny:
Tesla: Já do žádný hrobky nejdu!
Daron: Dyť tam sou poklady, maňáre, solby, děngy…
Tesla: To vůbec není jistý, zato je jistý, že tam jsou pasti a nestvůry.
Erik: A co kdyby tam byli čtyři sliční elfí mládenci, hehehe?
Daron: Tak to tady chceš celou zimu jen sedět, tleskat a zpívat písničky?
Tesla: Nechci tady jen sedět, tleskat a zpívat písničky!
Daron: Takže se chceš vrátit domů s holou prdelí?
Tesla: Jo, já se klidně vrátim s holou prdelí!
Arbogast: Vono je to rozdíl, krollí prdel a elfí prdel...
Tesla: Pozor - prdelka!
Arbogast: Myšpulka…

"Arbogaste, ty jsi tragéd." (Tesla)

Družina v podzemí
Daron na Erika: "Jak jsi rozsvítil?!"
Erik opět v cizí řeči: "It's a kind of magic, magic!"

Arbogast si dodává v podzemí odvahy touto bojovou písní:
"Když trpasličí sekyry dopadají
tak nepřátelé zkomírají
a trpasličí dívky se svlékají!"

zatímco Tesla pěje: "Zelené kvítí pod nohama svítí..."

"Musíme se na to koukat z té lepší stránky. Arbogast je mrtvej, obraťme list a začněme novou kapitolu."
(neznámý družiník po Arbogastově smrti)

22. KRAINSKÉ DOBRODRUŽSTVÍ VE STÍNU DRAKA

Erik na hostině po audienci u krále-draka: "Každopádně to nebyl žádný moudrý drak."
Daron: "Cooo? To byl drak? Dyť neměl křídla!"
Erik: "Radši jez, nebo ti ta paštika vystydne."
Daron: "Dyť je studená..."

"A to se říká, že jsou elfové nesmrtelný..." (Erik poté, co družina vybila válečné ležení elfů rodu Firn - Choke of the Year 502)

Tesla: "Erik zase spal s otevřenýma očima. Mám o něj strach."
Hynek: "Erik zase spal s otevřenýma očima. Mám z něj strach."
Tesla: "I tak se to dá říct."
Hynek: "Ty takhle špehuješ Erika po nocích?"
Tesla: "Já hlídám!!!"
Hynek: "Ty takhle hlídáš Erika po nocích?"
Tesla naštvaně odchází
Hynek: "Tak už se nečerti, Tess... Třeba Erik prostě nemá víčka!

Erik: "Takže já kouzlim."
Hynek: "A co říkáš?"
Erik: "Tykchý-otý-mi-po."
Hynek: "A co to je obráceně?"
Erik: "Di-do-pr-dele!"

"Já s vámi nechci jít dobývat tuto pevnost, já chci jít domů." (Hynek během válečné porady nedaleko osady Gip)

"Vím, že kroll nic neví." (Hynkova filozofická teze)

Elf: "Musíte buď bojovat proti zlu, anebo se obrátit zády a utéct."
Daron temně zpoza zaklapnutého hledí přílby: "My sme zlo."

Erik zpravuje družinu o průzkumu močálu: "No, to vám radši neřeknu, nebudu vás zbytečně strašit..."
Tesla: "Jen nás straš, ať víme, na čem jsme."
Erik: "Blblblblblblbl!"

Družina zakouší účinky levitačního kouzla. Erik však hodlá použít proměny v jestřába: "Já tohle nebudu zkoušet. Já si udělám to svoje."
Hynek zvědavě: "A co to bude, mistře Eriku?"
Erik podrážděně: "Vyčistím si zuby, Hynku!"

Rinald na návštěvě u poustevníka: "Dám ruku na meč a s přátelským úsměvem pronesu: dobrý den!"

Poustevník: "Co mi chcete?"
Archanděl Rinald: "Nesem vám noviny!"

Hynek na návštěvě u poustevníka: "Jak se vůbec jmenujete, staříčku? Já jsem Hynek."
Poustevník: "Ano, ano, mé jméno není také důležité..."
Hynek: "Jak jako také??!! Já jsem Hynek!!"

Senilní poustevník: "Zahrajme si nějakou hru, přátelé!"
Rinald: "Na babu!"
Poustevník přísně dodržující celibát: "Ne! To nesmím! Vy mě schválně pokoušíte! Nějakou jinou hru!"
Rinald: "Tak na honěnou."
Poustevník: "Uááááá!!!"

Erik: "Už seš zase arogantní, Darone."
Daron: "Co to je arogantní?"
Erik: "Ále, to je že seš strašně dobrej v magii..."

Daron: "Udělám si ranní rozcvičku..."
Erik: "Co to znamená?"
Daron: "Zabiju tři lidi."

Erik k Hynkovi, jenž oslepl v boji s drakoniány plivajícími jed: "Co je vole, ty si voslep?"
Hynek: "Jo, vypadá to tak..."
Erik: "Ále, to se přece dá vyléčit."
Hynek: "Jo, ale já tohle vidím poprvé..."

"Bože! Co teď budeme dělat?! Pojďte, připravíme se tu na smrt..." (Vůdkyně Tesla při útěku družiny před strigou)

Tesla se vrátila z výzvěd ve vsi: "Mám tři pecny chleby, dva fláky slaniny, hroudu másla a hrnek medu."
Hynek: "A kolik to stálo?"
Tesla: "Přežil."
Hynek: "Ale kolik to stálo?"
Tesla temně: "Říkám, že přežil!"

Družina po návratu do Poljany zjišťuje, že vojvoda odstoupil a na Smirné táhnou oddíly chustské hotovosti
Erik: "Takže válka? Tak bysme se měli urychleně dohodnout, na jaký straně budem."

Družina přichází k hradu Nevel.
Stráž: "Kdo jste a co tu pohledáváte?"
Vůdkyně Tesla tázavě: "Pravdu?"

23. STÁRESKÉ NOCI

"Pustit mu žilou, pak klystýr a nakonec vycévkovat." (Rup Hongehard po nepodařeném teleportačním přenosu na adresu starce, jenž se oň pokoušel)

PJ: "Sedmdesát sáhů před sebou vidíte kamzíka, jak sedí na kameni…."
Kdosi: "… a čte si noviny."

PJ: "Je vám celkem dost kosa…"
Hynek: "No právě, chci rozdělat oheň, je tam někde nějakej remízek, strom, les, nějaký dřevo?"
PJ: "Je noc, takže není skoro nic vidět, rozeznáte jenom trávu, pár křovin…"
Hynek: "Hmm, to je teda blbý.."
Rupert (horlivě): "Tak zapálíme křoví, ne?"
Hynek: "Blázníš?! Pude vokolo dav lidí, ňákej blbec vyleze sem nahoru, uvidí hořící křoví a sme v pěknym průseru…"

"Kleč. Zkurvená kleč." (Trpaslík Rupert po návratu z hodinového průzkumu neznámé tundry)

Družina táhne tři dny tundrou na popruzích krolla v bezvědomí a má toho fakt plné zuby. Kroll se konečně začíná hýbat…
Erik (náhle živý a s ďábelským úsměvem): "Dělejte, vzbuďte ho! Darone, Darone! Já chci aby věděl, kde má věci! Hehehe! Darone! Darone, helma! Helma! Vstávej! Je v prdeli! A všechny tvoje věci taky! Hehehe!"

Hynek: "Mistře Eriku, můžete mi slíbit, že už do konce týhle štrapáce nebudete srát krolla?"

Během hlídky se na nedalekém svahu sesuje pár kamínků.
Erik: "Je to rota vojáků."
Hynek: "Je to kamzík."
Erik: "Řikám, je to rota vojáků!"
Hynek: "Hmmm, takže rota kamzíků..."

Erik si ustlal poblíž mraveniště.
Hynek: "Můžu ti pučit mast, co odpuzuje mravence...."
Erik: "Beru!"
Hynek: "...jenom budeš smrdět a celou noc zvracet."

"Byla tu v noci liška. Ještě, že jsme tu neměli slepice, jinak by nám je všechny odnesla." (Erik, kouzelník hladovějící se všemi důsledky dle pravidel)

"Nesmíme jíst moc, abysme neumřeli." (Rup Hongehard)

"Hezký, a teď nám ukaž, jak umíš prase." (hladový Rup poté, co Erik předvedl družině svoji proměnu v jestřába)

"Elfky se mi nelíběj, holej si nohy, prasata!" (trpaslík Rup)

24. ČARODĚJOVA ZAHRADA

"Říkal jsem jim - necpěte tam furt ten tymián, zkuste tam vodu z rybníka, a ráčka tam vražte, ráčka!" (šílený hobit pan Kanimůra)

25. DARAETSKÝ ŠTETL

Basil: "Vitoljubský vévoda po vyvraždění místního štetlu vyslovil hluboké politování nad smrtí těchto 400 kudůků."
Tesla: "To je celej von."

Daraetský měšťan v krčmě nepřestává vtipkovat na účet Basila Steina. Dvoumetrový barbar Šerek svým hromovým hlasem nezúčastněně pronese: "Už jsem vám řekl, že moje matka byla kudůčka?"

"Hynku, jdi už do prdele! Tedy... chtěla jsem říct, už sem prostě nechoď!" (Tesla k opilému Hynkovi, který ve velmi napjaté chvíli vstupu družiny temného kudůčího ghetta začal vyřvávat jako na lesy)

"Sakra, prošvihnu kvalifikaci!"
(Hynek poté, co si v oparu smrtelné kocoviny ukrývaje se před ní ve škopku uvědomil, že se chtěl účastnit daraetského turnaje - Choke of the Year 503)

Hynek opět vtipkuje po svém, což Tesla ocení slovy: "Hynku, ty jsi... hovado!"
Hynek září: "Taky tě miluju."

26. ZKÁZA KLÁŠTERA MELK

Erik: "Rozhodl jsem se, že v záležitostech boje mne bude zastupovat tady Šerek."
Tesla jízlivě: "To jako myslíš toho hrdinu, který, když jsme bojovali s medvědem, stál u koní?"
Šerek z výšky: "Neboj Teslo, až na tebe bude příště padat zuhelnatělý medvěd, tak já ho na chvíli podržim."
Tesla po krátkém zamyšlení: "Tak jo."

Neznámý družiník po příchodu do podhorské vesnice Tři Studny: "Ách – zdravý horský vzduch!"

Něšťastný dřevorubec: "Pomozte mi prosím najít mé děti! Odpoledne se ztratily někde u řeky a nejsou k nalezení!"
Citlivý Basil Stein: "Musíme vyrazit hned, než těla přikryje sníh!"

Tesla shrnuje situaci: "Takže potřebujeme mluvit s těmi dětmi a taky… "
Erik: "Počkej, ty jsou přece rády, že jsou rády, že to vůbec přežily…"
Tesla nevinně: "Ale vždyť na ně můžeme být milí, ne?"

Hynek: "Kam šel Basil?"
Tesla: "Léčit děti."
Erik: "Proboha!!!"

Rinald: "Takže ten klášter je víc jak jeden den cesty?"
Tesla: "Né, ten klášter je tak jako nahóru a dólu…"

Družina při výstupu na horu Melk spatří v lese ohnilé tělo naražené na pahýl stromu.
Šerek: "Hmmm, asi tam takhle neskočil sám, že?"

"Tohle místo rozhodně není dobré pro Kirju, paní všeho čistého, jestli mi rozumíš..." (Erik Basilovi v znesvěceném klášteře)

"Hele, neměli bysme to tady všechno zapálit?" (nováček v družině Bran netuší, že právě vyřkl leitmotiv každého dobrodružství)

Dagnir při průzkumu podzemí: "Jímá mě takový zvláštní pocit…"
Šerek: "To budou ty fazole…"

Družina se vrací po zasněženém horském hřebenu. Bran uklouzne.
Basil háže lano: "Chyťte se!"
Erik a Hynek se na sebe podívají a pevně se chytí za ruce.

27. DÁVNO ZAPOMENUTÝ PŘÍBĚH

Bejata: "Dovezla jsem vám predelu blahoslavené bohyně Kirji"
Hynek: "Cože? Prdelu? Já nebudu uctívat žádnou řiť!"

Rytíř Zdík z Darmivalu: "Poslyšte, to jsem se vás chtěl zeptat - když kolíte kance, tnete křížem, nebo podél?"
Hynek: "Ééé... ano!"

Marvin je rozladěn, neb v sebeobraně zabil vozku, jenž ho bezdůvodně napadl: "Mě to trošku štve..."
Hynek: "Jó, to jsou věci mezi senem a slámou."

"Ententýky dva špalíky, Marvin nablil tři kbelíky." (rozverný Hynek komentuje putování po neklidném jezeře Londelin – Choke of the Year 504)

Pán Jeskyně o Tristramu: "V této zemi uctívají havrany a vlky."
Kouzelník Havran stoicky: "Jo, to je v pořádku..."

30. ŠEST ZRCADEL

Skutečný role-playing Vukogvazdské družiny:
PJ: "Kolem vás proletěl drak..."
Nejmenovaný družiník: "No, proletěl drak – dál?"

32. KDYŽ MRTVÍ PROCITNOU

"...žádnej problém. To neni žádnej problém..." (jakákoliv CP v tomto dobrodružství)

Hynek vyvolá kouzlo Najdi zvíře. S novými informacemi se obrací k družiníkům:
Hynek: "Rinvite, ty máš vši!"
Rinvit: "Marvine, ty máš raka!"
Marvin: "Havrane, ty máš roupy!"
Havran přes rameno: "Lidi, vy máte kecy..."

"To nejsou roupy, to jsou hlísti, já to musím vědět." (Hynek upřesňuje informace)

Kajsa: "Můžete mi někdo říct, co dělá na skřipci v naší mučírně ta kostra? Málem jsem se v noci lekla."
Hynek: "Ty chodíš v noci do mučírny? Co tam děláš?"
Kajsa temně: "Už vím, proč umíraj ty lidi."

"Tak se mi zdá, že ta medovina dehydruje." (Hynek o rytíři Setníkovi, jenž se po hostině skácel k zemi a začal všem před očima stárnout a usychat)

"Já bych mu dal dýchání z úst do úst, ale bojím se, že bych ho vdechnul...." (Hynek o pár okamžiků později)

Kajsa se snaží vyšplhat na zeď: "Jak já nesnáším ty hedvábné punčochy..."
Marvin zdola: "To mě zas docela rajcujou."

Družina bloudí přízračnými nekonečnými chodbami, když tu se před nimi objeví přízrak malé holčičky.
Dívenka: "Budeme si hrát!"
Kajsa: "Na co?"
Dívenka: "Na slepou bábu! A já budu pykat!"
Marvin zavrčí: "Jo – BUDEŠ pykat..."

O chvíli později:
Dívenka: "Už si můžu hrát?"
Marvin deklamuje: "Hrej si, tumáš kohouta!"

Chodby jsou nekonečné a všechno je v nich naruby... Kajsa chce otevřít dveře a zjistí, že klika je na stejné straně jako panty.
Marvin: "Vyměňte truhláře, je to úplnej idiot!"

Družina obležena v hradě hordami nemrtvých.
Kajsa: "Já nechci umřít jako panna..."
Havran odtuší: "Kecy..."

Kouzelník Havran se odkouzlil z obklíčeného hradu a čekal velmi, velmi dlouho, než se družina probila ven za ním.
Havran: "Co jste tam proboha dělali?"
Zakrvácená Kajsa: "Zabili jsme dvacet lidí k snídani a teď se chystáme na svačinu..."

Družina vyzvedává v Elienu kuši pro rytíře Setníka.
Hynek (8. úroveň) na zbrojíře: "Jak je cenná?"
Zbrojíř (1. úroveň): "Dost cenná. Tak si toho važ, cháme!"

Hynek objasňuje Marvinovi tajemství spokojeného života: "Ty musíš někomu rozbít držku, aby ses cejtil dobře, a já se musím cejtit blbě, abych se cejtil dobře..."

Kajsa s Hynkem mají schůzku s podsvětím v elienském hampejzu.
Majitelka Kajse: "Zbraně si necháte tady dole. A ten chlap taky."
Kajsa: "On sám zůstane tady dole."
Majitelka na Hynka úlisně: "A pán si nebude přát nějaké potěšení?"
Kajsa suše: "Ne, o to už se postarám já."

Marvin je skeptický k možnosti zavřít se s Hynkem a s cennou kuší v hostinském pokoji na sedm západů:
"No jasně - ráno díra v podlaze, voba mrtvý, kuše v prdeli a kroll s lejzrovým mečem uhání k Neumětelům..."
(Choke of the Year 506)

33. Svéráz národního skřetolovu

Motto dobrodružství: "Jdeme po cestě, ALE ZÁROVEŇ tady žádná cesta není."

Leitmotiv dobrodružství: "Prostě golémek... Hoď si."

PJ: "Z Ostrorep dorazily nové zvěsti společně s pěti sudy medoviny."
Marvin: "Zvěsti si nechte – medovinu sem!"

Rytíř Jovan Lekbelo: "Vaší odměnou bude 350 zlatých každému."
Havran: "Za takovou fušku?"
Marvin: "Za takovou fušeřinu?"

Marvina hrubě rozčílí asterský velvyslanec v Elienu.
Havran stoicky: "Nač plýtvat nadávkami, stačí šetřit magy."

Marvin se táže: "Hynku, to fakt jdeš celou dobu v tom pižmoním kožichu?"
Hynek omluvně: "No tak je zima, ne?"

Marvin družině: "Co uděláme s tim skřetem?"
Gergen: "Mor ho!"

Gergen: "V noci som počul vytie vlkov."
Havran: "Vytí vlků nebo blití vrrků?
Marvin: "Vy si z toho děláte prdel, ale až vás kousnou do prdele, tak vás ta prdel přejde..."

PJ Slaninovi: "Je mi líto, ale pes hoří. Ty taky hoříš."
Slanin: "A kdo hoří víc - já nebo pes?"
Havran: "Pes hoří víc, protože je velmi hořlavý."

PJ: "Upozorňuju, že stojíte nad srázem vysokým 400 sáhů."
Marvin: "Takže Batman navždy?"

"Sejdem z cesty, sejdem z mysli" (Hynkovo lidové rčení)

Havran uprostřed boje s tlupou skřetů: "A my nejsme neviditelný nebo něco?"

PJ: "Slanin s tím ožehlým vousem a hadrem kolem hlavy vypadá jako Jásir Arafat."
Marvin: "OOP?"
Havran: "Okamžitě odevzdejte peníze!"

Zle pošramocený Marvin družině po krutém boji se skřetí jednotkou: "Hele, nechci vás citově vydírat, ale mizíme..."

PJ Marvinovi: "To jsem ti zapomněl říct – budeš teď kulhat i na tu druhou nohu."
Marvin: "Takže budu chodit normálně?"

Marvin: "Před smrtí vypiju lektvar rychlosti. Takže budu umírat dvakrát rychlejc."

PJ: "Na louce před sebou vidíte rozsekaná skřetí těla."
Havran: "No vida, tady už to žije!"

nahoru
© 1997–2011 Vukogvazdská družina. Veškerý obsah těchto stránek je chráněn mocnými zaklínadly a zlými duchy.