Neuvěřitelné se stalo skutkem a družiníci Vukogvazdští konečně vydávají napospas četbychtivým drakobijcům prvý svazek svého písmáckého snažení. Naše Letopisy si můžeš objednat na www.letopisy.eu a věříme, že jimi budeš nadšen...
družina
swět
království
letopisy
summa
nestvůrci
dodatky

v polski v hrvatski v български v english

A měj svou zbraň pohotově, neb na nebezpečná vstupuješ místa!

Vukogvazd je říší čisté magie, prastarých mýtů, statečných hrdinů a strašlivých nestvůr.

Vukogvazd je hluboký hvozd na hranici fantazie a reality, legend a historie, ducha a hmoty.

Vukogvazd je temným hájemstvím vlkodlaků, naplněným šeptáním ztracených duší uvězněných v zakletých stromech...

Staré jméno Vukogvazd lze přeložit jako Vlčí hvozd. Tento fantasy svět vzniká již od roku 1996 a jeho autory je skupina hráčů české role-playing hry Dračí doupě. Byl pojmenován podle neproniknutelného a tajemného hvozdu umístěného v jeho duchovním středu, jenž vyvažuje křehkou rovnováhu sil mezi mocnými lidskými říšemi – vznešeným Adernachem, širou Poljanou, temným Drangenem, pyšnou Bukovinou, mýtickým Tristramem, hrabivými městskými státy Jezerního spolku a dalšími. Náčrt tohoto světa je hluboce ovlivněn baltoslovanskou mytologií, démonologií a názvoslovím.

Naše společenstvo se nazývá Vukogvazdská družina a skládá se z osmi mladých lidí původem z Prahy a Ostravy. Všechny postavy a jejich skutky jsou hráči a dějmistrem zaznamenány v takzvaných Letopisech. Naše literární i další tvorba je na mezisíti vystavena pro vaše potěšení a nutno zkonstatovat, že se setkává s takřka výhradně pozitivními reakcemi, které nás inspirují k další tvorbě.

Tajemství Vukogvazdu čekají, až je odhalíte...

Skriptorium vukogradskéNavštiv Skriptorium vukogradské a zanechej nám vzkaz! Vukogvazdští družiníci, prolévající hrdlem jeden korbel piva za druhým v hostinci U Sekavé báby, často a rádi slýchají slova chvály... Chutě se jim postav bez bázně a dej jim znát, co si o těch ješitných zhýralcích myslíš!

nahoru
© 1997–2011 Vukogvazdská družina. Veškerý obsah těchto stránek je chráněn mocnými zaklínadly a zlými duchy.