družina
swět
království
letopisy
summa
nestvůrci
dodatky

jen pro vyvolené

Léta dlouhá trvalo, než bylo na hradě Vukogradě vybudováno skriptorium. Několik mnichů z ostrožského kláštera Křišťálového pramene pergameny rozřezává, brky láme a hlinku roztlouká, aby Vukogvazdští mohli glejty vydávat a své slavné skutky zapisovat. Připoj se na chvíli i ty k jejich úsilí a zanechej svůj psaný vzkaz v Knize hostů...

Pějte chválu či plivejte žluč, leč dříve než se na něco zeptáte, přečtěte si odpovědi na často kladené zvídavé dotazy.

<< 3 4 5 6 7 8 9 >>
464. @ 2012-02-24
Chrochta ~
Tak jsem nedvno vid?l francouzsk dokument o Armnii a hdejte na koho/co jsem nenarazil... Chor Virap! Op?t a zaru?en? nikoli naposledy: mte m?j nezm?rn obdiv.
463. @ 2012-02-24
Klok ~
kde je Armenie
462. @ 2012-01-09
Darien ~ desper(at)seznam.cz
Mil a ven d?jotv?rci, draz p?tel. P?l jsem si vae dlo jako vno?n drek a jsem dvojnsob pot?en, e m? nezklamalo. Tato "pinav" fantasy je osv?ujc dlo, vskutku originln, kter v sob? p?ekvapiv? nekopruje r?zn situace a d?je, kterch pe?liv ?ten? fantasy jist? vst?ebal u stovky. Kdy mi p?ed o?ima zem?el u pon?kolikt n?kter z hrdin? p?b?hu, napadlo m?, jestli jste si p?i psan knky nehzeli doslova kostkami, kdo to p?eije a kdo ne:) Smrt Myrjany m? toti hluboce zashla:) Vyloen? se t?m na dal dly, ten prvn u budu mt tm?? do?ten.... Pevn? doufm, e zachovte vi la?ky, i kdy sm jako autor lec?ehos vm, e to nen jednoduch. Mimochodem zvidm vm, e jste sv p?n p?evedli v ?iny. Sm se chystm u dlouho n?co v?tho dt dohromady, ale jsa na to sm, z?stv po?d jen u p?n... Tak zlomte vaz!
461. @ 2012-01-08
robo ~ koscura(at)seznam.cz
zdravim zo Slovenska, chcel som sa opytat ci este hravate, a ak ano ako casto.. My sa snazime ale musime hlavne cez skype
460. @ 2012-01-08
Rinvit ~
Robo: Zdravme t! U jsme se pr let neseli p?i Dra?ku, pouze p?i piv? :) Ale stle plnujeme, e budeme pokra?ovat.
459. @ 2011-12-19
Witcher ~ miluska.zaklinac(at)sez
No,letopisy jet? p?e?ten nemm,pon?vad je dostanu k Jeku,bylo to napsan na mamku a tak se t?m a je budu ?st.P?ejeme vm Vesel vnoce.
458. @ 2011-12-14
marador ~ martinsykora(at)seznam.
Nevim kdo moje jmeno pouzil a moji cest pospinil, my jsme od vas nic neokopirovali. Ale trefil se jsem chodec ale clovek.
457. @ 2011-12-09
Rinvit ~ rinvit(at)vukogvazd.cz
Mil Ariasi, d?kujeme za chvlu Letopis?, na dalm dlu se piln? pracuje. K tvm otzkm toliko:

ad 1) Moudr rady trousm, kudy chodm, a m? za to ostatn nesnej, take jen tak namtkou: je dobr hrt s hr?i, kter zn a se ktermi si v t?ch zkladnch v?cech rozum, jinak se n?kdo bude nudit a jin zas hru kazit. Pokud n?kdo vstupuje do hry s o?ekvnm, e v hostinci rozsek enk?e, zvalchuje mu dceru a pak cel staven zapl, nemus mu nazna?ovat, e se to nehod. Ale jakmile to ud?l, prost? ho nech okamit? chytit stremi a pov?sit. T?eba si to podruh rozmysl. Jinmi slovy: abyste si hru uili, je dobr bt nalad?ni na stejnou vlnu.

ad 2) Ti, co zrovna nehrli, si n?jakou zbavu vdycky nali. N?kdy dokonce spontnn? pokra?ovali ve h?e a bavili se jako postavy. Velmi cenn momenty.

ad 3) Nat?st se mi nestalo, e by hr?i um?eli, a snad to nikdy nezaiju :) Zato postavy nm n?kdy umraly rychle jako jepice, ovem ne proto, e bychom se jich cht?li zbavovat, to ne! V?tinou proto, e se samy dostaly do pot, kter byly nad jejich sly. Ostatn? v p?b?hu Sala v horch zem?ou t?i postavy jen dky tomu, e se za?nou nesnet a okrdat mezi sebou a pak se pobij navzjem. V tom D?jmistr dnou roli nehrl. Jindy pak postavy neodhadly sv monosti a hrnuly se n?kam, kam nem?ly, nebo odmtaly spolupracovat, co se ukzalo jako podmnka p?eit. A nemyslm, e by po smrti postavy hra n?koho p?estala bavit. Prv? proto, e je to hra m?e leccos zskat, ale tak ztratit. Tak drme palce, aby zisk p?evaoval nad ztrtami :)
456. @ 2011-12-04
Arias ~
Prv? jsem do?etl Letopisy a musm ?ct e ta kniha je prost? skv?l, ji se t?m na dal dl. Po dlouh dob? jsem zase dostal chu? zahrt si Dra? Doup?. Jednou jsem se u pokouel d?lat D?jmistra (to slovo jsem vzal od vs ale hrozn? se mi lb) ale moje druinka byla parta idiot?(hospodu, ve kter dostali kol zaplil a vechny okradli ?i alespo? zabarikdovali uvnit?). M?l bych pr otzek na D?jmistra kter m?l na starost dobrodrustv kter jsou v prvnch Letopisech. Take: 1. Nem n?jak moudr rady kter se nikde nepou a p?itom mysl e bych je jakoto za?najc D?jmistr m?l v?d?t? 2. Jak jsi ?eil situace, kdy se postavy rozd?lili t?eba na dv? skupinky? Zatmco jsi byl u jedn, musela se ta ostatn nudit ne? 3. Moc by m? zajmalo, jak to je u tebe s mrtm postav. Neboj se e kdy hr?i um?ou, p?estane je to t?eba bavit? P?ece jen v knize umraj docela nemilosrdn?. A nebo to bylo tak e hr?i u nechtl?li dl hrt a ty jsi se cht?l zbavit p?ebyte?nch postav? To je ve, p?edem d?kuji za odpov??. S pozdravem a p?nm krsnho a sp?nho dne Arias
455. @ 2011-11-13
mardor ~ martinsykora0000(at)sez
Moc se omlouvam ze jsem to blbe napsal. Myslel jsem navod na vyrobu.
<< 3 4 5 6 7 8 9 >>
nahoru
© 1997–2011 Vukogvazdská družina. Veškerý obsah těchto stránek je chráněn mocnými zaklínadly a zlými duchy.