družina
swět
království
letopisy
summa
nestvůrci
dodatky

jen pro vyvolené

Léta dlouhá trvalo, než bylo na hradě Vukogradě vybudováno skriptorium. Několik mnichů z ostrožského kláštera Křišťálového pramene pergameny rozřezává, brky láme a hlinku roztlouká, aby Vukogvazdští mohli glejty vydávat a své slavné skutky zapisovat. Připoj se na chvíli i ty k jejich úsilí a zanechej svůj psaný vzkaz v Knize hostů...

Pějte chválu či plivejte žluč, leč dříve než se na něco zeptáte, přečtěte si odpovědi na často kladené zvídavé dotazy.

<< 2 3 4 5 6 7 8 >>
474. @ 2012-07-18
Rinvit ~ Expecto Patronum!
Na jmna jsme vdy kladli velk d?raz a v mnoha p?padech jsou vsledkem promylen tvorby a odvozovn (Srebrakan, Varoga, Rogajlo). Nezasahovali jsme pouze do jmen druink? a postav, na kterch n?kte? hr?i trvali a kter do prost?ed naeho sv?ta leckdy nesed (Vincent, ilpastra). Pro zem?pisn pojmenovn nm sejn? jako Sapkowskmu opravdu sta? otev?t n?jak podrobn atlas je ale nezbytn, aby spolu mstn nzvy souzn?ly (v tom se od Sapkowskho lime :). Tm chci ?ct, e vedle m?sta Rochechouart by nem?l leet Doln D?evkov a kolem tct ?eka Amudarja. A v neposledn ?ad? je tu jedna zdrav zsada: ve peme tak, jak se to ?te. Jinmi slovy: na Rochechouart v naem sv?t? nenarazte. A Gudrun je b?n seversk jmno, z pov?st ho nemme...
473. @ 2012-07-13
nepovim ~
a ja hlupak se snazim jmenum s knizek vyhybat, ale stejne vnikli postavi jako Siegfried, kamosuv mag Medivh atd.
472. @ 2012-07-07
Chrochta ~
Z?ejm? maj dost na?teno - v?era jsem zjistil, e trpaslice Gudrun ("M? nep?inesl dn ?p! M? p?ivezl v d?lnim vozku permonk!") m jmno po podtave ze skandinvskch sg.
471. @ 2012-06-24
nepovim ~ ani mail vam nereknu
jak vymyslite jmena postavam ???
470. @ 2012-06-05
Rinvit ~
D?kujeme vem za mil p?ipomnky, nicmn? povaujeme za d?leit oznmit, e v sou?asn dob? v podzem hradu Vukogradu p?ipravujeme zcela nov strnky Vukogvazdsk druiny, kter budou mt pon?kud jinou strukturu a p?izp?sob se vce tomu, co peme v Letopisech. Doufme, e se nm je poda? spustit spole?n? s vydnm druhho svazku Letopis? v ?jnu.
469. @ 2012-06-03
Chrochta ~
Drakonina najde na www.dracidoupe.cz v Besti?i. Ale je pravda, e by se mohlo pokra?ovat t?eba v popisu ras (kud?ci NEJSOU kompletn) a takov vlkodlak by nejsp tak uvtal n?jakou dal spole?nost.
468. @ 2012-05-29
Edena ~ minidna(at)email.cz
bylo by mono zde vloiti kompletni p?ehled ras ? D?kuji
467. @ 2012-05-26
Witcher ~ miluska.zaklinac(at)sen
Mohli byste prosm tady popsat drakoniny?A napsat jejich to?n ?slo atd?Hodili by se nm do hry.Dk'
466. @ 2012-05-26
Edena ~ mindina(at)email.cz
Letopisy ji ?tu podruh a t?m se velmi na pokra?ovn dal.
465. @ 2012-03-07
Witcher ~ miluska.zaklinac(at)sez
Letopisy u mm n?jakou dobu p?e?ten.Velice se mi lb a u se t?m na dal dly.Dky.
<< 2 3 4 5 6 7 8 >>
nahoru
© 1997–2011 Vukogvazdská družina. Veškerý obsah těchto stránek je chráněn mocnými zaklínadly a zlými duchy.